Kulturkontoret

Kulturkontorets oppgaver er å bidra til å stimulere, koordinere, informere, drive rådgivning og ellers bistå det frivillige kulturlivet, private, skolene og øvrige instanser som ønsker hjelp til å planlegge eller gjennomføre kulturell aktivitet. Her er det bare å ta kontakt om det er behov for hjelp eller tips.

Innhold