Koronavaksinasjon

Innhold

 

Elektronisk bestilling av vaksinetime

Timebestilling

Informasjon om smittevernråd, selvtester og koronavaksinasjon

Smittevernråd for julen 2022

Smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk er ikke endret. Anbefalingene fra helsemyndighetene finner du her: Koronavirus - Helsenorge

Selvtester

Du kan få utlevert selvtester ved Drangedal legekontor i legekontorets åpningstid. Legekontoret har åpent 08.00 -15.00 tirsdag til fredag i romjula.

Koronavaksinering januar 2023
Det blir koronavaksinering på helsestasjonen følgende dager i januar
Lørdag 7. januar fra kl 10.00 – 12.00.
Onsdag 18. januar fra kl 14.00 – 15.00

Du kan bestille time elektronisk her: Drangedal kommune | Remin eller ta kontakt med servicekontoret på 35 99 70 00.
Det er også åpent for drop in begge dager.

Tilbud om koronavaksine i november og desember

Sted: Klubbhuset til Drangedal IL
Datoer: Onsdag 30. november fra kl 15.00 – 17.15 og onsdag 14. desember fra kl. 15.00 – 19.45

Du kan bestille time elektronisk via linken Timebestilling over eller ta kontakt med kommunens servicekontor på 35 99 70 00.

Vi tilbyr:

 • Oppfriskningsdose med koronavaksine for aldersgruppen 18 – 64 år uten underliggende sykdom
 • Drop-in influensavaksine for de i risikogruppene
  influensavaksine koster 150 kr, vi oppfordrer til betaling med kort.
 • Grunnvaksinering (dose 1 og dose 2 med koronavaksine)

Ettermiddagsvaksinering – koronavaksine torsdag 17. november       

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine for

 1. Personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 2. Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 3. Ungdom i aldersgruppen 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom
 4. Gravide 2 og 3 trimester

Vi har åpent for drop-in vaksinering med koronavaksine på helsestasjonen torsdag 17. november fra 15.00 – 17.00.

Regjeringen har 12. september gitt følgende anbefalinger til kommunene

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 – 64 år. Kommunen vil tilby denne gruppen vaksinering fra og med 21. september.

Vi har satt opp vaksinedager på klubbhuset til Drangedal IL følgende dager i september:

Onsdag 21. september og fredag 30. september. Du kan bestille time elektronisk i linken "Timebestilling" over eller ringe kommunens servicekontor på 35 99 70 00 for å bestille time.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18 -64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 – 64 år. Personer i aldersgruppen 18 – 64 år med følgende sykdommer/ helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19

 • Organtransplanterte
 • Immundempende legemiddelbehandling som ved auto immune sykdommer
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.)
 • Alvorlig nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Demens
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Folkehelseinstituttet anbefaler at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp, og det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.

Koronavaksinering august – september

Vi legger ut vaksinetimer på helsestasjonen, Stemmenveien 6,  følgende dager i august.
Onsdag 17. august, onsdag 24. august og onsdag 31. august.
Disse timene er fortrinnsvis for de over 75 år eller med alvorlig underliggende sykdom.

Det vil også bli vaksinering på Klubbhuset til Drangedal IL fredag 2. september fra kl. 09.00 – 15.00 og onsdag 7. september fra 09.00 – 15.00. Disse timene er fortrinnsvis for de over 65 år eller med alvorlig underliggende sykdom.

Du kan bestille time elektronisk her eller ta kontakt med servicekontoret på 35 99 70 00

4. dose koronavaksine til eldre

Personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose fra 1. juli 2022. Det må ha gått minst fire måneder siden dose 3. Oppfriskningsdose anbefales selv om du har hatt korona. Da må det gå minst tre uker siden tilfriskning.

Drangedal kommune vil på grunn av ferieavvikling starte opp med vaksinering av sykehjemsbeboere og spesielt sårbare personer i hjemmesykepleien fra uke 30.

Vi vil ha et tilbud med vaksinering av personer 75 år og eldre fra uke 33. Mer info om datoer og hvordan du kan bestille time kommer.

Her finner du mer info om vaksineanbefalingen for fjerde dose.  

Vaksinering i juni

Det er mulighet for å bestille time til koronavaksinering onsdag 15. juni kl. 13.30.
For å bestille time ringer du Servicekontoret på 35 99 70 00. Dette blir siste vaksinering i Drangedal før sommeren.
Det vil imidlertid være muligheter for å få koronavaksine i flere av de større byene i Vestfold og Telemark gjennom sommeren. Ta kontakt med Servicekontoret for å få oversikt over tilbudet.

Vaksinering i mai

Drangedal kommune tilbyr vaksinering til og med 1 juni. Vaksinasjonstilbudet vil mest sannsynlighet gjenopprettes høsten 2022.

Folkehelseinstituttet åpner nå opp for at personer 80 år og eldre, som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en oppfriskningsdose hvis de ønsker det. Dosen gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Er du i risikogruppen med alvorlig svekket immunforsvar anbefales det fortsatt per i dag 3 doser med grunnvaksinasjon og en oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3. Mange vil ha oppnådd god beskyttelse om de har fulgt gjeldende anbefalinger.

Ønsker du koronavaksine så kan du ta kontakt med Servicekontoret på 35 99 70 00.

Koronavaksinering i mars 

Vaksinering voksne og barn 12- 15 år: Det er ledige timer i Remin onsdag 30. mars kl 14.00 på helsestasjonen. Dette gjelder også for barn 12-15 år som må bestille time ved å ringe kommunens servicekontor på 35 99 70 00. Det vil bli satt opp nye timer etter påske.

Vaksinering barn 5 - 11 år: Vi setter opp vaksinetimer for barn i alderen 5 - 11 år tirsdag 22. mars kl 14.30 og 15.00. Ring servicekontoret for å bestille time på 35 99 70 00 

Koronavaksinering i februar

Vi har ledige vaksinetimer onsdag 16. februar fra kl 14.00 -18.30 og onsdag 23. februar fra kl 12.00 – 18.30.

Vi åpner også for drop in onsdag 16 februar fra kl 15.00 – 18.30 og onsdag 23. februar fra kl 12.00 – 18.30. Du kan bestille time i linken over eller du kan ringe Drangedal kommune på 35 99 70 00 så hjelper vi deg.

Drop-in vaksinering i morgen 8. februar

Det er åpent for drop-in vaksinering på Klubbhuset til Drangedal IL tirsdag 8. februar fra kl 15.30 - 17.30.
Du kan også bestille time via linken over.

