Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Innhold

Ingvild Marie Kaasa Grana - AP (Leder)
Knut Jens Kaasa - SP (Nestleder)
 
FFO Telemark har oppnevnt:
Grethe Øverland
Ole Jonny Kjørholt
Aud Skarpodde

Publisert: 18.03.2016 14:05
Sist endret: 18.03.2016 14:05