Psykiske helsetjenester

Innhold

 

Psykiatri og rusomsorgen              

Psykiatri og rusomsorgen i Drangedal skal gi tjenester til mennesker i Drangedal med funksjonssvikt som i hovedsak skyldes psykiske, eller rusrelaterte lidelser.

 

Avdelingen består av psykiatri/ rusomsorg, Dagsenter og Prosjekt Tippen.

Vi holder til i romslige og trivelige lokaler i Helsehuset, Drangedal sentrum, Stemmenveien 6.  
  

Avdelingen har 10 ansatte med bred kompetanse.

 

Avdelingen for rus og psykiatri

Avdelingen kan tilby støttesamtaler på kontoret, oppsøkende tjenester, praktisk bistand og hjemmebesøk. 

Dette er tjenester som tjenestekontoret fatter vedtak om etter Helse og omsorgstjenesteloven.

Avdelingen driver også oppsøkende lavterskel tilbud ut mot kommunens innbyggere.
 

Dagsenteret for psykisk helse 

Dagsenteret holder åpent mandag og torsdag i 1. etasje i helsehusetslokaler.

Prosjekt Tippen

Senteret holder åpent alle dager fra kl. 09:00 til 15:00 i Drangedal Jeger og Fisk sine gamle lokaler på Tippen.

Dagsenteret for rus

 

Senteret er åpent hver onsdag i prosjekt Tippen sine lokaler. Åpningtid på dagsenteret er kl. 09:00 til 15:00.

 

 

 

 
Vi kan treffes på telefon:

 

Fagansvarlig / Leder

Ole Ivar Luggens

91 68 79 36

 

Ansatte i Rus og Psykiatri

 

Prosjekt   Tippen

Knut Olav Ettestad

Mari Ellen Vøllestad, ruskonsulent

Olav Magne Røsvik

41 51 12 41

90 10 74 32

41 51 17 72

 

Dagsenteret

 

 

 

35 99 63 66


Publisert: 18.03.2016 10:58
Sist endret: 18.03.2016 11:25