Innspurt koronavaksinering i februar

Vi minner alle om at 3 vaksinedoser gir (per dags dato) ubegrenset gyldighet på koronapass.
Du kan bestille time elektronisk
*    tirsdag 8. februar kl 15.00 – 17.45,
*    onsdag 16. februar kl. 12.00 -19.00 
*    onsdag 23. februar kl. 12.00 – 19.00.

Minner om at de med underliggende sykdom eller alvorlig svekket immunforsvar følger opp vaksineanbefalingene.

Viktig informasjon til de som fikk koronavaksine lørdag 29. januar

Kommunen har blitt informert om at noen har testet positivt for korona i etterkant av vaksineringen lørdag 29. januar. Dette gjelder både voksenvaksinering på dagtid og barnevaksinering på ettermiddagen. Vi ber derfor de som har vært på vaksinering til å være ekstra oppmerksomme og teste seg ved symptomer!

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

I november 2021 ble anbefalingen om oppfriskningsdose utvidet til også å omfatte de med alvorlig svekket immunforsvar. Disse har generelt dårligere respons på vaksiner sammenlignet med friske personer.

Det anbefales en oppfriskningsdose minimum 3 måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonsserien. Ettersom denne gruppen er anbefalt 3 doser i sin grunnvaksinasjonsserie, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen med koronavaksine de mottar.

Dose 4                       
Hvem inngår i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar?

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i gruppene ovenfor.

Hvordan skal du som pasient dokumentere at du er aktuell for 4 dose?

Har du alvorlig svekket immunforsvar oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Drangedal kommune på 35 99 70 00. Vi trenger ingen ny vurdering av fastlege/ spesialist for å kunne tilby en oppfriskningsdose.

Du kan ta med samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av:

 • Vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten
 • Journalnotat
 • Resept / e-resept
 • Medikament - forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Vi har ledige vaksinetimer på Klubbhuset til Drangedal IL følgende dager:

Lørdag 29. januarTirsdag 8. februar
Onsdag 16. februar
Onsdag 23. februar

Du kan bestille time elektronisk i linken øverst på siden eller ringe kommunens servicekontor på 35 99 70 00.

Tilbud om koronavaksine til barn 5-10 år

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Barn vil også kunne få bred og varig beskyttelse ved å gjennomgå koronainfeksjon.

FHI mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det.

I Drangedal vil det være mulig for barn i alderen 5-11 år å få koronvaksine på Klubbhuset lørdag 29. januar mellom 15.30-17.30. Timebestilling gjøres ved å ringe servicekontoret på 35997000.
Det er Comirnaty 10 mikrogram/dose (Pfizer) som er godkjent for barn, og det er altså denne vaksinen som tilbys også i Drangedal.

Vaksinasjonstilbud til barn som ikke har fylt 16 år innebærer at det må innhentes samtykke fra begge foresatte der det er felles foreldreansvar. Både samtykkeskjema og egenerklæringsskjema skal tas med til vaksinering. Samtykkeskjema finnes her: https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/ og egenerklæringsskjema finnes her: https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
Skjemaene kan også hentes på servicekontoret.

Mer informasjon om vaksinering av 5-11 åringer finnes på FHI sin nettside med blant annet faktaboks med spørsmål og svar: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

Tre enkle animasjonsfilmer på ulike språk som forklarer helt basalt om hva en vaksine er, hvordan det fungerer og hvorfor vi vaksinerer oss mot Covid-19 finnes her: https://vimeo.com/showcase/8567491

FHI sine målsetninger for vaksinasjon fremover

Fhi har i informasjonsbrev 41 om koronavaksinasjonsprogrammet laget en oversikt over målsetninger for vaksinasjonen fremover.

Grunnvaksinering:

Alle 16 år og eldre som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig

Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta 3 doser mRNA-vaksne som en del av sin grunnvaksinering

Alle 12 - 15 åringer kan ta 1 dose mRNA- vaksine hvis de ønsker.

Oppfriskningsvaksinering:

Alle 45 år og eldre bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen

Alle 18-44 år med underliggende risikotilstander (opprinnelig prioriteringsgruppe 4 eller 7) bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen.

Alle med alvorlig svekket immunsforslvar bør ta oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter siste dose i grunnvaksineringen.

Alle andre 18-44 år kan ta en oppfriskningsdose minimum 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker

Oppfriskningsvaksinering er ikke godkjent for de under 18 år.

Koronavaksineinfo - uke 2

Vi minner om at den viktigste bekjempelsen av pandemien er å si ja til vaksine. Vi har ledige timer for første, andre og tredje dose.

Vi vaksinerer følgende dager i januar på klubbhuset til Drangedal IL

Onsdag 12. januar
Lørdag 15. januar + DROP IN fra 13.00 – 14.00
Onsdag 19. januar
Lørdag 29. januar

Du kan bestille time elektronisk her: Elektronisk timebestilling eller du kan ta kontakt med kommunens servicekontor på telefon   35 99 70 00.

Vi sender i disse dager ut en påminnelses sms til de som har 20 ukers intervall mellom andre og tredje dose. Om du ikke har mottatt sms kan du bestille time eller ta kontakt med kommunen.

Nå er det på tide å bestille time for 3 vaksinedose

Alle som har 20 uker siden de fikk 2 dosen med koronavaksine, kan nå gå inn og bestille time for dose 3 elektronisk her: Timebestilling
Dersom du ikke har mulighet til å bestille time selv, kan du ta kontakt med Drangedal kommune, servicekontoret på 35 99 70 00.

Det er også mulighet for å bestille 1 doser og 2 doser også. Vi har ledige timer følgende dager:

Torsdag 6. januar fra kl 15.00 – 18.15 + DROP IN fra 18.30 – 19.30
Onsdag 12. januar fra kl 09.30-15.15
Lørdag 15. januar fra kl. 09.30-14.00
Onsdag 19. januar fra kl. 12.00-18.45
Lørdag 29. januar fra kl. 09.45-15.00

Nå er tida inne for å bestille vaksinetimer!!

