Tjenestekontoret

Tjenestekontoret har ansvar for saksbehandling av helse- og omsorgsstjenester

Innhold

Tjenestekontoret er lokalisert på kommunehuset, 3.etasje.

Tjenestekontoret ivaretar saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven kap 3 og 7. Kontoret har også funksjonen som koordinerende enhet i tråd med Helse og omsorgstjenesteloven § 7-3.

Tjenestekontoret åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 - 15:00

Du bør gjøre en avtale med oss på telefon for å være sikker på å treffe oss inne.

Mer om Tjenestekontoret:

Vi kartlegger  behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse. Vi reiser gjerne ut til deg for å sammen med deg og evt dine pårørende snakke om hva som er ditt hjelpebehov, hva du har av ressurser og hva som er dine ønsker i situasjonen. Vi vil samtidig informere deg om ulike tjenestetilbud som kommunen har.

Vi vil opprette en journal i vårt elektroniske fagsystem for å ivareta ditt hjelpebehov. Vi vil informere deg om dette og vi vil etterspørre ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med nødvendige samarbeidsparter.

Tjenestekontoret samhandler tett med andre andre helseinstanser som sykehus, fastlege, nav o.l. for å sikre en best mulig  oppfølging av ditt hjelpebehov.

Koordinerende enhet:

Tjenestekontoret har rollen som koordinerende enhet i kommunen.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvar for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern.

Mer informasjon finner du her

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon om tiltaket finner du her

Rollen Forløpskoordinator organiseres i Koordinerende enhet, med følgende kontaktinformasjon:

e-post: tjenestekontoret@drangedal.kommune.no

vakttelefon: 901 16 279

Ved tjenestekontoret jobber:

Mette Tufte - Fagleder tlf: 35 99 70 57
Synnøve Kveven tlf: 35 99 70 51
Aud Elin Øygarden - Adm. leder     tlf: 93 65 22 77
Vakt telefon tlf: 901 16 279

Tjenestebeskrivelser

Søknadsskjema


Publisert: 01.12.2015 11:09
Sist endret: 14.12.2015 10:09