Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Innhold

Ingvild Marie Kaasa Grana - AP (Leder)
Knut Jens Kaasa - SP (Nestleder)
 
FFO Telemark har oppnevnt:
Grethe Øverland
Ole Jonny Kjørholt
Aud Skarpodde

Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet. Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene.

Veilederen finner du her


Publisert: 18.03.2016 14:05
Sist endret: 18.03.2016 14:05