Samfunnsikkerhet og beredskap

Innhold

Beredskapsplanverk

Drangedal kommune sitt beredskapsplanverk er bygget på en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse som er gjennomført. Alle nivåer i kommunen har utarbeidet egne beredskapsplaner som tar hensyn til den overordnede analysen samt spesifikke krav i faglovverket.

Det overordna beredskapsplanverket benyttes av kommunens beredskapsledelse ved større hendelser, ulykker og eller kriser. Kommunens gjeldende beredskapsplanverk er ikke publisert på kommunens hjemmesider av sikkerhetsmessige grunner.

Organisering av beredskapsarbeidet

Kommunedirektøren er kommunens øverste ansvarlig for beredskapen i kommunen. Det er ansatt en beredskapskoordinator som tar seg av det daglige beredskapsarbeidet.

Kontakt beredskapskoordinator

Hilde Tveit Kirkeby Mobil: 952 58 438 E-post: hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Kommunens beredskapsledelse

Uønskede hendelser er en utfordring for et lokalsamfunn og derfor er det viktig at kommunen har gode planer for forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kommunen planlegger for å kunne håndtere kriser og ulike hendelser på en best mulig måte. Det betyr at kommunen skal sørge for innbyggernes trygghet, ha planer for at samfunnsviktige funksjoner ikke stopper opp under en krise, verne om miljø og kulturverdier og forhindre ødeleggelse av økonomiske og materielle verdier.

Dersom større hendelser inntreffer i kommunen vil kommunens beredskapsledelse samles. Ulike hendelser kan være ekstremvær som store nedbørsmengder i form av regn eller snø, flom, strømstans  eller smittsomme sykdommer. Beredskapsledelsen bistår det offentlige redningsapparatet for å prioritere liv og helse for kommunens innbyggere.

Kommunedirektøren er leder av kommunens kriseledelse.

Befolkningsvarsling via sms

Drangedal kommune har et varslingssystem der innbyggerne kan bli varslet via sms om det for eksempel er et vannledningsbrudd og det er behov for å koke vannet. Avsender vil være "Drangedal". Dette systemet kan også brukes dersom vi har behov for å sende ut enkel informasjon til alle innbyggerne i Drangedal.

For å motta sms fra Drangedal kommune må du ha din folkeregisterete adresse i Drangedal. Om du har din registrerte adresse i Drangedal og ikke mottar sms fra kommunen, så kan du gjøre følgende:

 1. Logg deg inn på innbyggerportalen til Drangedal kommune, følg anvisningene og legg inn navn, adresse og mobilnummer.
 2. Om du ikke får dette til, ta kontakt med kommunens servicekontor på 35 99 70 00 og de vil ta imot ditt navn, adresse og mobilnummer. Du vil så bli lagt inn i systemet manuelt.

Om du er bosatt utenfor Drangedal, men for eksempel har hytte her eller foreldre som bor her, så kan du også registrere deg via vår innbyggerportal og du vil kunne motta informasjon fra kommunens om gjelder for adressen der hytten er eller dine foreldre bor.

Egenberedskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap anbefaler at alle innbyggere etablerer et minimum av egenberedskap. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Sørg for at du i hjemmet har nok mat, vann og muligheter for varme, slik at du kan klare deg i minst 72 timer.

Ditt eget beredskapslager

Dette er eksempler på hva man kan ha i hus for å klare seg selv i tre døgn
 • 9 liter vann per person
 • To pakker knekkebrød per person
 • En pakke havregryn per person
 • Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
 • Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person
 • Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • Medisiner du er avhengig av
 • Ved, gass eller parafinovn til oppvarming
 • Grill eller kokeapparat som går på gass
 • Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • Fyrstikker eller lighter
 • Varme klær, pledd og sovepose
 • Førstehjelpspakke
 • Batteridrevet DAB-radio
 • Batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • Våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • Tørke-/ toalettpapir
 • Litt kontanter
 • Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/ rødsprit til oppvarming og matlaging
 • Jod-tabletter ved atomhendelser

Les mer om egenberedskap her.

Kriseinfo.no

Dette er en nettportal som gir samlet informasjon fra norske myndigheter før, under og etter kriser. Portalen gir offisiell informasjon fra norske myndigheter samlet på et sted. Her kan innbyggerne finne kriseinformasjon, uten å måtte kjenne til hvordan oppgaver og ansvar er fordelt mellom myndighetene.

Kriseinfo finner du her.

Gratis karttjeneste

Dersom du trenger hjelp fra nødetatene må de vite nøyaktig hvor du er. Kartverket har en gratistjeneste der du kan lage din egen nødplakat. Lag nødplakat fra kartverket.


Publisert: 06.11.2018 12:26
Sist endret: 06.11.2018 13:46