Nødnummer

Innhold

Nødnummer

Nødnummer

Vakt telefoner

Brannvakta i Drangedal

Mobil: 970 27 609 (går til uttrykningsleder)

Legevakta i Drangedal

Lokalisert i kjeller ved Kragerø Sykehus. Nytt nasjonalt nummer 116 117.
Det gamle nr 35 99 60 90 fungerer som før. 

Psykososialt kriseteam 

Vakttelefon 409 19 152

Teknisk vakt Drangedal

Mobil: 476 85 444

Vakttelefon Drangedal Everk

Mobil: 957 60 606

Support ALTIBOX

Mobil: 930 10 270

Drangedal kommune sentralbord

Åpent 08.00 - 15.30. Telefon 35 99 70 00

Andre viktige telefonnummer 

Barnevernvakta i Grenland

Akutt og beredskap utenfor kontortid. Mobil: 900 53 304 eller Politiet 35 90 64 00 eller 02800

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111

Krisesenteret i Telemark

35 50 38 00 (hele døgnet). 
Nettsiden til krisesenteret

Renovasjon (IATA)

35 04 83 50

Forliksråd

35 99 81 90

NAV

55 55 33 33

Overformynderiet

35 58 10 71

Skatt Sør 

800 80 000

Taxi

906 20 770

Tinglysningen

08700

Nedre Telemark Tingrett

35 54 04 00

Vegsentralen

175

Mattilsynet

35 57 32 60

Ettersøkskorps fallvilt

909 41 764

Rovviltkontakt

975 70 975

Giftinformasjonen

Ved mistanke om forgiftning ring 113 eller giftinformasjonen 22 59 13 00.

Akutt forurensing - IUA Telemark

Drangedal kommune er med i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark). Dette blir satt i aksjon når det skjer en større ulykke eller hendelse av forurensingskarakter slik at forurensingsloven skal tre i kraft. IUA Telemark består av alle 18 kommunene i Telemark, Grenland Havn, Fylkesmannens miljøvernavdeling og industrien i Grenland. Varsling av IUA Telemark går via Drangedal kommune. 

Her finner du mer informasjon om IUA Telemark.

Organisering av beredskapsarbeidet

Rådmannen er kommunens øverste ansvarlig for beredskapen i kommunen. Det er ansatt en beredskapskoordinator som tar seg av det daglige beredskapsarbeidet.

Kontakt beredskapskoordinator

Hilde Tveit Kirkeby
Mobil: 952 58 438
E-post: hilde.kirkeby@drangedal.kommune.no

Kommunal helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsplaner

Kommunens planverk er bygget på en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse. Det finnes planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sine egne beredskapsplaner som tar hensyn til den helhetlige analysen samt krav i internkontrollforskriften. Det finnes også et overordnet planverk som blant annet benyttes av kommunens kriseledelse ved større hendelser. 

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse finner du under knappen planer på forsiden. 

Øvrig planverket er ikke publisert på kommunens hjemmesider av sikkerhetsmessige grunner. 

Gratis karttjeneste

Dersom du trenger hjelp fra nødetatene må de vite nøyaktig hvor du er. Kartverket har en gratistjeneste der du kan lage din egen nødplakat. Lag nødplakat fra kartverket.


Publisert: 09.02.2016 11:51
Sist endret: 09.02.2016 11:51