 

Vi har nå utvidet antall timer for koronavaksinering torsdag 6. januar. I tillegg åpnes det for drop-in vaksinering på klubbhuset til Drangedal IL fra 18.30 - 19.30 torsdag 6. januar. Vi har også ledige vaksinetimer onsdag 12. januar og lørdag 15. januar. Du kan bestille time elektronisk her: https://timebestilling.remin.no/drangedal/koronavaksine

Koronavaksinering i romjula og de to første ukene i januar 2022

Det åpnes for drop-in vaksinering for alle innbyggere 18 år og oppover som ønsker dose 1, dose 2 eller har minimum 20 ukers intervall mellom dose 2 og dose 3 tirsdag 28. desember fra kl. 15.00 – 16.30.

I tillegg er det ledige vaksinetimer onsdag 5 januar og torsdag 6. januar, onsdag 12. januar og lørdag 15. januar. Du kan bestille time her:  https://timebestilling.remin.no/drangedal/koronavaksine Det er ikke mulig å ringe servicekontoret for bestilling av timer før mandag 3. januar. Det kan bli utvidelse av timer 6. januar, følg med.

Plan for koronavaksinering fremover

Statsministeren sa på mandagens pressekonferanse at det er viktig at alle over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig sykdom blir vaksinert med en oppfriskningsdose så raskt som mulig, innenfor det fastsatte vaksinasjonsintervallet og helst innen utgangen av desember. De har derfor endret intervallet fra dose 2 til dose 3 til 20 uker.

Det er også åpna for at innbyggere i Drangedal fra 45 til 64 år kan bestille oppfriskningsdose når de har et intervall på 20 uker siden dose 2.

Vi vil legge opp til følgende vaksinasjonsdatoer i januar.

Onsdag 5. januar Torsdag 6. januar

Vi oppfordrer alle som kan til å bestille time digitalt: https://timebestilling.remin.no/drangedal/koronavaksine/

Bestilling av timer per telefon vil være stengt fra onsdag 22.desember til mandag 3 januar.

Antall dager for vaksinering blir fortløpende utvida i januar.

Vi har fått føringer på at lærere og barnehagepersonell skal prioriteres og vi legger opp til en vaksinasjonsdag for disse 28. desember. Dersom du ikke kan møte til timen din er det viktig at du tar kontakt med Drangedal kommune på 35 99 70 00.

Minner om bestilling av time for dose 3 med koronavaksine

Innbyggere i Drangedal over 65 år kan nå bestille time for dose 3 med koronavaksine. Vi har ledige timer onsdag 17. november fra kl 15.00, lørdag 4. desember fra kl. 13.45 og onsdag 15. desember hele dagen.

Du kan bestille time digitalt ved å bruke denne linken: Drangedal kommune | ReMin  eller du kan ta kontakt med Drangedal kommune på 35 99 70 00 og si det gjelder dose 3 koronavaksine.

Vi gjør alle oppmerksomme på at det må gå en uke mellom influensavaksine og dose 3 koronavaksine og at det må gå 6 måneder mellom dose 2 og dose 3 for koronavaksine. Om du er i tvil på når du fikk dose 2, ta kontakt med oss

Vi minner også om drop- in for influensavaksinering onsdag 17. november på Klubbhuset fra kl. 09.00 – 12.00.

Bestilling av time for dose 3 med koronavaksine

Innbyggere i Drangedal over 65 år kan nå bestille time for dose 3 med koronavaksine. Vi har ledige timer lørdag 6 november fra kl. 13.45-14.45 og onsdag 17. november fra kl. 14.00 – 15.00.

Du kan bestille time digitalt ved å bruke denne linken: Drangedal kommune | ReMin  eller du kan ta kontakt med Drangedal kommune på 35 99 70 00 og si det gjelder dose 3 koronavaksine.

Vi har også ledige timer 4. desember og 15. desember, men disse kan ikke bestilles digitalt enda.

Vi gjør alle oppmerksomme på at det må gå en uke mellom influensavaksine og dose 3 koronavaksine og at det må gå 6 måneder mellom dose 2 og dose 3 for koronavaksine. Om du er i tvil på når du fikk dose 2, ta kontakt med oss.

Vi vil også legge ut datoer for koronavaksinering med dose 3 i januar. Vi kommer tilbake med hvilke datoer det blir.

Vi oppfordrer alle over 65 år til å ta årets influensavaksine på de oppsatte dagene eller hos fastlegen sin

Det vil bli mulighet for de over 65 år å bestille time for dose 3 med covid-19 vaksine den dagen de får influensavaksine. Datoer og klokkeslett for influensavaksinering finner du her.
Hvis du får influensavaksinen andre steder og er over 65 år kan du ta kontakt med kommunen på 35 99 70 00 så finner vi en time til deg. FHI anbefaler minimum en ukes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine.

Dose 2 for ungdom født i 2004 og 2005

FHI anbefaler nå et intervall på 8-12 uker for dose 2 for denne gruppen. I Drangedal har denne gruppen fått timer 6. november. Dersom noen ønsker å forlenge intervallet så kan de ta kontakt med Drangedal kommune på 35 99 70 00 så kan vi flytte timen til lørdag 4. desember.

Koronavaksinering 6. oktober er flyttet fra helsestasjonen til Klubbhuset til Drangedal IL.

Vi har fortsatt noen ledige timer for koronavaksinering i morgen onsdag 6. oktober. Minner også om at aldersgruppa 12-15 år kan komme på drop in fra 14.30 – 15.30.
I tillegg er det mulighet for å bestille time fredag 15. oktober.

Vi minner om at alle som har time på onsdag 6. oktober må møte på klubbhuset til Drangedal IL og ikke helsestasjonen!!

Regjeringen har i dag kommet med informasjon om at de anbefaler at kommunene tilrettelegger for en oppfriskningsdose for personer over 65 år. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan dette vil foregå i Drangedal.

Datoer for koronavaksinering i oktober

Det blir anledning å få tatt koronavaksine onsdag 6. oktober (Kl. 08.30- 15.30) og fredag 15. oktober (kl. 14.00 – 17.00). Dette gjelder for de som ikke har tatt 1 dose enda, ungdom i alderen 12-15 år og de som skal få tredjedose.

Onsdag 6. oktober åpnes det for drop-in for ungdom i alderen 12-15 år fra 14.30 – 15.30. Det er ikke anledning for andre å benytte seg av drop in. Ungdom i denne aldersgruppen kan også få vaksine fredag 15. oktober, kontakt kommunen for time.

Andre som skal ha 1 dose eller tredjedose må gå inn å bestille time selv via Drangedal kommune | ReMin eller ringe Drangedal kommune på 35 99 70 00.

