Drangedal kulturskole

Innhold

DRANGEDAL KULTURSKOLE

Drangedal kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom. Kulturskolen ønsker å kunne bidra til gode oppvekstvillkår for barn og unge i kommunen, og gi elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet, og for hver enkelt elev.

I tillegg til de ordinære tilbudene har kulturskolen også hovedansvaret for Ungdommens Kulturmønstring(UKM) og Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Kulturskolen samarbeider også med andre kommunale tjenesteytere og lokale kulturaktører. Fra 2017 bidrar kulturskolen også med ulike kulturtilbud som en del av ferieaktivitetene i kommunen.

Ønsker du på sikt å ta en yrkesutdanning innen kunstfag eller kun har lyst til å ha en positiv fritidsaktivitet, er du uansett hjertelig velkommen som elev hos oss! Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

Velkommen til et kreativt år ved Drangedal kulturskole!

Undervisningstilbud

Nedre aldersgrense for søkere er 1.klasse. Voksne kan også søke, men søkere i skolealder blir prioritert. Det er også mulig å søke på flere tilbud. Undervisningen skjer hovedsakelig etter skoletid som enkeltundervisning eller i grupper. Undervisningen er i utgangspunktet 25 minutter pr. uke for de som har enkeltundervisning. Kulturskolen har også elevkonserter og offentlige opptredener i løpet av skoleåret.

De ordinære tilbudene koster kr.1.505,- pr. halvår/semester. Kulturskolen følger hovedsakelig skoleruta for grunnskolen. All undervisning i regi av kulturskolen foregår på Drangedal 10-årige skole.

Kveding

Kveding er en type vokal folkemusikk med lange og spennende tradisjoner. Dette er et gehørbasert fag der elevene lærer mange flotte melodier. Elevene får også delta på samspillprosjekter og konserter. Lærer: Anne Gravir Klykken.

Låtskriving, gitar

Her lærer du alt som skal til for å lage egne låter innen sjangerne pop og rock. Tilbudet tar utgangspunkt i elever som har grunnleggende ferdigheter på akustisk gitar eller el.gitar.

Komponering, piano

Her lærer du å lage melodier og sanger med bruk av piano. Søkerne må ha grunnleggende ferdigheter på piano for å søke plass på dette tilbudet. Elevene lærer også hvordan de noterer og skriver ned det som de har laget

Folkedans

Dette tilbudet tar utgangspunkt i norsk folkedans. Elevene får delta på prosjekter og konserter. Lærer: Anne Gravir Klykken.

Visuell kunst 2.- 4. klasse

Her jobber elevene med bl.a. tegning, malign og origami. Elevene har også utstillinger.

Det er ukentlig undervisning med 1,5 pr. uke. Lærer: Flora Voje (tlf. 9224176)

Visuell kunst 5.- 7. klasse

Her jobber elevene med bl.a. tegning, malign og origami. Elevene har også utstillinger.

Det er ukentlig undervisning med 1,5 time pr. uke. Lærer: Flora Voje (tlf. 9224176)

Visuell kunst 8.- 10. klasse

Her jobber elevene med bl.a. tegning, malign og origami. Elevene har også utstillinger.

Det er ukentlig undervisning med 1,5 time pr. uke.

Gitar elektrisk

Du lærer å spille kjente sanger i ulike musikkstilarter som for eksempel rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Som elev lærer du å spille komp, melodi og solo. Du får også mulighet til å spille sammen med andre. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 94166843)

Gitar akustisk

Som elev lærer du å spille komp, melodi og solo. Du lærer å spille kjente sanger i ulike musikkstilarter som for eksempel rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Du får også mulighet til å spille sammen med andre. Kulturskolen har gitarer, både barnestørrelse og vanlig størrelse, til gratis utlån. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 94166843)

Gitar metal/rock

Dette tilbudet er spesielt tilpasset elever som ønsker å fordype seg innen denne sjangeren. Tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 94166843)

Bassgitar

Velger du dette tilbudet lærer du å spille kjente sanger i ulike stilarter. Du får tilbud om å spille med andre elever, og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 94166843)

Piano

Som elev lærer du å spille kjente stykker og sanger etter noter og besifring. Du lærer både å akkompagnere og spille melodier. Du får også mulighet til å spille med andre og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Katrine Kristiansen (tlf. 95742296)

Torader/trekkspill

Dette kurset er et samarbeid med Toraderklubben Sokkelesten og Drangedal Trekkspillklubb.

