Eiendomsskatt

Innhold

Eiendomsskatt i Drangedal kommune

Drangedal Kommunestyre vedtok i møte 16.12.08, i medhold av Eiendomsskattelovens §3 at det skal skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra 01.01.2010.

Taksering

Taksering av eiendommen vil bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Vi henter opplysningene om adresser, areal på tomter og bygninger fra offentlige registre, der bruksareal på bygninger og tomtestørrelse er med i grunnlaget for utregning av skattetaksten.

Rammer og retningslinjer

Rammer og retningslinjer eiendomsskatt Drangedal kommune

Informasjon

Her finner du opplysninger om innføring av eiendomsskatt i Drangedal kommune:


Publisert: 22.02.2016 13:29
Sist endret: 22.02.2016 13:31