Møteplan 2019

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune første halvår 2019.

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni  
Kommunestyret    14 14   9 13  
Formannskapet 29 26 14 16 28 18  
Hovedutvalg for helse og velferd 24 21   11 23    
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 24 21   11 23    
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 24 21   11 23    
Rådet for mennesker med nedsatt funskjonsevne 22 19   9 21    
Eldrerådet 22 19   9 21    
               

Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53