Barnevern

Innhold

Barnevernstjenesten

Fra 1. mars 2017 er Drangedal og Kragerø barneverntjeneste slått sammen til Vestmar barneverntjeneste.  Barneverntjenesten har hovedkontor på Gamle Kragerøvei 12 i Kragerø, og med møtekontor etter avtale i Drangedal på Helsehuset.

Postadresse til Vestmar barnevernstjeneste er postboks 128, 3791 Kragerø og telefonnummer til Vestmar barneverntjeneste er 35 98 63 35.

Formålet med sammenslåingen er å skape et robust og kompetent barnevern, der verdier som tillit, tilgjengelighet og tilstrekkelig tid til den enkelte bruker av tjenesten skal være styrende. Den felles barneverntjenesten vil stadig være under utvikling og vi vil jobbe videre for å sikre et godt samarbeid med privatpersoner og øvrige kommunale instanser til beste for barna og deres foresatte i Drangedal og Kragerø kommune.

 

Kriseberedskap Barneverntjenesten

Akutt og kriseberedskap utover kontortiden og i helger og høytider på Barnevernvakta tlf. 900 53 304.

 

 


Publisert: 11.11.2015 11:22
Sist endret: 11.11.2015 11:30