For deg som skal ha tredje dose – vi oppfordrer deg til å bestille time raskest mulig

For de som skal ha en tredje dose så kan de nå gå inn i ReMin og bestille time selv eller ta kontakt med Drangedal kommune på telefon 35 99 70 00. Det er viktig at de som bestiller time tar med seg dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten og/ eller medisinliste til vaksineringen. Om du ikke har dette med, kan vi dessverre ikke sette vaksinedose 3 på deg.

Info fra Folkehelseinstituttet om tredjedose og oversikt over hvilke medisiner det gjelder finner du her: Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI

Vi tilbyr koronavaksine for ungdom 12-15 år onsdag 15. september kl 14.30 - 19.00 på Klubbhuset til Drangedal IL

Det blir kun tilbud om drop-in vaksinering for denne gruppen. Det vil ikke være mulig å bestille time i forkant. En må derfor være forberedt på noe venting.

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Barnet må være fylt 12 år for å kunne få vaksinen.

Samtykkeskjema må underskrives av begge foreldre/ foresatte i forkant og tas med på vaksineringen.

For medisinske spørsmål ta kontakt med fastelege. For spørsmål knyttet til utfylling av samtykkeskjema kontakt Drangedal kommune på 35 99 70 00.

Alle elever på 7 - 10 trinn vil i dag få denne info som ranselpost og i Visma

Samtykkeskjema

Informasjonsskriv om koronavaksine 12-15 åringer

Har du enda ikke tatt 1 dose med koronavaksine?

Lørdag 11. september åpner vi for drop-in vaksinering for alle innbyggere som ønsker å ta 1 dose med koronavaksine fra 16 år og oppover. Det vil være mulighet for drop-in vaksinering fra 12.30 – 15.00.

Kommunen planlegger også for vaksinering av 12-15 åringene og vi vil gi direkte informasjon til foreldre og foresatte når vi er ferdige med planleggingen.

Drangedal kommune tilbyr nå koronavaksine til alle som er født i 2004 og 2005.  

Vi åpner opp for at 2004 og 2005 kullet kan bestille vaksinetime førstkommende onsdag 1. september. Vi har noen ledige timer på dagtid, samt at vi har et begrenset antall timer 16.30 og 16.45.

I tillegg vil vi åpne for Drop-in på Klubbhuset til Drangedal IL lørdag 11. september mellom 12.30  -15.00. Vet du at du vil ha koronavaksinen så anbefaler vi deg å bestille time i forkant.  

For å bestille time kan du ringe Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438. Du kan ikke gå inn i linken over og bestille time!

Fyller du 16 år etter 1. september 2021
Da trenger vi samtykke fra begge dine foreldre. Du eller en av foreldrene dine vil bli kontaktet av helsesykepleier i løpet av denne uken. Hun vil tilby deg en time og informere deg om samtykkeskjemaet som du kan hente på servicekontoret eller få tilsendt på e-post. Du finner også skjema her
Det er viktig at du, som ikke har fylt 16 år enda, tar med samtykkeskjemaet til vaksinering, ellers kan vi ikke vaksinere deg.

Avslutning av massevaksinering mot Covid-19

Drangedal kommune mottar godt med vaksinedoser fra Pfizer til dose 2 fremover.

Kommunen fremskynder vaksinetimer forløpende via sms.

Det blir vaksinering følgende dager:

Onsdag 18. august

Onsdag 25. august

Fredag 27. august

Onsdag 1. september

Lørdag 11. september

Du mottar sms om ny time. Hvis ny time ikke passer, kan du ringe kommunen om endring, men oppfordrer alle til å gjøre det de kan, for å møte til den tildelte timen og husk å fylle ut egenerklæringsskjemaet i forkant.

Fremskynding av oppsatte vaksinetimer 29. september, 6. oktober og 13. oktober

Vi starter arbeidet med å fremskynde vaksinetimer for dose 2 til onsdag 25. august. Vi vil totalt sette opp 300 vaksinetimer denne dagen og flytter timer på de som har hatt lengst intervall.

Dersom tidspunktet som du får tildelt ikke passer er det fint om du tar kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438. Dersom vi ikke får tatt telefonen så vil du bli kontaktet.

Vi minner om at det fortsatt er mulighet for å bestille 1 doser onsdag 18. august.

Fremskynding av oppsatte vaksinetimer 15. september og 22. september

Vi fremskynder i dag de som har fått vaksinetimer 15. og 22. september til onsdag 18. august.

Dersom tidspunktet som du får tildelt ikke passer er det fint om du tar kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438. Dersom vi ikke får tatt telefonen så vil du bli kontaktet.

Vi minner om at det fortsatt er mulighet for å bestille 1 doser onsdag 18. august.

Vi har fortsatt ledige timer til 1 doser

Vi har 19 ledige vaksinetimer til 1 dose onsdag 11.august. I tillegg er det også mulig å bestille vaksinetime for 1 doser onsdag 18. august. Hvis ingen av disse tidspunktene passer og du ønsker å ta koronavaksine, ta kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438.

Har du ikke bestilt vaksinetime til dose 1 kan du møte opp på drop-in vaksinering i morgen 4. august fra kl 10-14.

Vi setter opp muligheter for å komme på Drop- in vaksinering i morgen 4. august fra kl. 10-14.

Møt opp på klubbhuset til Drangedal IL og si at du ønsker å ta en drop- in time for vaksinering med dose 1. De som har bestilt time i dette tidsrommet , møter til oppsatt tid som avtalt.

Vi kan fremskynde dose 2 med koronavaksine!!

FHI har nå åpnet for at kommunene kan fremskynde tidsintervallet for dose 2 med koronavaksine. Vi vil derfor fremskynde allerede oppsatte timer så fort vi har sikker informasjon om vaksineleveransene. Vi får denne informasjonen ca 1 ½ uke før vaksinene skal brukes.

Kommunen vil sende ut sms med ny time for de dette gjelder. Du som innbygger trenger ikke å ringe kommunen for å endre timen!

De som har fått time til dose 2 lørdag 11. september vil fortsatt få disse timene som oppsatt.

Det vil fortsatt være mulighet for å bestille 1 doser onsdag 4. august, onsdag 11. august og onsdag 18. august.

SISTE INNSPURT 1. DOSER KORONAVAKSINE!!

Du kan fortsatt bestille time for 1. dose med koronavaksine. Om du ikke har mottatt sms om at du kan bestille time kan du bestille time via linken over eller ringe servicekontoret på 35 99 70 00.

Vi har ledige timer torsdag 29. juli, onsdag 4. august og onsdag 11. august.

