Møteplan 2020

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune andre halvår 2020

Innhold

  August September Oktober November Desember
Kommunestyret      17   15     AVLYST  10
Formannskapet   25    29   27   10*/24**  
Hovedutvalg for helse og velferd   20    24   22    19  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur   20    24   22   19  
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø   20    24   22   19  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne   18    22   20   17  
Eldrerådet   18    22   20   17  
Ungdomsrådet   20    21   19   23  
Mangfold og inkluderingsrådet   19    23   21   25  
Kontrollutvalget      23     25  

* Orientering og behandling av budsjett for formannskapet (1.gangs behandling)
** Formannskapet vedtar innstilling i budsjettet og legger det ut til offentlig ettersyn

Kommunestyret kl. 18.00 (gruppemøter fra kl. 16.00)  - Kommunestyresalen
Formannskapet kl. 12.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for helse og velferd kl. 10.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø kl. 12.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur kl. 13.00 -  Formannskapssalen
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 09.00 - Kommunstyressalen
Eldrerådet kl. 13.00 - Kommunestyresalen
Ungdomsrådet kl. 17.00 - Kommunestyresalen
Mangfold og inkluderingsrådet kl. 13.00 - Kommunestyresalen
Kontrollutvalget kl. 11.00 - Kommunestyresalen


Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53