Møteplan 2021

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune andre halvår 2021

Innhold

  Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret        5    2   7    11   16
Formannskapet      24   28   26  9*/23**  
Hovedutvalg for helse og velferd         23  21  18  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur       23   21  18  
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø  13    19  23  21  18  9
Mangfold og inkluderingsutvalget       22  20  17  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne         21      19  16  
Eldrerådet         21    19  16  
Ungdomsrådet         20   18  15  
Administrasjonsutvalget       28     23  
Kontrollutvalget       16     25   

* Orientering og presentasjon av budsjett for fornannskapet (1. gangs behandling)
** Formannskapet vedtar innstilling i budsjettet og legger det ut til offentlig ettersyn

Kommunestyret kl. 18.00 (gruppemøter fra kl. 16.00)***  - Kommunestyresalen
Formannskapet kl. 12.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for helse og velferd kl. 10.00 - Telebygget
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø kl. 11.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur kl. 13.00 -  Telebygget
Mangfold og inkluderingsrådet kl. 13.00 - Kommunestyresalen
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 09.00 - Kommunstyressalen
Eldrerådet kl. 13.00 - Kommunestyresalen
Ungdomsrådet kl. 17.00 - Kommunestyresalen
Administrasjonsutvalget kl. 11.00 - Kommunstyresalen
Kontrollutvalget kl. 10.00 - Kommunestyresalen

***  I juni(dersom mange saker) og i desember begynner Kommunestyret kl. 12.000 med gruppemøter kl.10.00

Møteplanen er med forbehold om endringer.


Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53