Ønsker DU å være med å påvirke fremtida i Drangedal?

Innhold

Ønsker DU å være med å påvirke framtida i Drangedal?

Drangedal er rammet av bedriftsnedleggelser og press på arbeidsplasser og bedrifter, og det er ønske om å skape et bredere og mer robust næringsgrunnlag.

  • Drangedal Bilruter AS og DBR AS måtte redusere med totalt 52 arbeidsplasser i 2020 som følge av tapt anbud. Dette er Norges eldste private rutebilselskap og ble betegnet som en hjørnesteinsbedrift for kommunen.
  • Drangedal kommune har ifølge SSB statistikk hatt negativ befolkningsutvikling. I 2020 var det registrert 4175 innbyggere mot 4060 i 2020. Hovedalternativet til SSB forteller at denne utviklingen vil fortsette.

Med bakgrunn i dette søkte  Drangedal Vestfold og Telemark fylkeskommune om omstillingsstatus. Fylkeskommune vedtok i desember 2021 å gi Drangedal omstillingsstatus for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.  Omstillingsstatus skal bidra til å vitalisere og forsterke næringsutviklingsarbeidet i kommunen.

Innovasjonsselskapet Proneo er innleid for å bistå Drangedal kommune i arbeidet med å legge grunnlaget for denne flerårige satsinga på næringsutvikling. For å få innspill til dette arbeidet sendes det ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle bedrifter/næringsdrivende, kommunepolitikere og kommuneledelse samt nøkkelpersoner i Drangedal.

Arbeidet er i denne fasen avhengig av god oppslutning fra næringsliv, befolkning og politisk og administrativ ledelse i kommunene, så benytt sjansen til å si din mening! 

Du inviteres til å komme med dine innspill ved å besvare denne undersøkelsen – klikk på lenken, eller kopier den og lim den inn i en nettleser:  https://forms.office.com/r/rNqUmGHAeY

Svarfrist settes til onsdag 30. mars.


Publisert: 22.03.2022 10:31
Sist endret: 22.03.2022 10:36