Møteplan

Kommunens politiske møteplan

Innhold

  August September Oktober November Desember
Kommunestyret   14 19 16 14
Formannskapet 29 26 31 14/28  
Hovedutvalg for helse og velferd 24 21   23  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 24 21 25 23  

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

24 21 26 23  18

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

22 19   21  

Eldrerådet

22 19   21  

Kontrollutvalget

         

Publisert: 18.11.2015 09:52
Sist endret: 18.11.2015 09:52