Du kan også komme på Drop-in vaksinering onsdag 4. august fra kl. 10-14. De som har bestilt time i dette tidsrommet , møter til oppsatt tid som avtalt.

Vaksinering foregår på Klubbhuset til Drangedal IL.

Oversikten vår viser at 87,5 % av innbyggerne over 18 år har bestilt eller fått time til 1. dose. Dette er veldig bra. Vi ser at det er ca 400 personer over 18 år som så langt ikke har bestilt vaksine og oppfordrer disse til å bestille time dersom de ønsker koronavaksine.

Gledelig melding - vaksinetimer i uke 30,31 og 32. Oppdatert 23. juli. kl 10.00

Drangedal kommune får ekstra vaksinedoser neste uke. Vi åpner i dag tilganger for alle innbyggere over 18 år i Drangedal kommune.

Det er ledige timer onsdag 28. juli, torsdag 29. juli, onsdag 4. august og onsdag 11. august. Dette er siste anledning for bestilling av 1. doser.

Vaksinetimer i uke 31 og 32, oppdatert 19. juli kl 12.30

Det blir åpnet tilganger for resten av innbyggerne i Drangedal fredag 23. juli. Det blir lagt ut nye timer i uke 31 og 32.

VIKTIG MELDING!! Vi gjør oppmerksomme på at Drangedal kommune nærmer seg fullføring av 1 doser. Onsdag 11. august vil være siste dato for å få tatt 1. dose. Vi gjør oppmerksom på at timer som legges ut KUN kan bestilles til 1. doser.

Åpning for bestilling av vaksinetimer uke 29 og 30, oppdatert 16. juli kl. 09.30

Vi har nå lagt ut vaksinetimer for resten av prioriteringsgruppe 10, alder 18 - 24 år og 40 - 44 år. Det vil si at innbyggere født i 2003 - 1997 og 1981 - 1977 nå kan bestille time for koronavaksine. Om du ikke mottar sms om at du kan bestille time, så kan du gå inn på linken over og bestille time.

Vaksinering i uke 30, oppdatert 14. juli kl 15.00

Nye tilganger og vaksinetimer for onsdag 28. juli (uke 30)  vil bli lagt ut fredag formiddag (16. juli)

Vi minner om at innbyggere som er født fra og med 1957 til og med 1977 og 1997 fortsatt kan bestille vaksinetimer onsdag 21. juli.
Er du i disse årskullene og ikke har fått tilsendt sms om at du er gitt tilgang til å bestille time, så kan du bestille time via linken over.

Åpning for bestilling i uke 29, oppdatert 9. juli kl 08.30

Vi har nå lagt ut vaksinetimer for innbyggere født i 1975 og 1976. I tillegg er det åpnet for innbyggere født i 1977 og 1997.

Vaksinering i uke 29, oppdatert 8. juli kl. 14.30

Vi har desverre ikke mottatt informasjon fra FHI om hvor mange vaksinedoser vi får i uke 29. Vi får derfor ikke lagt ut nye vaksinetimer før vi får dette. Vi håper å få lagt ut timer fredag formiddag.

Koronavaksinering, oppdatert 01. juli kl.14.00

Det åpnes ikke for vaksinebestilling for nye innbyggere denne uka. Dette fordi vi venter på mer sikre tall for vaksineleveranser fra FHI. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er ledige timer onsdag 21. juli for de som allerede er gitt tilgang til å bestille.

Koronavaksinering

Bestilling av vaksinetimer for deg født i 1969 til og med deler av 1975. 

Denne uka åpner vi for elektronisk timebestilling for innbyggere født i 1969 til og med deler av 1975. Det er tilgjengelige timer
30. juni, 7. juli og 21. juli. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er ledige timer til førstedoser 14. juli, da alle doser må brukes til andredoser den uka.

Vaksinering av ansatte i skole og barnehager i Drangedal.

Ansatte innenfor skole og barnehage er prioritert i tråd med regjeringenes oppfordring, med inntil 10 % av tildelte førstedoser i ukene fremover. Dette vil gjelde ansatte i aldersgruppen 25 – 39 år. Andre ansatte i skole og barnehage følger ordinær innbyggervaksinering.

Hensikten med å vaksinere så mange som mulig av de ansatte i barnehager og skoler er å få høy beskyttelse i personalgruppene til høsten. Vi planlegger for å være på grønt nivå, og med flest mulig vaksinert (med første dose) vil vi i større grad kunne klare vanlig drift selv med eventuelle smitteutbrudd.

Covid19 vaksinering, Drangedal kommune

Drangedal kommune er godt i gang med vaksineringen mot Covid19. Nå er 50 % av innbyggerne over 18 år vaksinert med første dose.
Vi minner om:

 • Du må følge med på kommunens hjemmesider om hvilke aldergrupper som det åpnes opp for hver uke. Vi oppfordrer deg til å benytte anledningen til å bestille time når det åpnes for deg.
 • Informasjonen legges ut torsdag ettermiddag, eventuelt fredag formiddag. Mange av dere får SMS-varsel om åpnet tilgang, men langt fra alle. Hvis du ikke får SMS, men er i aldersgruppe som har fått tilgang, link deg inn for bestilling via hjemmesiden.

Kommunen vaksinerer gjennom hele sommeren. Vi vaksinerer på onsdager, på Klubbhuset til Drangedal IL.Når du først har fått tilgang, vil denne ikke bli lukket igjen, så du har mulighet for å bestille time gjennom hele perioden.

Det vil legges til rette for at pendlere kan få andre dose på lørdagsvaksinering til høsten. Benytt ferieukene til å ta din første dose, når du får anledning.  

Vi legger til rette for utenlandsstudenter og sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy. Dere må kontakte servicekontoret for å tilrettelegge for egen avtale.

Åpning for bestilling i uke 26

Vi har nå lagt ut nye vaksinetimer for innbyggere født i siste del av 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 og begynnelsen av 1969. Det vil si at alle i gruppe 8 har fått tilgang og at vi har begynt på prioriteringsgruppe 9.

Bestilling av vaksinetimer for deg født siste del av 1960, 1961,1962,1963 og deler av 1964.

Vi har nå lagt ut nye vaksinetimer for innbyggere født i siste del av 1960, 1961, 1962, 1963 og deler av 1964.

Studerer du i utlandet?

Da kan du ta kontakt med kommunen om mulighet for å få tatt koronavaksine.

Koronasertifikat

Koronasertifikat vil fra 11. juni være klart til bruk i Norge. 

