Trafikksikkerhet

Innhold

Holder du deg innenfor fartsgrensen

Mål for trafikksikkerhetaarbeidet 2019-2022

Drangedal kommune har utarbeidet trafikksikkerhetsplaner siden 1997. Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen skal synliggjøre utfordringene på området og hvordan kommunen kan bruke egne ressurser og samhandle med andre for å skape større trafikksikkerhet slik at død og alvorlige ulykker unngås.

 

Trafikksikker kommune - Systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø

Drangedal kommune ble i 2017 godkjent som en trafikksikker kommune av Telemark fylkeskommune og Trygg Trafikk. Kommunen har en viktig rolle i trafikksikkhetsarbeid som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester.  Kommunen har også et ansvar for å forbygge ulykker. Som trafikksikker kommune plikter Drangedal kommune til å arbeide systematisk med trafikksikkerhetsarbeid. Kriteriene som må oppfylles for å få godkjenningen som en trafikksikker kommune kan leses mer om her.


Publisert: 10.02.2020 09:52
Sist endret: 10.02.2020 10:38