Møteplan høsten 2018

Kommunens politiske møteplan

Innhold

  Juli       August September Oktober November Desember
Kommunestyret       2 15 13
Formannskapet   28   2/30 13/27  
Hovedutvalg for helse og velferd   23 20   7/22  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur

 

  20 25 22  

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

  23 20  25 7/22  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

    17   7/20  

Eldrerådet

    17   7/20  

Kontrollutvalget

     3   26  

Publisert: 18.11.2015 09:52
Sist endret: 18.11.2015 09:52