Møteplan

Kommunens politiske møteplan

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret   9  30   4 15
Formannskapet 24 28  30 18  30 20
Hovedutvalg for helse og velferd 19 16   6  18  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 19 16   6  18  

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

19 16   6  18  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

17 14   4  16  

Eldrerådet

17 14   4  16  

Kontrollutvalget

30 21 20   15  

Publisert: 18.11.2015 09:52
Sist endret: 18.11.2015 09:52