Situasjonen i Ukraina

Innhold

Flyktninger fra Ukraina

Formannskapet i Drangedal har vedtatt at Drangedal kommune kan ta imot inntil 55 flyktninger for 2022.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge.
Det er IMDI (integrerings og mangfolds direktoratet) som ber kommunene bosette flykninger.

Søkere som er i Oslo, Øst, Sør-Øst eller Innlandet politidistrikt skal møte ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å registrere seg.
Har du familie/venner fra Ukraina bosatt hos deg så må de ta kontakt med nasjonalt ankomstsenter i Råde for å få registrert seg.

Ukrainere som ikke har et sted å bo, må kontakte politiet, som vil ordne med transport til Nasjonalt ankomstsenter i Råde, hvor man kan registrere seg og få et botilbud.

Det er mange som ønsker å hjelpe og som har ledige hus/ leiligheter til ukrainske flyktninger. Vi vet enda ikke noe om vi får flyktninger hit eller om når de eventuelt kommer, men vi ønsker å gjøre en enkel kartlegging dersom det er noen som har ledige hus/leiligheter i Drangedal. Du kan ta kontakt med Servicekontoret ved Drangedal kommune på 35 99 70 00 og si ifra.

Nyttige lenker:

Ankomstfasen - asylsøkeres møte med politiet

UDI - informasjon om situasjonen i Ukraina

IMDI - Informasjon om bosetting av ukrainske flyktninger

Ukraina og vår beredskap

Innreise og opphold for ukrainske borgere

Ukraina - atomsikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) har til enhver tid oppdaterte opplysninger om situasjonen i Ukraina.

Her kan du også finne de viktigste rådene for deg som innbygger

Følgende informasjon har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark lagt ut på sin hjemmeside.

Hjelpe flyktninger

Her finner du svar på vanlige spørsmål


Publisert: 08.03.2022 15:10
Sist endret: 08.03.2022 15:11