Kulturpris

Drangedal kommune deler ut kulturpris til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som særlig har utmerket seg i positiv kulturell sammenheng. Kulturprisen skal bidra til å stimulere de som aktivt driver med kulturarbeid i kommunen. Prisen deles ut hvert år, så fremt det finnes egnede kandidater.

Innhold

Frist for innmelding av egnede kandidater:  vil bli annonsert på kommunens hjemmesider, facebook-sider og i lokal presse. Det er imidlertid fullt mulig å melde inn kandidater allerede. Dette kan gjøres pr. post til Drangedal kommune ved kulturkontoret eller på mail til: postmottak@drangedal.kommune.no

Oversikt over tidligere vinnere.


Publisert: 03.01.2017 11:38
Sist endret: 26.04.2017 11:00