Spørreundersøkelse om aldersvennlige boliger i Drangedal

Innhold

I disse dager sender vi ut en SMS til innbyggerne med link til en spørreundersøkelse. Tema for undersøkelsen er boligsituasjon og ønsker rundt egen bolig, primært for aldersgruppa 55+. Du kan også svare på undersøkelsen ved å trykke på linken nedenfor. Spørreundersøkelsen er anonym.

Blant de som svarer på undersøkelsen, trekker vi ut tre vinnere av gavekort på kr. 1000. De som ønsker å delta i trekningen kan registrere navn og telefonnummer. Kontaktinformasjonen vil ikke kunne kobles til svarene i selve undersøkelsen.

Hvis du ikke kan eller ønsker å svare digitalt, har vi lagt ut papirversjon av undersøkelsen hos Servicekontoret og biblioteket. Ferdig utfylt skjema kan leveres hos Servicekontoret på kommunehuset.

Undersøkelsen er åpen til og med 15. februar 2023.

Dersom du har spørsmål knyttet til undersøkelsen, kan du kontakte prosjektleder Inger Agnete Vrålstad på e-post iarv@drangedal.kommune.no eller på telefon 99 23 56 65.

Link til undersøkelsen: Aldersvennlig lokalsamfunn - Drangedal (office.com)


Publisert: 19.01.2023 14:53
Sist endret: 19.01.2023 14:55