Fysioterapi & Friskliv

Innhold

Fysioterapi og Friskliv i ett hus

Den kommunale fysioterapitjenesten og frisklivssentralen er samlet i samme hus i Myrveien.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Myrveien 4, 3750 Drangedal

Postadresse: Drangedal Kommune, Fysioterapi & Friskliv, Myrveien 4, 3750 Drangedal

Vi er lettest å treffe på telefon, hverdager fra kl. 08:00 - 09:00 eller 15:00 - 15:30  på: 35 99 71 30/31

Fysioterapi

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med opptrening etter sykdom eller skade. Fysioterapi omfatter også helsefremmende arbeid med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Tjenestebeskrivelse 

 

Fysioterapeuten kan bla. bidra med

Undersøkelser, funksjonsutredninger, motorisk vurdering
Behandling/trening
Gruppetrening
Veiledning, opplæring og undervisning

Kommunale fysioterapeuter

Dersom du trenger behandling, bør du kontakte kommunens private fysioterapeuter. Har du ikke mulighet for å komme deg til instituttet, er det mulig å få hjemmebehandling fra kommunalt eller privat ansatt fysioterapeut. Kommunalt ansatte fysioterapeuter har forebyggende, helsefremmende fokus og tilbyr i tillegg;

Trening for personer på rehabiliteringsopphold på sykehjemmet
Balansegrupper for eldre
Oppfølging av barn og unge
Rygg- og nakke trening (på rekvisisjon fra lege)

Hvordan få hjelp fra kommunal fysioterapeut

Alle kan henvise til kommunalt ansatt fysioterapeut, men du må ha rekvisisjon fra lege for å delta på rygg- og nakke gruppe. Fyll ut henvisningskjemaet eller få rekvisisjon fra lege, send det til vår postadresse, eller legg det i postkassen utenfor huset.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kommunen har driftsavtale med 2 privatpraktiserende fysioterapeuter.

Arne Hegdahl og Petra Vogel

De jobber i samme institutt, Stranna Rehabilitering.

Strandgata 7. tlf. 35 99 88 00.

Fysioterapi ytes etter henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Henvend deg direkte til fysioterapeuten for å avtale tid. De fleste pasienter betaler en egenandel, men noen diagnoser dekkes i sin helhet av NAV Trygd.

 

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral.

Tjenestebeskrivelse

 

Hvem kan delta på frisklivssentralen?

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvisedeltakere til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også kontakte oss på eget initiativ.

Frisklivsresepten varer i tre måneder, og starter med en strukturert samtale, hvor vi ser på muligheter og mål for perioden. Etter tre måneder gjennomføres en ny samtale. Resepten gir mulighet for oppfølging gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

En norsk studie viser at frisklivsresepten kan gi bedret fysisk form, redusert vekt og økt selvopplevd helse.

De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt med oss, uansett om man ønsker å delta på gruppetilbudene ved frisklivssentralen eller ikke. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om hvor du kan finne aktiviteter og tilbud i kommunen.

 

"Jeg ville først ikke være med på dette da jeg fikk resepten av legen. Nå skjønner jeg at det er det beste som har skjedd meg".                                                                                                                                                                           Deltaker på frisklivssentralen

"Det gjør så godt å være sammen med andre – jeg glemmer det som er slitsomt".

                                                                                                         Deltaker på frisklivssentralen

Frisklivssamtalen

Frisklivssamtalen er individuell og bygger på prinsipper for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner.

Gruppebaserte tilbud

Frisklivstrening i gruppe kan foregå både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne. I Drangedal er det tilbud om gågrupper, intervallgruppe, styrke/stabilitet gruppe, rygg/nakke gruppe, lungegruppe, bekkengruppe og avspenningsgruppe.

Kostholdsveiledning

Frisklivsentralen har tilsatt enernæringsfysiolog som skal ha kostholdsveiledning individuelt og i grupper. Veiledningen tar utgangspunkt i Bra Mat- konseptet som er kostholdsrådene fra Helsedirektoratet. Vi ønsker å inspirere til og hjelpe deltakerne med å oppnå et varig sunnere kosthold.

Røyke- og snussluttkurs

Dette kurset er et tilbud til deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Kurset går over 6-8 kurskvelder. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber en med å opprettholderøykfriheten og motivasjonen. Mange opplever at det er lettere å bli tobakksfrie sammen med andre. 

Vi har tilbud om kurs hvert år. Ta kontakt på tlf. 94 79 00 53 for spørsmål om kurs.

 

Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet. 

Målet med kurset:
- å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
- å korte ned på varigheten av depresjon
- å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
- forebygge nye episoder med depresjon

Mer om KID-kurs

 

Frisklivssentralens facebookside 

 

Navn og e-post til oss som jobber her:

Eldbjørg Lia Ettestad Leder og fysioterapeut ele@drangedal.kommune.no
Elin Reiersdal Fysioterapeut er@drangedal.kommune.no
Nina Holt Fredriksen Fysioterapeut nhf@drangedal.kommune.no
Elin Anita Melås Ernæringsfysiolog eam@drangedal.kommune.no

Publisert: 24.11.2015 09:28
Sist endret: 24.11.2015 09:34