Koronasertifikatet skal vise om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom, og resultatet hvis du har tatt negativ koronatest. I Norge er det ikke endelig besluttet om barn trenger et koronasertifikat.

Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det.

Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger/testresultat om deg i sertifikatet, kan du ta kontakt med Drangedal kommune.

Manglende testresultater: ta kontakt med Legekontoret på 35 99 71 00
Manglende vaksinasjonsopplysninger: ta kontakt med Siw Bastnes på mobil 909 22 927 eller Hilde Tveit Kirkeby på mobil 952 58 438

Her kan du finne mer informasjon om koronasertifikat og logge deg inn for å se ditt eget koronasertifikat  Koronasertifikat - helsenorge.no

Statusoppdatering, koronavaksine 7. juni 2021.

Torsdag i forrige uke la kommunen ut timebestilling elektronisk for innbyggere født i 1957, 1958, 1959 og deler av 1960. Vi ser at ca 65% av de som har blitt gitt tilgang til å bestille vaksine har gjort dette elektronisk. Drangedal kommune er veldig fornøyd med en så høy oppslutning på bestilling av vaksinetimer elektronisk. Det er fortsatt ledige vaksinetimer onsdag 16. juni.

Det legges ut ledige timer for onsdag 23. juni førstkommende torsdag (10/6) ca 14.30. Vi vil da også oppdatere hvilke årskull som kan bestille time og de som har registrert mobilnummer i vårt system vil motta en sms der det står at de nå kan bestille time.

Om det ikke passer å bestille time nå, så gjelder tilgangen som du har fått hele sommeren.

Feilmelding ved bestilling av vaksinetime

Har du opplevd å få rød feilmelding ved bestilling av time, men likevell fått sms med bekreftelse av time?
Ta kontakt med oss for å sjekke at timen er registrert på mobil 909 22 927.

VIKTIG MELDING TIL DEG FØDT I 1957, 1958, 1959 og deler av 1960!!

Vi åpner nå for elektronisk bestilling av vaksinetimer. Løsningen vil være åpen fra og med torsdag 3. juni kl 14.00.

Vi legger ut ledige timer fortløpende og det vil i første omgang være innbyggere født i 1957, 1958, 1959 og deler av 1960 som kan bestille vaksinetime. På vår hjemmeside vil info om hvilket årskull som kan bestille time til enhvertid fremkomme. Drangedal.kommune.no / Koronavirus

Vi vil i oppstarten legge ut timer for bestilling de to første ukene som kommer. Når vi vet hvor mange vaksinedoser vi får, vil vi legge ut nye timer på torsdagene framover og åpne for at innbyggerne kan bestille timer fra ca 14.30 mandagen etter.

Nye innbyggergrupper som kan bestille time blir lagt ut på hjemmesiden på mandager og disse vil da motta sms om at de kan bestille time.

Trykk på linken under for bestilling av vaksinetime om du er i overnevnte årskull og ikke har mottatt sms med info om bestilling av vaksine.

Timebestiling

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av den digitale timebestillingen. Om du ikke får det til selv eller har noen som kan hjelpe deg med å bestille time kan du kontakte servicekontoret på telefon 35 99 70 00 som kan bestille time for deg. Servicekontoret kan kun kontaktes for timebestilling. Har du medisinske spørsmål knyttet til vaksinen, så må disse rettes til fastlegen.

Hvordan bestille time?

For de som mottar sms fra Remin / Drangedal kommune

 • du får en sms der det står at du kan gå inn å bestille vaksinetime
 • logg deg på via BankID
 • Fyll ut egenerklæringen
 • Bestill time på ledig tidspunkt.

For de som ikke har mottatt sms

 • Gå inn på link Drangedal kommune
 • Logg deg på via BankID
 • Fyll ut egenerklæring
 • Bestill time på ledig tidspunkt.

All vaksinering foregår på onsdager på Klubbhuset til Drangedal IL. Det stenges for timebestilling tirsdag kl 12.00.

Ut ifra beregninger og info vi har per i dag så vil alle innbyggere ha fått tilbud om første dose innen midten av august.

Tidligere oppdateringer

Oppdatering 25 mai 

I uke 21 (24 mai – 30 mai) og 22 (31. mai – 6. juni) vil kommunen motta et ekstra antall vaksinedoser for å  kunne vaksinert helsepersonell som har fått 1 dose med Astra Zeneca vaksinen. Vi vil også motta et ganske stort antall vaksiner i uke 22 (31.mai – 6. juni) og vil da komme godt i gang med å gi personer som er meldt inn i risikogruppe 5 og 6 første vaksinedose.

Vi har tatt i bruk et digitalt verktøy (ReMin) for innkalling til vaksinetimer. Vi kaller inn personer i gruppe 5, 6 og 7 fortløpende ut i fra hvor mange vaksinedoser vi mottar. Alle som kalles inn vil bli oppringt og tilbudt time i tillegg så vil de motta en sms i forkant av timen der det står dag og tidspunkt for vaksinering. Det er viktig at alle som har mulighet går inn på linken i sms og fyller ut egenerklæringsskjema som de blir bedt om.

Vi vil åpne for at innbyggerne selv kan bestille timer når vi skal begynne på gruppe 8. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi kan starte på denne gruppen da dette avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen mottar hver uke. Vi er varslet om at vi vil motta færre vaksinedoser i uke 23 – 28 (7. juni – 18. juli) og at vi vil få et økt antall doser fra uke 29 (19 juli) og utover. Dette innebærer at vi kommer til å gjennomføre vaksinering gjennom hele sommeren.

Oppdatering 10. mai

Drangedal kommune har fått beskjed fra vaksineforsyningen at i uke 20 vil kommunen kun motta vaksiner for å kunne sette 2 doser. Det vil si at vi ikke får satt noen nye 1 doser på innbyggere den uken. Fra uke 21 vil vi motta vaksiner slik at helsepersonell som har fått dose 1 med Astra Zeneca vaksinen skal få dose 2 med mRNA vaksine (BioNTech/ Pfeizer).

Erfaringer fra andre steder i landet viser at det kan forekomme at folk uten underliggende sykdom får innkalling til vaksinering. Om du får innkalling til vaksinering og du ikke skjønner hvorfor du får tilbud om vaksine, vennligst ta kontakt med kommunen på telefon 35 99 70 57.

I tillegg så vil vi minne om at dersom du er i karantene eller ventekarantene så skal du ikke møte til vaksinering. Forfall til vaksinering meldes på 35 99 70 57.

