Valg 2019

Innhold

Valglogo

Forhåndsstemming

I perioden 12. august til 6. september kan alle forhåndsstemme på kommunehuset. Servicekontoret er åpent mandag til fredag fra kl 08.00 - 14.30. I tillegg vil det være utvidet åpningstid fredag 30. august fra 08.00 - 18.00 og lørdag 31. august fra 09.00 - 13.00.

Det vil også bli anledning for beboere på Drangedal sjukeheim, Lauvåsen bofelleskap, Neslandstunet, Gudbrandsveien bokollektiv og Stemmenveien å avgi stemme på institusjonen. Dato for dette kommer senere.

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)
Hvis du på grunn av sykdom, uførhet eller en annen personlig årsak ikke kan få avgitt stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen kan du sende en enkel søknad om å få stemme hjemme. Enkel søknad sendes Drangedal kommune ved Valgstyret. Det er ikke krav til at du må oppgi årsak til hvorfor du ønsker å stemme hjemme. Ambulerende stemmegivning vil foregå tirsdag til fredag i uke 36.

Valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til  9. september.
I Drangedal er det mulig å avgi stemme både søndag 8.- og mandag 9. september.

Åpningstider valglokaler

Valglokale Søndag 8. september Mandag 9. september
Kommunehuset 15.00 - 18.00 10.00 - 20.00
Kroken Skole 15.00 - 18.00 10.00 - 19.00
Furuheim 15.00 - 18.00 15.00 - 19.00
Bostrak grendehus   15.00 - 19.00
Åsheim   15.00 - 19.00
Henseid grendehus   15.00 - 19.00

Godkjente listeforslag til kommunestyrevalget i Drangedal 2019

Valgstyret i Drangedal har i møte 9. mai 2019 godkjent listeforslag fra følgende partier

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Senterpariet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Venstre

De godkjente valglistene legges ut til ettersyn på Servicekontoret på kommunehuset i Drangedal og på kommunens hjemmeside.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag, må etter valglovens § 6-8 fremsettes senest 7 dager (28. mai) etter denne offentliggjøringen.

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende.

Er du innført i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.


Publisert: 21.03.2019 12:13
Sist endret: 21.03.2019 13:40