Tippen ungdomsklubb

Tippen Ungdomsklubb har et ukentlig tilbud til kommunens ungdommer fra august til mai.

Innhold

Klubben er åpen for ungdom fra 8.klasse til 23 år hver mandag og onsdag fra kl. 18.00 – 22.00 og fredager i partallsuker kl. 18.00 – 24.00. Klubben er stengt mellom jul og nyttår og i påska.

En tirsdag i måneden er det Juniortippen kl. 18.00 – 21.00. Aldersgrense er her fra 4.klasse til 7.klasse.

Om Tippen

Tippen Ungdomsklubb skal være et trygt sted for ungdommen og vi har nulltoleranse for mobbing, rasisme og rusbruk. Klubben har 3 fast ansatte som rullerer om å være til stede, og det er alltid to voksne på jobb i åpningstiden. 

Her finner du ansatte

Styret

Klubben har et eget styre, hvor ungdommene selv velger inn 5 kandidater. To i ungdomsstyret deltar som lønnet ekstrahjelp på Juniortippen.

Daglig leder

Daglig leder på Tippen Ungdomsklubb er: Ole Ivar Luggens, tlf. 91 68 79 36 - e-post: oil@drangedal.kommune.no

Leie Tippen?

Tippen har utleie av lokaler til bursdager og liknende, det koster kr.400 per gang.
Ta kontakt med daglig leder for å avtale tid.


Publisert: 25.01.2016 11:06
Sist endret: 25.01.2016 11:06