Boligkontor

Innhold

Boligkontoret ble etablert i 2016 som et prosjekt. Fra 2019 videreføres tjenesten i ordinær drift og blir organisert sammen med Tjenestekontoret.

Boligkontoret har ansvar for saksbehandling og oppfølging av boligsosialt arbeid

Boligkontoret er i 3.etasje på kommunehuset samlokalisert med Tjenestekontoret

Boligkontoret ivaretar saksbehandling og tildeling av kommunale boliger samt saksbehandling av Husbanken sine støtteordninger.

Boligkontoret er åpent mandag til fredag fra kl.08.00 - 15.00, onsdag stengt

Du bør gjøre en avtale med oss på telefon for å være sikker på å treffe noen inne.

Mer om Boligkontoret

Vi kartlegger behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse, og samarbeider tett med andre aktører i kommunen.

Noe av det vi kan bistå med er:

  • Motivasjons- og mestringsarbeid
  • Veiledning/oppfølging ved etablering og mestring i egen bolig
  • Veiledning/oppfølging i hverdagsøkonomi
  • Veiledning/oppfølging i dagliglivets gjøremål
  • Veiledning/oppfølging i aktivisering og sosialt liv

Tjenestebeskrivelser

Søknadskjema kommunal bolig,pdf

Søknadskjema kommunal bolig, elektronisk

På Boligkontoret jobber:

Navn E-post   Telefon
Anne Hilde Elefskås anne-hilde.elefskaas@drangedal.kommune.no  

35997054 

Aud Elin Øygarden - Adm.leder

aeo@drangedal.kommune.no

93652277


Publisert: 25.01.2016 10:57
Sist endret: 25.01.2016 10:58