Møteplan høsten 2018

Kommunens politiske møteplan

Innhold

  Juli       August September Oktober November Desember
Kommunestyret     13 18 15 13
Formannskapet   28 25 30 13/27  
Hovedutvalg for helse og velferd   23 20 25 22  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur

 

23 20 25 22  

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

  23 20 25 22  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  21 18 23 20  

Eldrerådet

  21 18 23 20  

Kontrollutvalget

     3   26  

Publisert: 18.11.2015 09:52
Sist endret: 18.11.2015 09:52