Samfunnsikkerhet og beredskap

Innhold

Beredskapsplanverk

Drangedal kommune sitt beredskapsplanverk er bygget på en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse som er gjennomført. Alle nivåer i kommunen har utarbeidet egne beredskapsplaner som tar hensyn til den overordnede analysen samt spesifikke krav i faglovverket.

Det overordna beredskapsplanverket benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser, ulykker og eller kriser. Kommunens gjeldende beredskapsplanverk er ikke publisert på kommunens hjemmesider av sikkerhetsmessige grunner.

Organisering av beredskapsarbeidet

Rådmannen er kommunens øverste ansvarlig for beredskapen i kommunen. Det er ansatt en beredskapskoordinator som tar seg av det daglige beredskapsarbeidet.

Kontakt beredskapskoordinator

Hilde Tveit Kirkeby Mobil: 952 58 438 E-post: hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Kommunens kriseledelse

Uønskede hendelser er en utfordring for et lokalsamfunn og derfor er det viktig at kommunen har gode planer for forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kommunen planlegger for å kunne håndtere kriser og ulike hendelser på en best mulig måte. Det betyr at kommunen skal sørge for innbyggernes trygghet, ha planer for at samfunnsviktige funksjoner ikke stopper opp under en krise, verne om miljø og kulturverdier og forhindre ødeleggelse av økonomiske og materielle verdier.

Dersom større hendelser inntreffer i kommunen vil kommunens kriseledelse samles. Ulike hendelser kan være ekstremvær som store nedbørsmengder i form av regn eller snø, flom, strømstans  eller smittsomme sykdommer. Kriseledelsen bistår det offentlige redningsapparatet for å prioritere liv og helse for kommunens innbyggere.

Rådmannen er leder av kommunens kriseledelse.

Egenberedskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap anbefaler at alle innbyggere etablerer et minimum av egenberedskap. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Sørg for at du i hjemmet har nok mat, vann og muligheter for varme, slik at du kan klare deg i minst 72 timer.

Ditt eget beredskapslager

Dette er eksempler på hva man kan ha i hus for å klare seg selv i tre døgn
 • 9 liter vann per person
 • To pakker knekkebrød per person
 • En pakke havregryn per person
 • Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
 • Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person
 • Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • Medisiner du er avhengig av
 • Ved, gass eller parafinovn til oppvarming
 • Grill eller kokeapparat som går på gass
 • Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • Fyrstikker eller lighter
 • Varme klær, pledd og sovepose
 • Førstehjelpspakke
 • Batteridrevet DAB-radio
 • Batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • Våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • Tørke-/ toalettpapir
 • Litt kontanter
 • Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/ rødsprit til oppvarming og matlaging
 • Jod-tabletter ved atomhendelser

Les mer om egenberedskap her.

Kriseinfo.no

Dette er en nettportal som gir samlet informasjon fra norske myndigheter før, under og etter kriser. Portalen gir offisiell informasjon fra norske myndigheter samlet på et sted. Her kan innbyggerne finne kriseinformasjon, uten å måtte kjenne til hvordan oppgaver og ansvar er fordelt mellom myndighetene.

Kriseinfo finner du her.

Gratis karttjeneste

Dersom du trenger hjelp fra nødetatene må de vite nøyaktig hvor du er. Kartverket har en gratistjeneste der du kan lage din egen nødplakat. Lag nødplakat fra kartverket.


Publisert: 06.11.2018 12:26
Sist endret: 06.11.2018 13:46