Koronavirus

Innhold

Ved mistanke om KoronasmitteKorona virus

Ikke møt direkte opp på legekontoret. Ta kontakt på telefon 35 99 71 00 eller legevakt på 116 117

Kommunehuset er nå åpent. Alle henvendelser må gjøres via Servicekontoret.  

 

  

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen i Drangedal. Oppdatert tirsdag 19. april kl. 09.30

Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn etter koronasmitte.

Dette er anbefalingene for covid-19 som gjelder nå

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Du trenger ikke å holde deg hjemme i 4 døgn
 • Kontakt lege dersom du har behov for helsehjelp
 • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevell har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme om du føler deg syk
 • Du trenger ikke å registrere positiv selvtest på kommunens hjemmeside
 • Det gjelder egene anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på fhi.no

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelig

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ er de samme, hold deg hjemme om du føler deg syk. Selvtester fås på Drangedal legekontor.

Drift av teststasjonene fortsetter

Det vil fortsatt være testing ved legekontoret en stund fremover. Ta kontakt på 35 99 71 00 før kl 11.00 for å bestille time.

Vaksinering

Drangedal kommune tilbyr fortsatt koronavaksinering i mai måned. Du kan bestille time elektronisk her eller ta kontakt med servicekontoret på 35 99 70 00.

Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler seg syke.  

Informasjon om korona - utdanningsdirektoratet

Informasjon om korona - utdanningsdirektoratet

Koronavirus - temaside - FHI

Tidligere statusoppdateringer fra beredskapsledelsen finner du her

Tidligere statusoppdateringer fra beredskapsledelsen

Oppdateringer på flere språk

Her finner du informasjon fra offentlige myndigheter på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinasjon i Drangedal 2022

Her finner du oppdatert informasjon om kommunens arbeid med koronavaksinasjon.  Se egen side med oppdatert informasjon om koronvavakinering her.

Informasjon til befolkningen i krisesituasjoner

I en krisesituasjon vil det ofte være stort behov for informasjon fra myndighetene slik at befolkningen vet hva som er situasjonen og hva man skal gjøre. I Norge har vi robuste systemer for å sikre informasjon til befolkningen uansett hva som skjer.

Hvor kan jeg få informasjon fra myndighetene under en krise?

Under nasjonale kriser vil sentrale myndigheter publisere informasjon på nettsidene www.kriseinfo.no og www.regjeringen.no. Myndighetene vil også formidle informasjon via trykte medier og via NRK sine TV- og radiosendinger.

I det pågående virusutbruddet formidler sentrale myndigheter i tillegg relevant informasjon til befolkningen via nettsidene til Folkehelseinstituttet på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Drangedal kommune formidler informasjon via våre nettsider www.drangedal.kommune.no og via Facebook, og viktig informasjon vil også kunne formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier. I noen tilfeller vil Drangedal kommune også sende ut SMS til befolkningen. I så fall vil det komme fra avsender «Drangedal».

Hvor kan jeg få informasjon dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere?

Heldigvis er det svært sjelden alle disse tjenestene faller ut samtidig. Vi har et godt utbygd telekommunikasjonsnett i Norge, som tåler stor belastning og som for det aller meste vil fungere selv om strømmen skulle bli borte noen steder.

Skulle disse tjenestene likevel bli utilgjengelige vil Drangedal kommune fortsatt sørge for å formidle informasjon til befolkningen. Informasjon fra kommunen vil i så fall formidles via Drangedalsposten og andre trykte medier, via informasjonsbrev som sendes ut i postkassene og via oppslag på etablerte plakat-/informasjonstavler flere steder i kommunen.

I tillegg vil Drangedal kommune formidle informasjon via Drangedal Nærradio sine frekvenser på FM-båndet, dersom internett, telefoni og DAB-radio skulle slutte å fungere. Har du en FM-radio, er det fint om du også har batterier til denne, i tilfelle strømmen skulle være borte.

