Dagsenter for eldre

Innhold

Dagsentertilbud i Stemmenveien 6

Kommunen har et dagsenter for eldre i Stemmenveien 6 (gamle legekontoret). Det er åpent 08:30 - 14:30 på onsdag og fredag. Tilbudet gis etter individuell vurdering og i form av enkeltvedtak. Søknad sendes Tjenestekontoret.

Det er hjemmesykepleien som drifter dagsenteret. Det gis tilbud om transport til og fra senteret. Tilbudet har fokus på sosialt samvær, ernæring - felles måltider, aktivisering - fysisk aktivitet og høytlesning fra aviser.

Det betales en egenandel for tjenensten.

Ansvarlig for tilbudet: Bjørg Marit Aabø tlf 35 99 63 66

Dagsentertilbud i Lauvåsen

Kommunen har et dagtilbud for eldre med kognitive utfordringer i Lauvåsen bofellesskap.  Det er åpent kl 08:30 - 14.30 mandag, tirsdag og torsdag. Tilbudet gis etter individuell vurdering og i form av enkeltvedtak. Søknad sendes Tjenestekontoret.

Det er lauvåsen bofellesskap som drifter dagsenteret. Det gis tilbud om transport til og fra senteret. Tilbudet har fokus på sosialt samvær, ernæring - felles måltider, aktivisering - fysisk aktivitet og høytlesning fra aviser.

Det betales en egenandel for tjenesten.

Tilbudet gis også som avlastnig, og vil da være vederlagsfritt.

Ansvarlig for tilbudet: Siv Anita Jonskås tlf 35 99 72 30


Publisert: 31.03.2016 13:42
Sist endret: 31.03.2016 13:50