Brann, tilsyn og feiing

Innhold

Brannvakt i Drangedal

970 27 609 (vakthavende uttrykningsleder)

VED MELDING OM BRANN OG ULYKKE RING 110

Brann og beredskapsavdelingen

Brannsjef Bård Bråten mobil 916 76 959 E-post
Leder beredskap Torbjørn Øygarden mobil 977 55 735 E-post

Om avdelingen

Beredskapsavdelingen er organisert med 4 vaktlag med 5 mann på hver lag.
Brannstasjonen ligger på Stemmen
Beredskapsavdelingen består av ca 20 mannskaper, samt at det er 15 personer som er med i skogbranntroppen i Grenland
Brannvesenet i Drangedal har samarbeidsavtale med Skien Brannvesen om tilsyn av særskilte brannobjekter
God beredskap i brannvesenet knyttet til brann og ulykker

Oppgaver

Være innsatsstyrke ved brann og ulykker
Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko og sårbarhetsanalyse
Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs - og krisesituasjoner.

Feiing

Brannsjef Bård Bråten mobil 916 76 959 
Feier Tom Roger Eikåsen mobil 950 51 993

Brann og feiervesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.
Feiing er behovsprøvd. Årlig avgift er fast. Tilsynet omfatter også kontroll av røykvarsler og slukkeutstyr og informasjon og veiledning. 


Publisert: 06.03.2017 10:32
Sist endret: 06.03.2017 10:33