Kulturminneplan

Innhold

 

Innspill til kulturminneplan Drangedal kommune

Drangedal kommune ved kulturkontoret har satt i gang arbeidet med å lage en Temaplan for kulturminner i Drangedal.  Målet er få en oversikt over lokalt verdifulle kulturminner, og lage en prioritering og handlingsplan for det videre kulturminnearbeidet i kommunen.

I forbindelse med planarbeidet ønsker kommunen forslag og innspill vedrørende viktige temaer, kulturminner og kulturmiljøer som bør inngå i planen.

Utfyllende innspillsbrev ligger her vedlagt, sendes til aktuelle lag og foreninger registrert i kulturkontorets foreningsregister og legges også ut på papir på Servicekontoret.

Det blir i tillegg invitert til tre folkemøter der det er mulig å komme med innspill:

24. mars kl.18-20: Nystue på  Drangedal bygdetun

29. mars kl.18-20: Neslandsvatn stasjon

7. april kl.18-20: Furuheim grendehus, Tørdal.

Frist for innspill er 10. april 2022.

Innspill sendes til:

Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal kommune eller postmottak@drangedal.kommune.no 

Innspillsbrevet finner du her

Åpen befaring Tørdal Møllepark 19 mai 2022

Torsdag 19. mai kl 17.30 - 19.00 blir det en befaring som er åpen for alle interesserte til Tørdal Mølle, i forbindelse med arbeidet med Kulturminneplan for Drangedal kommune.

Vi vil få informasjon om prosjektet Tørdal Møllepark AS, ved flere av de involverte i prosjektet.

Vi parkerer og treffes på grusplassen på motsatt side av veien for Nye Suvdøla kraftstasjon, og går sammen til Tørdal Mølle. 

Tlf 414 29 609 for mer informasjon.


Publisert: 08.03.2022 12:29
Sist endret: 08.03.2022 12:30