Elevene lærer kjente melodier i ulike stilarter. Elevene deltar også på samspillprosjekter og elevkonserter. Undervisningen er tilrettelagt både for nybegynnere og for elever som har grunnleggende kunnskap om instrumentet. Lærer: Håvard Hagen (tlf. 90505453)

Trommer

Her lærer du grunnleggende rytmer i ulike stilarter både med trommesett og perkusjon (congas og andre rytmeinstrumenter). Undervisningen er både notebasert og gehørbasert. Elevene får også mulighet til å spille sammen med andre elever, og delta på elevkonserter. Lærer: Dag Kristoffersen (tlf. 90755515)

Fløyte

Du lærer å spille kjente stykker i ulike stilarter. Elevene lærer å spille etter noter. Elevene deltar på elevkonserter og samspillprosjekter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende.

Nedre aldersgrense på dette tilbudet er 2.klasse. Lærer: Karolina Czyz (tlf. 41309594)

Keyboard

Som elev lærer du å spille kjente stykker/sanger etter noter og besifring. Du lærer både å akkompagnere og spille melodier. Du får også mulighet til å spille med andre elever og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende.

Sang

Vil du lære å synge? Her får du mulighet til å lære sangteknikk og sanger fra forskjellige sjangre. Sangglede står i fokus, og undervisningen tilrettelegges hver enkelt elev. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Anne Gravir Klykken (tlf. 95700083)

Andre tilbud

Folkelig sang (nytt tilbud)

Her kan du lære gamle sanger fra Drangedal og få et innføring i en spennende måte å synge på. Folkelig sang er gehørsbasert og passer for barn og unge i alle aldre. Lærer: Anne Gravir Klykken.

 

Perkusjon (nytt tilbud)

Her lærer du å spille Latin-amerikanske og afrikanske slagverkinstrumenter som bl.a. Congas, Bongos, Cabasa, Claves, Shaker og Maracas. Elevene får delta på samspillprosjekter og på konserter.

Gitar notalære (nytt tilbud)

Her lærer du grunnleggende notelære. Tilbudet er både teoretisk og praktisk rettet. Kulturskolen har utleieinstrumenter.

Moderne dans (Hip-hop m.m) 2.- 4. klasse

I tillegg til undervisning i dans vil det på kurset også bli lagt vekt på koreografi. Undervisningen gjennomføres ikke ukentlig. Vi samler opp undervisningen i bolker i løpet av hver semester/halvår. Elevene deltar også på offentlige opptredener. Undervisningsplan sendes ut før oppstart.

Moderne dans (Hip-hop dans m.m) 5.- 7. klasse

 

 

I tillegg til undervisning i dans vil det på kurset også bli lagt vekt på koreografi. Undervisningen gjennomføres ikke ukentlig. Vi samler opp undervisningen i bolker i løpet av hver semester/halvår. Elevene deltar også på offentlige opptredener. Undervisningsplan sendes ut før oppstart.

Yoga for barn 2.- 6.klasse

Undervisningsplan sendes ut før oppstart. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper for å starte på dette tilbudet. Lærer: Flora Voje (tlf. 9224176)

Yoga for ungdommer 7.- 10.klasse

Undervisningsplan sendes ut før oppstart. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper for å starte på dette tilbudet. Lærer: Flora Voje (tlf. 9224176)

UKM-arrangør 8.- 10. klasse

Kulturskolen har ansvaret for å arrangere UKM i Drangedal. Ønsker du å være med å arrangere Ungdommens Kulturmønstring i Drangedal kan du melde deg på her. De som melder seg på vil delta i planleggingsfasen og gjennomføringen av dette arrangementet. For mer info se ukm.no

Pris: 0,-

 

Elevbetaling

Her finner du satser for elevplass ved Drangedal kulturskole: Avgift elevplass 

Søk elevplass

Her kan du søke plass ved Drangedal kulturskole: Til elektronisk søknadsskjema

UKM

Drømmestipendet

Vedtekter

Kontakt oss:

Drangedal kulturskole
Gudbrandsvei 7

3750 DRANGEDAL

Rektor: Thomas Moen

Tlf. 902 49 311
E-post: thomas.moen@drangedal.kommune.no

Finn ansatte i Drangedal kulturskole


Publisert: 02.11.2015 12:56
Sist endret: 02.11.2015 13:13