Møteplan 2019

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune første halvår 2019.

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni  
Kommunestyret    14 Avlyst   9 13  
Formannskapet 29 26

14

 23

9

 

4

18

 
Hovedutvalg for helse og velferd 24 21   11 23    
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 24    7 11 23    
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 24 21   11 23    
Rådet for mennesker med nedsatt funskjonsevne 22     9 21    
Eldrerådet 22     9 21    

Strategi- og budsjettseminaret
                                  
               

        27    

Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53