Tjenestekriterier Helse og omsorg

Innhold

Tjenestekriterier - Lengst mulig i eget liv

I handlingsplanen for oppfølging av overordnet plan for helse og velferd i Drangedal kommune, 2018 – 2027, er et av tiltakene å utarbeide tjenestekriterier for kjernetjenestene i helse og omsorg. Dette arbeidet ble påbegynt høsten 2018, og har vært administrativt ledet av tjenestekontoret. Det framlagte forslaget er jobbet fram i tett samarbeid med aktuelle ledere i kommunalområdet, og beskrivelsene er realistiske ut ifra de rammer som er disponible for sektor. Hensikten med et slikt sett av tjenestekriterier og beskrivelser, er å skape en felles forståelse for nivået på helsetjenestene, dels med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter , politiske og økonomiske rammebetingelser, samt grunnverdier for helse - og omsorgstjenester i Drangedal kommune.

Her finner du brosjyren

Tjenestekriterier


Publisert: 14.03.2019 12:12
Sist endret: 14.03.2019 12:18