Kystlotteriet

Innhold

Kystlotteriet

Drangedal kommune skal delta i Kystlotteriet og har i den forbindelse inngått et samarbeid med Indre Agder og Telemark Avfallsselskap(IATA). Det innebærer at du som innbygger eller besøkende, kan plukke «eierløst» søppel som kan leveres gratis. Samtidig blir du med i trekningen om verdifulle premier både lokalt og nasjonalt!

Kystlotteriet var i utgangspunktet et; «initiativ for å motivere folk til å rydde søppel i skjærgården ved hjelp av premiering. På denne måten ønsker Kystlotteriet å øke bevisstheten rundt marin forsøpling, og å tilby folk en mulighet til å gjøre en innsats for miljøet gjennom noe som minner litt om en skattejakt. Når alle bidrar litt, blir resultatet stort». – Helberg, initiativtaker for Kystlotteriet

Kystlotteriet har nå utvidet sin horisont slik at også innlandskommuner kan delta i ordningen. 

Absolutt alle kan bidra!

Enkeltpersoner, familier, skoleklasser, foreninger og alle andre større eller mindre grupper kan delta.
Jo flere, jo bedre! Husk at mindreårige skal ledsages av voksne av sikkerhetsmessige årsaker.

Kystlotteriet i praksis

Hent sekk – plukk søppel – lever til retur

Hent sekk

Alle som ønsker å delta må hente Kystlotteriets egne søppelsekker og lodd på angitte utleveringspunkter.

I Drangedal kan du hente her:
- Drangedal kommunes servicekontor(kommunehuset), åpent fra: 08:00-14:30
- Spar Kåsmyra
- Bostrak Bensin
- Joker Bø i Tørdal
- Coop Marked Grova
- Coop Marked Kroken

Plukk søppel

Fyll sekken med eierløst søppel og fest på loddet. Loddet består av to deler, en del skal følge sekken slik at man er med i trekningen av de ulike premiene. Kvitteringsdelen av loddet oppbevares av deltakeren. Skulle man miste denne delen av loddet er man fremdeles med i trekningen, viktigst er at loddet er godt festet til sekken når du leverer den inn!

Rundt midten av sekkene er det markert en stiplet linje beregnet på unge deltakere. Men det er lov å levere inn en sekk som ikke er helt full også av voksne – alle bidrag mottas med takk!

Lever til retur

Foreløpig må du levere søppelsekken på Stemmen gjenvinningsstasjon, Gudbrandsveien 22, 3750 Drangedal. IATA tar imot Kystlotteriets søppelsekker GRATIS.

Kommunen håper å få etablert avhentingspunkter rundt om i kommunen etter hvert. Mer info vil komme her.

Lokale premier

Drangedal kommune har fått 20 000,- av styret i vannområdet Kragerøvassdraget. Beløpet skal gå til pengepremier. Det vil bli en hovedpremie på 8000,- som trekkes blant alle loddene i november. I tillegg vil vi trekke 2 premier på 1000,- hver måned Kystlotteriet er aktivt lokalt(mai til november).

Kommunen tar gjerne imot bidrag til premier fra handelsstanden eller andre. Gi oss beskjed om din virksomhet vil bidra med premie.

Nasjonale premier

Trekning av nasjonale premier vil foregå jevnt over i den perioden Kystlotteriet er aktivt(mars til november), med en hovedtrekning i november der alle lodd levert inn i løpet av året er med. Alle som deltar er med på samtlige trekninger, så her kan man vinne flere ganger.

Av nasjonale premier kan det bl.a. nevnes:
- Fyrtårnferie
- Seilkurs
- Opphold på Hankø Fjordhotell og Spa

For full oversikt over nasjonale premier, se www.kyslotteriet.no


Publisert: 03.05.2018 10:56
Sist endret: 03.05.2018 11:04