Avfall og gjenvinning

Innhold

 Avfall og gjenvinning

Det er IATA IKS som adminstrerer avfalls- og søppel ordningen i Drangedal kommune. De er lokalisert på Langmo i Nissedal. 

Åpningstider Stemmen gjenvinningsstasjon

 

Mandag kl. 08:00 - 15:00

Onsdag kl. 12:00 - 18:00

 

Mobil: 415 43 429

Her finner du mer informasjon om Stemmen gjenvinningsstasjon. 

Hentekalender

Hentekalender

IATA IKS

Ønsker du å bestille ny eller endre type søppeldunk.

Ta kontakt med IATA her 

Hytterenovasjon i Drangedal kommune

IATA har satt opp egne søppelbuer for hytterenovasjon. Disse er plassert ut i hele kommunen. Avfall som oppstår på hytta sorteres som vanlig husholdningsavfall. 

Her finner du mer informasjon om hytterenovasjon.

Nedgravde oljetanker

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftelig melding til kommunen om 

  • tankens størrelse
  • konstruksjon
  • korrosjonbeskyttelse
  • alder
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen. 

Periodisk kontroll og dokumentasjon

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet

Enovatilskuddet

Enova gir tilskudd til deg som ønsker å fjerne oljekjel og nedgravd tank og innstalere en fornybar energikilde i steden. 

Mer informasjon om enova sine tilskuddsordninger finner du her.

Avfallsbrenning

Det er ulovlig å brenne avfall. Avfall fra husholdningene skal hentes av IATA og avfall fra næring skal leveres til godkjente mottak. 

Hageavfall

Det er lov å brenne tørt hageavfall. Denne aktiviteten kan gjøres hele året, men det oppfordres til å ikke gjøre dette pga ubehag for folk med luftveisproblemer. 

Akutt forurensing

Drangedal kommune er med i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark). Dette blir satt i aksjon når det skjer en større ulykke eller hendelse av forurensingskarakter slik at forurensingsloven skal tre i kraft. IUA Telemark består av alle 18 kommunene i Telemark, Grenland Havn, Fylkesmannens miljøvernavdeling og industrien i Grenland. Varsling av IUA Telemark går via Drangedal kommune. 

Her finner du mer informasjon om IUA Telemark.


Publisert: 11.11.2015 09:13
Sist endret: 11.11.2015 09:13