Oppdatering 4. mai

Drangedal kommune har tatt i bruk et nytt digitalt verktøy (ReMin) for innkalling til og påminning om timer til koronavaksine.

Alle som har time til vaksinering onsdag 5. mai, har fått en SMS om dette. Det er i tillegg noen flere valg for å følge link videre til registrering av helseopplysninger. Dere kan se bort fra dette. Hensikten med meldingen, er kun å minne om vaksinasjonstimen.

Vi takker for at dere er tålmodige og overbærende med at alt ikke er perfekt fra kommunens side. Det viktigste er at dere møter til oppsatt time.

Kommunen har dessverre fått færre vaksinedoser denne uken og neste uke, enn det vi hadde planlagt for.

Vi ser derfor at det blir noe forskyvning av gruppene fremover.

Vi legger til grunn følgende plan i mai måned:

Uke 18: Første dose til innbyggere født i 1955 og 1956. Andre dose til de som fikk vaksine for 6 uker siden, og andre dose til noen innbyggere i gruppe 4 med underliggende sykdom. Gruppe 4 er innbyggere i alderen 74 – 65 år, og innbyggere i alderen 18 – 64 år med stjernemerkede diagnoser – se oversikt FHI sine sider.

Uke 19: Første dose til resten av innbyggerne født i 1956, og første dose til noen av de eldste i gruppe 5. Andre dose til de som fikk vaksine for 6 uker siden, og andre dose til noen innbyggere i gruppe 4 med underliggende sykdom.

Alle som er satt opp til timer i uke 18 og 19 er varslet.

Uke 20: 114 andredoser til innbyggere som er vaksinert for 6 uker siden, og noen innbyggere i gruppe 4. Alle tilgjengelige førstedoser vil tilbys innbyggere i gruppe 5.

Uke 21: 121 andredoser til innbyggere som er vaksinert for 6 uker siden. Vi fortsetter med førstedoser til innbyggere i gruppe 5

Gruppe 5 er innbyggere i alderen 64-55 år med underliggende sykdom. Det er registrert 88 innbyggere i denne gruppen.

Gruppe 6 er innbyggere i alderen 54-45 år med underliggende sykdom. Det er registrert 57 innbyggere i denne gruppen.

Gruppe 7 er innbyggere i alderen 44 – 18 år med underliggende sykdom. Det er registrert 23 innbyggere i denne gruppen.

Alle innbyggere i gruppe 5, 6 og 7 har fått brev og vil bli oppringt om time. Vi håper å kunne tilby første dose til gruppe 6 og 7 i begynnelsen av juni måned.

Kommunen vil tilby muligheter for digital timebestilling for den øvrige befolkningen, når gruppene 5,6 og 7 har fått første dose. Det vil komme nærmere informasjon om dette når det er aktuelt.

Oppdatering 26. april

Det er per 26. april 2021 satt 1242 vaksinedoser i Drangedal. 979 personer har fått 1 dose og 263 personer har fått 2 doser.

Inneværende uke vaksineres innbyggere, født i 1953, 194 og noen født i 1955.

I uke 18, vaksineres resten av innbyggere født i 1955 og noen født i 1956.

I uke 19 planlegges det vaksinering av resten av innbyggerne født i 1956, og vi håper å starte vaksinering av risikogruppe 7 – innbyggere 55-64 år med underliggende sykdom. Alle blir ringt opp med tilbud om time.

Innbyggere i risikogruppe 4, innbyggere 18 – 64 år med spesifiserte alvorlige diagnoser, er vaksinert med første dose. Forutsatt gode nok vaksineleveranser, planlegges det for vaksinering av risikogruppene 5,6 og 7, innbyggere med underliggende sykdom i alderen 64-18 år i uke 19, uke 20 og uke 21.

Kommunen har mottatt melding fra fastleger både i og utenfor kommunen, om disse pasientene, og vi følger opp dette med innkalling.

Vi ønsker å presisere at fastlegene ikke melder inn diagnosene på disse innbyggerne, kun hvilke risikogruppe de tilhører.

Regjeringen har i 23 april 2021 besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått sin første dose med AstraZeneca – vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA – vaksine. Vi vil komme tilbake med mer info om dette så fort vi får mer informasjon fra Folkehelseinstituttet i forhold  til hvor mange vaksiner kommunen vil motta.

Oppdatering 19. april

Denne uken (uke 16) vaksineres innbyggere født i 1951, 1952 og noen født i 1953.

Neste uke (uke 17), vaksineres innbyggere født i 1953, 1954 og noen innbyggere født i 1955.

Det er ikke anledning til å sette seg opp på venteliste. Kommunen har system for å gi avtale til eventuelle reserver hver uke.

Når vi nærmer oss massevaksinering av den friske befolkningen under 65 år i løpet av mai, vil det bli anledning til å bestille time selv, digitalt, og det vil også åpnes muligheter for å sette seg opp på ventelister, når vi kommer så langt.

Dette vil det bli nærmere informert om, når systemet for timebestilling er på plass

Oppdatering 13. april

Inneværende uke (uke 15) vaksineres innbyggere født i tidsrommet 1948 – 1950.

Neste uke, uke 16, blir innbyggere født i tidsrommet 1951, 1952 og omtrent halvparten av innbyggere født i 1953 innkalt.

Kommunens oversikt viser at det har vært 95 % oppslutning om koronavaksinen blant innbyggere mellom 75 og 84 år.

Oppdatering 25. mars

Kommunen begynner fra uke 14 å vaksinere innbyggerne i gruppen mellom 65 -74 år.

Følgende aldersgrupper kan forvente å få innkalling til 1. dose for koronavaksinering i uke 13 og 14:

 • Innbyggere født i 1946 og 1947 og noen av dere født i 1948. Dere blir oppringt i uke 12 og 13.

Vi vet ikke videre levering av vaksiner fra uke 15 og utover, men FHI har varslet økende leveringer. Forutsatt at vi får dette, håper vi at innyggerne som er mellom 65 år og 74 år, vil være vaksinert med 1. dose innen 17. mai.

Følgende gruppe, som er mellom 18 -64 år, får også tilbud om vaksine i perioden uke 15 - 19:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Kommunen får lister over pasienter i disse gruppene fra fastleger både i kommunen og utenfor kommunen, og vi innkaller aktuelle innbyggere på bakgrunn av dette.

