Brann, feiing og tilsyn

Innhold

Brannvakt i Drangedal

Vakthavende uttrykningsleder: 970 27 609

 

Brann og beredskapsavdelingen

Drangedal Kommuen er en del av Grenland Brann og Redning IKS

Grenland brann og redning ble etablert og realisert 1. januar 2020. Det er by- og kommunestyrene i Bamle, Drangedal og Porsgrunn kommune som har vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Den nye organisasjonen dekker hovedsaklig 3 kommuner med et areal på over 1532 kvadratkilometer. Den nye organisasjonen består av 118 ansatte fordelt på 3 hovedstasjoner og er dermed et slagkraftig brannvesen.

Har du spørsmål direkte til Drangedal Brannstasjon kan du ta kontakt med stasjonsansvarlig Torbjørn Øygarden på tlf. 977 55 735

For øvrig informasjon og kontaktopplysninger finner du på hjemmesidene www.gbr.no  

 

Feiing og boligtilsyn

Forskrift om brannforebygging § 17 feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiing skal utføres på en faglig og tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eier og bruker. Etter feiing skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjoner i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

For mer informasjon og kontaktopplysninger se www.gbr.no sine hjemmesider.

 

Viktige telefonnummer:

BRANN: 110

POLITI: 112

AMBULANSE: 113

  


Publisert: 06.03.2017 10:32
Sist endret: 06.03.2017 10:33