Møteplan 2019

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune andre halvår 2019.

Innhold

  August September Oktober November Desember    
Kommunestyret    19 24*  21 12    
Formannskapet 27 24

22

12

26

 

 

 

 

 
Hovedutvalg for helse og velferd 22            
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 22            
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 22            
Rådet for mennesker med nedsatt funskjonsevne 21            
Eldrerådet 21            

 

             

* Konstituering av nytt kommunestyre, valg av formannskap, kontrollutvalg og valgnemnd. Alle andre styrer, råd og utvalg vegles i møte 21.11.


Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53