Møteplan høsten 2018

Kommunens politiske møteplan

Innhold

  Juli       August September Oktober November Desember
Kommunestyret       2/18 15 13
Formannskapet   28   2/30 13/27  
Hovedutvalg for helse og velferd   23 20 25 22  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur

 

  20 25 22  

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

  23 20 25 22  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

    17 23 20  

Eldrerådet

    17 23 20  

Kontrollutvalget

     3   26  

Publisert: 18.11.2015 09:52
Sist endret: 18.11.2015 09:52