Helsestasjonen

Kommunen skal, som et ledd i å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjenester i skoler (skolehelsetjeneste), helsestasjonstjeneste for både barn 0-5 år og for ungdom 13-23 år, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 1

Innhold

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Innholdet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er nærmere regulert i «Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.»

Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader, jf. Forskriften §1-1.
Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet i tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal både være individuell og befolkningsrettet.
Tilbudet er gratis og alle som jobber hos oss er underlagt taushetsplikt, samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene eller ungdommene. Ungdommer over 16 år har krav på helserettslig taushetsplikt.

Helsestasjon for barn 0-5 år

Har du nettopp fått barn, eller har barn opp til skolealder, får du tilbud om oppfølgig av barnet på helsestasjonen. Vi tilbyr:

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Barseltreff for foreldre med nyfødte barn
 • Helsestasjon med legen til stede hver torsdag, etter avtale
 • Ammeveiledning
 • Helsekonsultasjoner ihht helsestasjonsprogrammet, med bl.a. registrering av vekt og lengde og vurdering av utvikling og trivsel (Skjema 1)
 • Foreldreveiledning
 • Veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og atferd hos barnet
 • Vaksinasjon av barnet ihht vaksinasjonsprogrammet (skjema 2)
 • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov

Helsesykepleiere:

Andrea Verhees: tlf. 90 24 74 48

Eva Strand: tlf. 40 91 91 53

Helsestasjonslege:

Lise Marita Moen: tlf. 35 99 71 00

Jordmortjenesten

Jormortjenesten gir helsehjelp i forhold til kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid.

Gravide kvinner kan fritt velge om de vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet. Er du gravid, er det smart å ta kontakt med jordmortjenesten tidlig i svangerskapet for en oppstartsamtale, og helst så tidlig som mulig etter graviditetsuke 6 for å få full blodprøvestatus. Svangerskapsomsorgen er gratis.

Jormortjenesten ønsker å bidra til at alle får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Jordmora gir veiledning og bistår foreldrene i å kunne ta de beste valgene for både seg selv og det ufødte/nyfødte barnet. Vi tilbyr:

 • Helsekontroller for gravide
 • Samtaler og veiledning i forhold til bl.a. kostvaner, psykisk helse, levevaner, snus, røyking, medisinbruk, foreldrerolle og vold i nære relasjoner
 • Fødselsforberedelse
 • Barselbesøk 1-3 dager etter hjemkomst
 • Ammeveiledning
 • Samtaler om familieplanlegging og prevensjon

Jordmor:

Stine Hoppestad Galvan: Tlf. 47 90  62 58

På nettstedet til Helsedirektoratet finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.

Skolehelsetjenesten i grunnskolen (Barneskolene og Ungdomsskolen)

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler og ungdomsskolen. Tjenesten består av helsesykepleier og miljøterapeut (på Drangedal 10-årige). Vi tilbyr:

 • Drop-in. Vi holder til i lærerbygget på Ungdomstrinnet
 • Individuelle støttesamtaler og psykologisk førstehjelp. I samtalene har vi fokus på å kjenne igjen sine egne og andres reaksjoner og hvordan nyttiggjøre seg ulike mestringsstrategier
 • Undervisningsopplegg knyttet til folkehelse og livsmestring, i samarbeid med skolen
 • Bistand i ulike prosjekter knyttet til elevenes psykososiale miljø
 • Helseundersøkelser og individuell rådgivning/veiledning til helserelaterte temaer
 • Faste tjenester ihht nasjonale faglige retningslinjer (Skjema 3)
 • Vaksinasjoner etter barnevaksinasjonsprogrammet (Skjema 4)
 • Samtaler med alle nye elever

Miljøterapeut Drangedal 10-årige: (Man-Tir-Ons-Tor-Fre)

Stine Dalen: Tlf. 95 33 29 90

Helsesykepleier Drangedal 10-årige: (Man-Tir-Tor)

Karlien De Schuyteneer: Tlf. 91 13 37 86

Helsesykepleier Tørdal Skole: (Tir 1xi måneden)

Eva Strand: Tlf. 40 91 91 53

Helsesykepleier Kroken Skole: (Ons)

Andrea Verhees: Tlf. 90 24 74 48

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du komme og prate om alt som kan være vanskelig og utfordrende. Det er en helsetjeneste for undom fra 13-23 år med tilpasset rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling. Tilbudet er et tillegg til, og ikke en erstatning for, den vanlige skolehelsetjenesten. Vi tilbyr:

 • Råd og veiledning om blandt annet samliv, seksualopplysning, prevensjon, abort og kjønnssykdommer
 • Samtaler om for eksempel: Spiseproblemer, kropp og helse, problemer på skolen - hjemme eller venner, angst, stress, tristhet
 • Graviditetstester
 • Chlamydiatester
 • Problemer i forhold til rus, alkohol, AAS, røyk og snus

Åpent hver tirsdag fra 17.00 - 19.00.

Influensavaksinering, spesielt for disse risikogruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- / karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Ved spørsmål angående vaksinasjon ta kontakt med helsesøster

 


Publisert: 11.11.2015 10:37
Sist endret: 11.11.2015 10:43