Kommunalt næringsfond

Drangedal kommune er tilført midler til et kommunalt næringsfond, som skal bidra til næringsutvikling og ny virksomhet i Drangedal.

Innhold

Kommunalt næringsfond

Hva kan jeg søke støtte til?

Det kan søkes støtte til bedriftsrettede tiltak som utgjør 80 % av midlene. I retningslinjene for fondet kommer det nærmere fram forskjellen på utviklingstiltak og bedriftsrettede tiltak. Unntaksvis kan bedrifter søke om utviklingstiltak. Opplysninger finner du på http://www.regionalforvaltningen.no og ved å søke på Drangedal kommune.  

Det må søkes fra fondet som en del av planleggingen av tiltaket og det må være gitt tilsagn før tiltaket kan startes gjennomført. Det kan ikke søkes midler fra fondet i etterkant. Som bidragsyter skal fondet kunne påvirke planene og gjennomføringen av tiltaket.

Det ligger i kommunestyrets vedtak en forventning om at midler fra kommunalt nøringsfond skal bety en betydelig forskjell. Større tiltak vil derfor bli prioritert, og blant større tiltak, vil de som gir størst effekt på antall arbeidsplasser bli prioritert.

Retningslinjer for kommunalt næringsfond i Drangedal
  1. Det skal dokumenters at tiltaket fører til ny virksomhet lokalt og gir lokal ringvirkning. Verdien av tiltaket måles mot om det skapes nye arbeidsplasser i kommunen.
  2. Det kan også søkes om tilskudd til nødvendig omstilling i bedriften
  3. Søker skal selv bære hovedtyngden av risikoen for tiltaket
  4. Det skal telle positivt om tiltaket kan få støtte fra andre virkemiddelaktører
  5. Tiltaket skal ikke føre til vesentig konkurransevridning i lokalt næringsliv og tiltaket skal bidra til å gjennomføre handlingsplan for 2017.
  6. Tilskuddet skal ha utløsendende effekt for tiltaket
  7. Midlene lyses ut offentlig tidlig på året med føringer som nevnt i punkt 1-6.
Handlingsplan 2018

Handlingsplanen skal ha som hovedmål å bidra til å skape lokale arbeidsplasser av varig karakter i Drangedal og bidra til å opprettholde bosetting i alle deler av bygda. Handlingsplanen for 2018 finner du her.

Under forutsetning av at Drangedal tildeles midler til kommunalt næringsfond for 2018, gjelder budsjett og handlingsplanen som vist under

  Mål Type tiltak Ramme
1    Tidligfasemidler - utredninger Bedriftsrettet   300.000
2 Nye lokale arbeidsplasser Bedriftsrettet   603.735
3 Utviklingsprosjekter - kommunal tilretteleggin for utvikling Samarbeidsprosjekter   190.000
4 Forvaltning av fondet Admistrasjon     57.565
Totalt     1.151.300
Søknadsprosedyre

Det anbefales å kontakte Vekst i Grenland for veiledning før man søker. Kontaktpersoner i Vekst i Grenland er Tore Halvorsen tore.halvorsen@vig.no mobil 984 12 859 eller Vibeke Abrahamsen vibeke@vig.no mobil 977 41 425. 
Det er Drangedal Næringsråd som innvilger søknader. Søknadene saksbehandles av Vekst i Grenland IKS. Søknadene skal registreres elektronisk på reginalforvaltning.no. Dette får søker hjelp og veiledning til.  


Publisert: 11.01.2016 09:10
Sist endret: 11.01.2016 09:13