Influensavaksinering 2021

Innhold

Viktig informasjon om høstens influensavaksine

Det nærmer seg influensasesong, og nå er det viktig at du som er i risikogruppen begynner å tenke på influensavaksinering. For de som er i risikogruppen for influensa vil man kunne møte opp å få tatt vaksinen i kommunalregi. Den pågående covid-19 pandemien gjør at personer i risikogrupper er ekstra sårbare dersom de skulle få både influensa og covid-19 infeksjon samtidig.

Om du er usikker på om du er risikogruppen ta kontakt med din fastlege! Du kan også ta influensavaksinen hos din fastlege, men det utløser en egenandel på 50 kr. Det er også mulighet for å få influensavaksine på Apotek 1 på Drangedalstunet. Personer utenom risikogruppene må da ha resept fra lege. Er du i risikogruppen, trenger du ikke resept, men du må betale full pris.

Sted og dato for influensavaksinering for risikogrupper

Har du ikke anledning til å ta vaksinene noen av fellesdagene, må du ta kontakt med fastlegen din.

Drangedal - Klubbhuset til Drangedal  IL

Onsdag 27. oktober kl. 09.00 - 14.00

Fredag 29. oktober kl. 12.00 - 18.00

Onsdag 17. november kl 09.00 - 12.00

Kroken - Gymsalen ved Kroken skole

Onsdag 27. oktober kl. 17.00 - 20.00

Det blir også mulighet for å ta pneumokokkvaksine, denne har en varighet på 10 år. Denne vaksinen koster 400 kr.

Pris

Influensavaksine er i år gratis.

Pris pneumokokkvaksine: Kr 400,-

Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort. Ved kontakt betaling er det ønskelig med eksakt beløp.

Risikogrupper

Hva er en risikogruppe?

Noen personer har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis de får influensa.  Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av kroniske sykdommer. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer årlig som følge av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Personer med slik økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis de får influensa, inngår i det Folkehelseinstituttet (FHI) betegner som «risikogruppe» for influensa.

Personer i risikogrupper bør vaksinere seg mot influensa hvert år, fordi influensaviruset forandrer seg fra år til år. Derfor må vaksinen tilpasses hver enkelt sesongs virus, og derfor gir hvert års influensavaksine kun beskyttelse mot den aktuelle sesongens influensa. 

FHI anbefaler influensavaksine spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2 og 3 trimester) Gravide i 1 trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  - Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  - Kronisk hjerte/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  - diabetes mellitus, type  og 2
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt person med nedsatt lungekapasitet og/ eller hostekraft
  - Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f. eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og / eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f. eks personer med medfødt
  kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 • Andre målgrupper
  I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse)
  - Helsepersonell og andre ansatte i helse og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  - Personer som bor sammen med (eller tilsvarende nære) immunsupprimerte
  - Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 Om du er usikker på om du er risikogruppen ta kontakt med din fastlege! Les mer om influensavaksinen og risikogrupper på FHI her.

Vi minner om at personer som mistenker at de kan være syke med covid-19, eller har luftveissymptomer ikke skal møte opp. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisoloasjon eller i karantene. Mer informasjon knyttet influensavaksinen kan leses på FHI her.

Husk å hold god avstand til andre!


Publisert: 15.10.2020 09:20
Sist endret: 15.10.2020 10:50