Renovasjon

Beskrivelse

Renovasjonsetaten i kommunen skal hente søppel fra din husholdning (husholdningsavfall) til avtalte tider (se kommunens tømmeplan). Du må selv sørge for å legge søppelet ut i avfallsbeholderen.

Kommunen kan bestemme hvordan søppelstativ, avfallsbeholder og lignende skal plasseres og om du ev. må sette beholderen fram på tømmedagen.

Husholdningsavfallet skal kildesorteres etter kommunens retningslinjer. Dette kan innebære egne beholdere eller levering til returpunkt. Farlig avfall som malingsrester, løsemidler, batterier og elektriske produkter skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Målgruppe

Husholdninger i kommunen.

Vilkår

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forurensningsloven § 30 (Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. )

   Forurensningsloven § 34 (Avfallsgebyr)

   Avfallsforskriften kap. 15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Bård Bråten

   Tittel: Brannsjef/ Ingeniør

   E-post: baard.braaten@drangedal.kommune.no

    

    

   Søkeord

   renovasjon, avfallsbeholder, avfallsplan, gjenvinning, kildesortering, miljøsanering, resirkulering, retursystem, søppeltømming spesialavfall, søppel