Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Rådet kan selv ta opp andre saker som vedkommer de eldre i kommunen.

Innhold

Nils J. Sætre (Leder)
Åse Hamre   (Nestleder)
 
Marie Louise Grova Olsen
Olaf Vogsland
Karen Sætre 
 
Jens Erik Rudlang - H
Knut T. Haugen

Publisert: 18.03.2016 14:03
Sist endret: 21.03.2016 08:38