Kommunal strømstøtte til lag og foreninger

Innhold

I årets budsjett avsatte politikerne kroner 200.000,-, til kommunal strømstøtte til lag og foreninger i Drangedal. Siden midlene ikke ble brukt opp i søkerrunden vi hadde i vinter, kommer det en ny mulighet til å søke kommunal strømstøtte til lag/forening. Selv om de søkte og fikk støtte ved forrige tildeling, kan de selvsagt søke igjen. Denne gang er det strømregningene fra august og september 2022 som må ligge til grunn for å søke kommunal strømstøtte.

Søknadsfrist er 1.november.

Utfylt søknadsskjema og vedlegg sendes postmottak@drangedal.kommune.no

Søknadsskjema

 

Følgende kriterier gjelder:

1. Må være registrert i kommunens register over frivillige lag og foreninger (kulturkontoret) - Må ha organisasjonsnummer - Må eie eller leie anlegg, klubbhus eller lokaler - Kunne dokumentere økte strømutgifter i gjeldende periode

3. Søknadsgrunnlag er strømkostnad etter mottatt statlig støtte.

4. Administrasjonen får i fullmakt til å fordele tilskuddet på de innkomne søknadene etter skjønn og på en slik måte at søkerne relativt sett får lik tilleggsbelastning.

 

Spørsmål om ordningen sendes hilde.fiskum@drangedal.kommune.no


Publisert: 12.10.2022 08:20
Sist endret: 12.10.2022 08:26