Møteplan 2020

Her finner du møteplan for politiske møter i Drangedal kommune første halvår 2020

Innhold

  Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret      13   12      14  18
Formannskapet   28    25   12   28   2/23
Hovedutvalg for helse og velferd   23    20     23   28  
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur   23    20     23   28  
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø   23    20     23   28  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne   22    18     21   26  
Eldrerådet   22    18     21   26  
Ungdomsrådet   23    27     20   28  
Mangfold og inkluderingsrådet   27    26     22   27   

Kommunestyret kl. 18.00 (gruppemøter fra kl. 16.00)  - Kommunestyresalen
Formannskapet kl. 12.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for helse og velferd kl. 10.00 - Formannskapssalen
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø kl. 12.00 - Kommunestyresalen
Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur kl. 13.00 -  Formannskapssalen
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 09.00 - Formannskapssalen
Eldrerådet kl. 13.00 - Formannskapssalen
Ungdomsrådet kl. 17.00
Mangfold og inkluderingsrådet kl. 13.00


Publisert: 10.01.2019 09:08
Sist endret: 10.01.2019 09:53