Statlig strømstøtteordning for frivillge lag og organisasjoner

Innhold

Lotteri og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillge lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene.

Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023 og det legges opp til søknadsrunde hvert kvartal.

Frivilige lag og foreninger kan nå søke for perioden april - juni 2022. Søknadsfristen er 7. september 2022, kl 13.00

Her kan du søke om strømstøtte

 


Publisert: 29.08.2022 08:41
Sist endret: 29.08.2022 08:45