Rusomsorg

Innhold

Psykiatri og rusomsorgen              

Psykiatri og rusomsorgen i Drangedal skal gi tjenester til mennesker i Drangedal med funksjonssvikt som i hovedsak skyldes psykiske, eller rusrelaterte lidelser.

 

Avdelingen består av psykiatri/ rusomsorg, Dagsenter og Prosjekt Tippen.

Vi holder til i romslige og trivelige lokaler i Helsehuset, Drangedal sentrum, Stemmenveien 6.     

Avdelingen har 10 ansatte med bred kompetanse.

 

Avdelingen for rus og psykiatri: kan tilby støttesamtaler på kontoret, oppsøkende tjenester, praktisk bistand og hjemmebesøk. 

Dette er tjenester som tjenestekontoret fatter vedtak om etter Helse og omsorgstjenesteloven.

Avdelingen driver også oppsøkende lavterskel tilbud ut mot kommunens innbyggere.  

Dagsenteret for psykisk helse: holder åpent mandag og torsdag i 1. etasje i helsehusets lokaler.

Prosjekt Tippen: Holder åpent alle dager fra 09:00 til 15:00 i Drangedal Jeger og Fisk sine gamle lokaler på Tippen.

Dagsenteret for rus: Er åpent hver onsdag i prosjekt Tippen sine lokaler. Åpningtid på dagsenteret er 09:00 til 15:00.

 

 

 

  Vi kan treffes på telefon:

 

Fagansvarlig

Mari Ellen Vøllestad

35 99 70 70

90 10 74 32

Ansatte i Rus og Psykiatri

 

 Prosjekt   Tippen

Knut Olav Ettestad

 

Halfdan Esborg

Olav Magne Røsvik

41 51 12 41

41 51 17 72

91 71 97 51

Dagsenteret

Anne Marie Dale og Marianne Røsvik

35 99 63 66


Publisert: 18.03.2016 10:57
Sist endret: 18.03.2016 11:28