Politisk organisering

Innhold

Ordfører i Drangedal kommune

Ordfører i Drangedal kommune heter Tor Peder Lohne og han representerer Senterpartiet.

Ved siden av kommunens tjenester er de politiske og demokratiske prosesser kommunens viktigste oppgaver. Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved kommunevalget hvert 4. år velges representanter til kommunestyret og andre politiske utvalg.

Arnt Olav Brødsjø, Venstre er varaordfører.


Kommunestyret 2015 - 2019

Kommunestyret medlemmer 2015 - 2019
Senterpartiet  
Tor Peder Lohne e-post: tpl@drangedal.kommune.no 
Monica Sanden Tveitan e-post: monica@drangedal.kommune.no
Thor Olav Schulze Holte e-post: thor-olav.schulze-holte@drangedal.kommune.no
Hildegunn Lassemo e-post: hildegunn.lassemo@drangedal.kommune.no
Anne Solbraa e-post: anne.solbraa@drangedal.kommune.no
Åge Magnar Vrålstad e-post: aage.vralstad@drangedal.kommune.no  
Oskar Straume  e-post: oskar.straume@drangedal.kommune.no
 Arbeiderpartiet  
Magnus Straume e-post: magnus.straume@drangedal.kommune.no
Wenche Kåsene  e-post: Wenche.Kasene@drangedal.kommune.no
Lennart Skoglund e-post: lennart.skoglund@drangedal.kommune.no
Per Esborg e-post: per.esborg@drangedal.kommune.no
Jan Olav Øygarden e-post: jan-olav.oygarden@drangedal.kommune.no
Trond Jarle Roalstad e-post: trond-jarle.roalstad@drangedal.kommune.no
 Venstre  
Arnt Olav Brødsjø e-post: arnt-olav.brodsjo@drangedal.kommune.no
Sigtru Nesland e-post: sigtru.nesland@drangedal.kommune.no
Kristelig Folkeparti  
Aadne Røilid e-post: aadne.roilid@drangedal.kommune.no
Jørn Åsulf Vrålstad e-post: jorn-aasulf.vraalstad@drangedal.kommune.no
Høyre  
Øystein Rugtveit e-post: oystein.rugtveit@drangedal.kommune.no
Astrid Lunde e-post: astrid.lunde@drangedal.kommune.no
Sosialistisk Venstreparti  
Åse Hamre e-post: ase.hamre@drangedal.kommune.no
Fremskrittspartiet  
Dag Arild Brødsjømoen e-post: dag-arild.brodsjomoen@drangedal.kommune.no

Formannskapet 2015 - 2019

Formannskapet 2015 - 2019
Fellesliste SP/V/KRF/H  
Tor Peder Lohne, SP epost: tpl@drangedal.kommune.no
Monica Sanden Tveitan, SP  epost: monica@drangedal.kommune.no
Arnt Olav Brødsjø, V epost: arnt-olav.brodsjo@drangedal.kommune.no
Aadne Røilid, KRF epost: aadne.roilid@drangedal.kommune.no
Astrid Lunde, H epost: astrid.lunde@drangedal.kommune.no
   
Fellesliste AP/SV  
Magnus Straume, AP epost: magnus.straume@drangedal.kommune.no
Wenche Kåsene, AP epost: wenche.kasene@drangedal.kommune.no

 

 

Utvalg 2015 - 2019

Hovedutvalg for helse og velferd
Leder: Jørn Åsulf Vrålstad e-post: jorn-aasulf.vraalstad@drangedal.kommune.no
Nestleder: Åse Hamre e-post: ase.hamre@drangedal.kommune.no
Monica Sanden Tveitan e-post: monica@drangedal.kommune.no
Astrid Lunde e-post: astrid.lunde@drangedal.kommune.no
Liv Unni Bøen e-post: liv-unni.boen@drangedal.kommune.no
Trond Jarle Roalstad e-post: trond-jarle.roalstad@drangedal.kommune.no
Per Einar Odden e-post: per-einar.odden@drangedal.kommune.no
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur
Leder: Hildegunn Lassemo e-post: hildegunn.lassemo@drangedal.kommune.no
Nestleder: Sigtru Nesland e-post: sigtru.nesland@drangedal.kommune.no
Thor Olav Holte e-post: toh@drangedal.kommune.no
Aadne Røilid e-post: aadne.roilid@drangedal.kommune.no
Wenche Kaasa e-post: wenche.kaasa@drangedal.kommune.no
Per Esborg e-post: per.esborg@drangedal.kommune.no
Hilde Heimholt Furunes e-post: hilde.furunes@drangedal.kommune.no

 

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø
Leder: Øystein Rugtveit  e-post: oystein.rugtveit@drangedal.kommune.no
Nestleder: Oskar Straume e-post: oskar.straume@drangedal.kommune.no
Stina Sætre e-post: stina.saetre@drangedal.kommune.no
Anne Solbraa e-post: anne.solbraa@drangedal.kommune.no
Knut Bøen e-post: Knut.boen@drangedal.kommune.no
Jan Olav øygarden e-post: Jan-olav.oygarden@drangedal.kommune.no
Ingvild Marie Kåsa Grana e-post: ingvild-marie.kaasa@drangedal.kommune.no

 

 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Her kan du finne sakspapirer til Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget i Drangedal kommune for perioden 2015-2019
Leder: Tor Langmyr e-post: tor.langmyr@drangedal.kommune.no
Nestleder: Dag A. Brødsjømoen e-post: dag-arild.brodsjomoen@drangedal.kommune.no
Medlem: Solveig Sætre

e-post: solveig.saetre@drangedal.kommune.no

Oversikt over råd og utvalg i perioden 2015-2019

Her finner du en oversikt over alle råd og utvalg i perioden 2015-2019. 


Publisert: 02.11.2015 14:00
Sist endret: 02.11.2015 14:10