Møteplan 2021

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune første halvår 2021

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret        4    18      6    10
Formannskapet   26    16   4/16   27   1/22
Hovedutvalg for helse og velferd      11     22  20  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur      11   11     20  
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø      11   11    20  
Mangfold og inkluderingsutvalget      10    7  19  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne        9        20  18  
Eldrerådet        9      20  18  
Ungdomsrådet        8    8     19  
Administrasjonsutvalget       16          1
Kontrollutvalget  28     18     27   

Kommunestyret kl. 18.00 (gruppemøter fra kl. 16.00)*  - Kommunestyresalen
Formannskapet kl. 12.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for helse og velferd kl. 10.00 - Telebygget
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø kl. 12.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur kl. 13.00 -  Telebygget
Mangfold og inkluderingsrådet kl. 13.00 - Kommunestyresalen
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 09.00 - Kommunstyressalen
Eldrerådet kl. 13.00 - Kommunestyresalen
Ungdomsrådet kl. 17.00 - Kommunestyresalen
Administrasjonsutvalget kl. 11.00 - Kommunstyresalen
Kontrollutvalget kl. 11.00 - Kommunestyresalen

* I juni(dersom mange saker) og i desember begynner Kommunestyret kl. 12.000 med gruppemøter kl.10.00

Møteplanen er med forbehold om endringer.


Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53