Drangedal Nærradio finner du på følgende frekvenser i Drangedal:

Kroken                                101,2 Mhz

Sentrum                              104,0 Mhz

Tørdal                                 106,2 Mhz

Gautefall / Bostrak             107,4 Mhz

 

Lytt til myndighetene

Det er svært lite sannsynlig at internett, telefoni og DAB-radio skal slutte å fungere samtidig. Skulle det skje, vil kommunen sørge for at du likevel får nødvendig informasjon. I en krisesituasjon kan situasjonen endres raskt. Det viktigste du kan gjøre er å oppsøke informasjon fra myndighetene, og å følge de råd og pålegg som gjelder til en hver tid.

Kan også leses i helhet her.

Trenger du noen å snakke med?

Vanskelig hjemme?

 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 døgnåpen. Gratis å ringe. De kan også nåes på sms 41 71 61 11, gjennom epost alarm@116111.no. Om du opplever vold i hjemmet, overgrep eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner og trenger noen å snakke med. Tilbudet gjelder også for voksne som er bekymret for barn og unge.
 • Barneombudet. Telefon 22 99 39 50. Mandag til fredag 8-15. For deg under 18 år.
 • BaRsnakk. Chattetjeneste for barn av rusmisbrukere mandag til onsdag 17-20. Trykk her for å komme til siden.
 • Kors på halsen. Telefon 800 33 321 mandag til fredag 14-22. For alle under 18 år. Man kan ringe, skrive, chatte eller diskutere. Gå til siden her.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Telefon 800 57 000. Døgnåpen alle dager i året. Trykk her for å komme til hjemmesiden deres.  

Om helse

 • TelefonVenn. Gjennom nettsiden kan man registrere seg for å få en telefonvenn, eller for å bli en telefonvenn for andre. Mer informasjon på siden deres her. Eller ta kontakt med Drangedal Frivilligsentral på tlf 941 62 661.
 • Mental helses hjelpetelefon. 116 123 døgnåpen. Har også chat- og skrivetjeneste på sidetmedord.no
 • Kirikens SOS telefon 22 40 00 40 døgnåpen.
 • AA Anonyme alkoholikere. Telefon 911 77 770 (Hverdager 11-15 og alle dager 18-22).
 • NA - Anonyme narkomane i Norge. Telefon 905 29 359. Mandag til fredag 17-19.
 • Rustelefonen. telefon 91 50 85 88. Hverdager 11-18.
 • Amathea. Telefon 90 65 90 60. Mandag til fredag 8-20. Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.
 • Angstringen. Telefon 22 22 35 30. Mandag til torsdag, 10-13.
 • Aurora - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer. Telefon 22 20 99 83 eller 476 51 108.
 • Hjelpelinjen for spilleavhengige. Telefon 800 80 040. Alle dager 9-18. Chat åpen hverdager 11-15.

 Om Arbeid

 • Arbeidslivstelefonen. Telefon 22 56 67 00. Har du spørsmål til arbeid og trenger noen å rådføre deg med? Åpen 9-15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Torsdag 9-18. Man kan også chatte eller sende epost. Mer informasjon her. 

Koronainformasjon

Munnbind

 

Trykk på bildet for å se stor versjon av bildet.

Folkehelseinstituttet sier at i situasjoner med høyt smittepress hvor det er vanskelig å holde avstand kan munnbind anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smitte. Les mer om munnbind, hoste- og håndhygiene på FHI her.

Informasjon om munnbind på flere språk

Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Her finner du oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet

Kommunale tjenester

Skole og barnehage

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

Helse

Helsestasjonen

Helsestasjon tilstreber normal drift, men vi planlegger slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Ingen som er syke, uansett årsak, skal komme.
 • Det er ønskelig at ingen søsken skal være med på helsestasjon.
 • Dersom mulig, kun en voksen som følger barnet.

For alles sikkerhet bruker vi også munnbind i perioden framover.

NAV

Åpningstider NAV Drangedal

Mandager, tirsdager, torsdager og fredager: 12 – 14

Onsdager: lukket

Lokale telefonnummer:

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og behov for kontakt med en veileder hos oss i fbm permittering eller annet: 948 33 490 eller 988 32 442

Økonomisk sosialhjelp: 412 04 976

 

 


Publisert: 28.02.2020 09:38
Sist endret: 28.02.2020 10:00