Skolene i Drangedal

Innhold

Drangedal 10-årige skole

Drangedal 10-årige skole har den eneste ungdomsskolen i kommunen og har dermed ansvaret for undervisningen til alle ungdommer mellom 13 og 16 år som bor i kommunen. Skolen har inneværende år elever fordelt over seks klasser på ungdomstrinnet, på barnetrinnet er det inneværende år fordelt elever på elleve klasser.

Rektor Drangedal 10-årige: Beate Rosland

Assisterende rektor Drangedal 10-årige: Heidi Gillesen Stigen

SFO leder: Nina Moland

Kontaktinformasjon

Drangedal 10-årige skole

Kroken Skole

Kroken skole er en 1 – 7 skole med ca. 80 elever fordelt på fem grupper. Skolen ligger fint til med utsikt til Neslandsvatn. Vi har flotte uteområder og ballbinge. Skolens visjon er utvikling gjennom læring, trivsel, respekt og aktivitet.

Rektor Kroken skole: Cathrine Findal

Kontaktinformasjon

Kroken skole

Pedagogisk plattform

Informasjonshefte om skolen

Tørdal skule

Tørdal skule ligger lokalisert på Bø i Tørdal, rett ved naurskjønne uteområder.
Av satsningsområder har vi ART, noe både skolen og barnehagen bruker som pedagogisk verktøy for sosial mestring.  

Rektor Tørdal skule: Leif Bjørn Kilane

Kontaktinformasjon

Tørdal skule

  

Psykososialt miljø

Handlingsplan mot mobbing.

Rutiner for opplæringsloven kap. 9 A.

Du har rett til å ha det bra!

IT's learning

IT's learning er skolene i Drangedal sitt nye pedagogiske platform for deling. Både elever og foresatte får tilgang til denne platformen.

Link til pålogging

 

Skoleskyss

Behov for skoleskyss meldes inn ved innskriving ved den enkelte skole. Skyssgrense for innvilgelse av skoleskyss er 2 km for 1. - 4. klasse (lokalt vedtak), og 4 km for 5. - 10. trinn. Hvis skoleveien betraktes som farlig skolevei (jfr. Handlingsplan for trafikksikkerhet), kan skyss innvilges uavhengig av skyssgrensen.

Elevene får utdelt et elektronisk busskort, som lades med nye turer for hver skoleår. Skolens frist for å bestille skoleskyss for kommende skoleår er 1. mai.

For mer info se tjenestekatalogen.

 


Publisert: 11.11.2015 12:06
Sist endret: 11.11.2015 12:07