Endringer kan forekomme, hvis forutsetningene for vaksinelevering blir forandret.

Føringer fra FHI

De som får 1. dose med BioNTech/Pfeizer vaksinen fra uke 11 vil få time til 2. dose om 6 uker i henhold til nye retningslinjer fra FHI. Alle som har fått 1. dose hittil, møter til oppsatt tid.

Drangedal kommune har 40 doser med Astra Zeneca caksine som foreløpig er satt på pause. Vi gjenopptar vaksinering med denne vaksinen så fort den blir frigitt fra FHI.

Alt helsepersonell som er vaksinert med Astra Zeneca har fått informasjon om hvilke symptomer de skal være oppmerksomme på.

Informasjon om stopp i brus av Astra Zeneca vaksinen

Folkehelseinstituttet utsatte fra og med 11. mars 2021 bruk av Astra Zeneca vaksinen i 14 dager etter meldinger fra Danmark om mulige bivirkninger som blant annet blodpropp. For Drangedal vil dette medføre endring i vaksinering av helsepersonell som er satt opp til vaksinering. Vi kommer tilbake med nærmere beskjed med tilbud om vaksine til de det gjelder. Kommuneoverlegen understreker at det ikke er noe dramatikk rundt utsettelsen av Astra Zeneca vaksinen, men at det kun er et føre var tiltak.

Vaksinering med BioNTech/Pfeizer vaksinen fortsetter som planlagt og alle som har fått innkalling til vaksinering møter som tidligere avtalt.

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Det har nå kommet tre ulike vaksinetyper til Norge, BioNTech/ Pfizer, Moderna og Astra Zeneca.

Kommunen mottar hver uke et varierende antall vaksinedoser og det vil ta en stund før alle blir vaksinert. Vi får hver uke leveranse med vaskinen fra BioNTech/ Pfizer, men i varierende antall, noe som fører til at vi får satt færre 1 doser hver uke.
I uke 9 og 10 mottar vi også vaksinen fra Astra Zeneca. Disse dosene vil bli brukt til ansatte i helse og velferd.  

Gjennomføring av koronavaksinasjon

Per mandag i uke 23 så har vi vaksinert 1378 personer i Drangedal med dose 1 og 945 personer av disse er fullvaksinert.

De som kalles inn til vaksinering i Drangedal vil bli oppringt av personer ansatte i Drangedal kommune på telefon 35 99 70 57 og  35 99 70 54. Om du søker opp disse to nummerene i telefonkatalogen på nett vil det komme opp Drangedal everk. Dette er en sak som vi jobber med å få endret. 

Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker vaksine må være forberedt på at det kan bli kort varsel på innkalling til vaksinering. Dette fordi vi fortsatt får et varierende antall vaksinedoser hver uke.

Oppdatert vaksinestatus kan du følge her

Korona og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark

Statsforvalteren Vestfold og Telemark har laget en felles kartløsning som viser oversikt over antall påviste tilfeller av koronavirussykdom (covid-19) samt antall vaksinerte i Vestfold og Telemark.

Datagrunnlaget for kart og tidsserier oppdateres ca kl. 13.30 på hverdager og hentes fra Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene herfra kan avvike noe fra kommunens egne tall, fordi utgangspunktet er hvor folk er folkeregistrert, ikke nødvendigvis hvor de bor. Feilregistreringer her kan forekomme. Dette kan f. eks sees som enkelte negative hopp i tidsserien for antall smittede totalt.

Fremstillingen i løsningen gir det totale antall smittede i en kommune og gir ikke detaljer eller sier noe om utbredelsen av smitten. Det er kommunelegen som har  informasjon om hvordan smittesituasjonen er i en enkelt kommune

Det er ca 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i MSIS. Endring per dag er derfor ikke nødvendigvis nye smittende  det siste døgnet, men nye tilfeller meldt inn det siste døgnet. Faktisk prøvedato er ikke en del av kartløsningen.

Folkehelseinstituttet oppdaterer ikke statistikken sin i helger og på helligdager. Antall smittede siste døgn etter slike dager beregnes på følgende måte: Differansen mellom totalt antall smittede på første arbeidsdag etter helg/ helligdag og totalt antall smittede på siste arbeidsdag før helg / helligdag dividert med antall dager i mellom.

Inndelingen av norske kommuner i bo og arbeidsmarkedsregioner er gjort av Transportøkonomisk institutt.

For å kunne løsningen på mobil kan du trykke på de 3 strekene under hverandre oppe i høyre hjørne og trykke på mobilvisning.

Her finner du kartløsningen som blir administrert av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Pris

Koronavaksine inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og vaksinasjonen er gratis.

Koronaviruset og vaksinering av risikogruppene

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Eldre over 85 år
 • Eldre over 75 år, deretter de over 65 år
 • Personer i alderen 18-64 år med eller eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Prioriteringene kan endres fortløpende ut i fra råd fra Folkehelseinstituttet. Kommunene kan nå bruke inntil 20% av tildelte vaksiner til å vaksinere kritisk helsepersonell.

Oppdatert priorteringsliste finner du her

Prioriterte vaksinasjoner - for personer under 65 år med fastlege i annen kommune

Det bes om at personer i denne gruppen tar kontakt med sin fastlege og får avklart om de er i risikogruppen.

Fastlegen må videre sende e-melding i journalsystemet til tjenestekontoret i Drangedal kommune med aktuell dokumentasjon dersom du skal prioriteres i vaksinasjonskøen.

Du vil deretter bli oppringt av kommunen når det nærmer seg din tur for vaksinering.

Er du folkeregistrert i en annen kommune, men oppholder deg i Drangedal?

Er du over 65 år og folkeregistrert i en annen kommune kan du ta kontakt med tjenestekontoret Drangedal kommune på telefon 35 99 70 57 / 35 99 70 55.

Mer informasjon om koronavaksine

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp

Brosjyrer og informasjon

FHI har utarbeidet informasjon om koronavaksine på 1-2-3 på mange ulike språk.
Alle brosjyrene finner du her

Informasjonsark om vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) finner du her
Informasjonsark BioNTech/ Pfizer

Informasjonsark om koronavaksinen fra COVID 19 vaccine Moderna finner du her
Informasjonsark COVID 19 vaccine Moderna

Informasjonsark om koronavaksine COVID-19 Vaccine Astra Zeneca finner du her
Informasjonsark COVID 19 vaccine Astra Zeneca


Publisert: 17.12.2020 12:21
Sist endret: 17.12.2020 12:23