Drangedal idrettshall

Drangedal idrettshall er 44 x 24 m (håndballhall) og kan deles inn i 3 delsaler. Det er merket for håndball, basketball (kurver) og volleyball. Idrettshallen er en flerbrukshall, som også benyttes til ulike arrangementer (dansefester, 17. mai, utstillinger, konserter m.m.). Hallen har 2 garderobesett, badstue, tribune og møterom med kjøkken.

Innhold

Utleie

Hallen kan leies ut til både trening og enkeltarrangementer. Idrettshallen er delt inn i tre deler, A, B og C. A = 2/3 av hallen. Her kan hele hallen, eller enkelte deler leies. I leieprisen inkluderes garderober med dusj. I tillegg kan møterom, badstue, kjøkken og garderobe leies separat.

Utleie trening

Søknadskjema leie trening

 

Søknaden sendes til: Postmottaket Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal

Utleie arrangementer

Søknadsskjema leie arrangementer

Leiepriser arrangementer (priser pr. time)

Hall ABC (hele hallen) inkludert garderobe m/dusj, kan leies til kr. 286,- p.t.. For inntektsbringende arrangementer, tilfaller 25 % av brutto inntekter, dog ikke over kr. 3.000,-. For leie over flere dager kan egne priser avtales.

NB! All bruk av idrettshallen faktureres over faste kommunale faktureringsrutiner; kontantbetaling er vanligvis ikke tillatt!

Søknader sendes til Postmottaket Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal.


Publisert: 15.08.2017 16:26
Sist endret: 15.08.2017 17:04