Søknadsskjema

Innhold

Kommunale elektroniske søknadsskjemaer

Skjemaoversikt - sortert alfabetisk 

Link SFO-innmelding/endring - VISMA finner du her.

Link barnehagesøknad -VISMA finner du her

Dere må gå inn på linken om barnehagesøknad – VISMA igjen for å få  informasjon om tildelt barnehageplass eller ikke, samt å svare digitalt på om dere mottar plassen eller ikke.

Informasjon om elektroniske skjema

Elektroniske skjema kan du fylle ut og sende direkte fra din datamaskin. Du har fire muligheter for å registrere deg:

•MinID - med kode fra SMS eller PIN-kodebrev •BankID - med kodebrikke fra banken din •Buypass - med smartkort og kortleser •Commfides - med USB-pinne

Disse valgene blir synlige når du velger å logge inn.

Du har da muligheter for å mellomlagre skjemaet som du ikke har ferdigstilt og sende inn senere. Du trenger ellers ikke å være innlogget for å sende skjemaet, men du kan ikke lagre det.

 

Søknadsskjemaer i papir format.

Teknisk og eiendom

Vannmålerskjema

Sannitærabonnement

Søknad om motorferdsel i utmark

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner-reseksjonering

Gravesøknad*

Søknad om arbeidsvarsling*

Arbeidsvarsling risikovurdering*

Logg arbeidsvarsling *

* Skjemane finnes også i redigerbart format her

 

Helse og omsorg

Pleie og omsorgstjenester

Kommunal bolig

Ledsagerbevis med legeerklæring

Tilrettelagt transportordning (TT-ordning)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede med legeerklæring

Kultur

Leie av Idrettshallen - til trening

Leie av Idrettshallen - til arrangement

Aktivitetstilskudd

Forhåndsgodkjenning spillemidler

Skole og barnehage

Søknad om redusert oppholdsbetaling og kjernetid barnehagen

Søknad om redusert oppholdsbetaling SFO

Søknad om tilrettelagt skoleskyss

Skyssgodtgjørelse

Henvisning til PP-tjenesten

Søknad norskundervisning

Søknad om undervisning - behovsprøvet


Publisert: 18.11.2015 07:40
Sist endret: 18.11.2015 07:41