Sykehjem/omsorgsbolig

Innhold

 

Drangedal sjukeheim

Drangedal kommune har ett sykehjem, lokalisert i sentrum. De somatiske avdelingene har adresse Myrveien 5.

Leder for sykehjemmet er Kari Aasen, tlf 35 99 72 04. 

Sykehjemmet ivaretar tjenestene korttidsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold.

Skjerma enhet for demente har adresse Myrveien 7 og er lokalisert sammen med Lauvåsen bofellesskap.

Tjenestebeskrivelser:

Korttidsopphold               Langtidsopphold

Lauvåsen bofellesskap for demente

Bokomplekset er nabo til sykehjemmet og har et botilbud spesielt tilrettelagt for demente. Bofellesskapet har syv leiligheter knyttet sammen med fellesrom, og det er heldøgnsbemanning tilknyttet boligen. Bokomplekset inneholder også skjerma enhet organisert under Drangedal sjukeheim.

Leder for Lauvåsen bofellesskap for demente er Siv Anita Jonskås, tlf 35 99 72 30

Tjenestebeskrivelse:

Omsorgsbolig

Gudbrandsveien bofellesskap

Bofellesskapet har adresse Gudbrandsveien 8 D, og er lokalisert ved kirka i sentrum.

Bofellesskapet har 14 leiligheter med tilhørende fellesrom. Det er heldøgns bemanning tilknyttet bofellesskapet. Bofellesskapet er spesielt tilrettelagt for eldre og andre med funksjonsnedsettelse og et hjelpebehov, der fellesskapet vil bidra til større egenmestring.

Leder for bofellesskapet er:

Neslandstunet bofellesskap

Bofellesskapet har adresse Neslandstunet 8 og 10, og er lokalisert på Neslandsvatn, Neslandstunet.

Bofellesskapet har 14 leiligheter med tilhørende fellesrom. Det er heldøgns bemanning tilknyttet bofellesskapet. Bofellesskapet er spesielt tilrettelagt for eldre og andre med funksjonsnedsettelse og et hjelpebehov, der fellesskapet vil bidra til større egenmestring.

Leder for bofellesskapet er:

FH-boligene

Boligene har adresse Myrveien 8, og er lokalisert i området ved Drangedal sjukeheim.

Boligene er beregnet på yngre funksjonshemmede med ulike tjenestebehov.

FH – Boligene er et bofellesskap hvor beboerne har egne leiligheter. Bokomplekset har 14 leiligheter og en avlastningsbolig.

Ansatte jobber i hjemmet til beboerne. Det er heldøgns bemanning tilknyttet boligene.

Leder for FH-boligene er: Monica Hegland Espe, tlf 90 78 56 08 / 35 99 71 32


Publisert: 01.12.2015 11:05
Sist endret: 14.12.2015 09:57
Drangedal Sjukeheim

Besøksadresse:

Myrveien 5
3750 Drangedal

Posadresse:

Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal

Telefon: 35997200

Kontaktperson: Kari Aasen

Tittel: Styrer

Telefon: 35997204

Kontaktperson: Inger N. Odden

Tittel: Leder merkantil

Telefon: 35997201