Drangedal kulturskole

Innhold

DRANGEDAL KULTURSKOLE

Kulturskolen er et lovpålagt offentlig tilbud som skal sikre barn og ungdom i Drangedal et undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag. Ca.100 elever fra hele kommunen benytter seg hvert skoleår av kulturskolens tilbud.  Elevene får meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud gir gevinster både for lokalsamfunnet og for den enkelte elev.

Det er mulig å søke på flere tilbud. Kulturskolen følger hovedsakelig skoleruta for grunnskolen.

Hvem kan søke?

Nedre aldersgrense er 1. klasse. Voksne kan også søke, men søkere i skolealder blir prioritert. 

Undervisningen

Undervisningen skjer hovedsakelig etter skoletid, som enkeltundervisning eller i grupper. Undervisningen er i utgangspunktet 25 minutter pr. uke for de som har enkeltundervisning. 

Elevbetaling

Her finner du satser for elevplass ved Drangedal kulturskole: Avgift elevplass 

Søk elevplass

Her kan du søke plass ved Drangedal kulturskole: Til elektronisk søknadsskjema


Undervisningstilbud

Det mulig å søke på flere tilbud, også utenom det ordinære opptaket i juni.

Gitar (elektrisk)

Opplæring i å spille kjente sanger i ulike stilarter som f.eks. rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Det blir undervist i å spille komp, melodi og solo. Elever som ønsker det vil også få innføring i bruk av moderne musikkteknologi med programmene Guitar Rig og Ableton Live.

Gitar (akustisk)

Opplæring i å spille kjente sanger i ulike stilarter som f.eks. rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Det blir undervist i å spille komp, melodi og solo. Kulturskolen har gitarer (vanlig og barnestørrelse) til gratis utlån.

Bassgitar

Her lærer man å spille kjente sanger i ulike stilarter. For nybegynnere og viderekommende.

Fløyte

Her lærer elevene å spille kjente stykker i ulike stilarter. De lærer å spille etter noter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Nedre aldersgrense: 3. klasse.

Piano

Her kan man lære å spille etter noter og besifring. Det tilbys også opplæring i å akkompagnere. For nybegynnere og viderekommende.

Keyboard

Her kan man lære å spille etter noter og besifring. Det tilbys også opplæring i å akkompagnere. For nybegynnere og viderekommende.

Sang

Vil du lære å synge? Her får du mulighet til å lære sangteknikk og sanger fra ulike genre. Sangglede står i fokus og undervisningen tilrettelegges hver enkelt elev. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende.

Trommer/perkusjon

Her blir det gitt opplæring i grunnleggende rytmer i ulike stilarter, både med trommesett og perkusjon (congas og andre rytmeinstrumenter).

Torader

Kurset arrangeres i samarbeid med Toraderklubben Sokkelesten og Drangedal trekkspillklubb. Her lærer elevene kjente melodier i ulike stilarter. For nybegynnere og viderekommende. Nedre aldersgrense er 10 år. Lærer: Håvar Hagen

Samspill og sceneopptredener

Kulturskoleelever underholder i tillegg til instrumentopplæring, blir det gitt tilbud om å spille med andre elever og delta på elevkonserter.

UKM-arrangør

Kulturskolen har ansvar for å arrangere UKM i Drangedal. Ønsker du å være med å arrangere Ungdommens kulturmønstring, kan du melde deg på her. De som melder seg på vil delta i planleggingsfasen og gjennomføringen av arrangementet. For mer info., se  www.ukm.no. Aldersgrense: 8-10 kl. Tilbudet er gratis. 

Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Gjennom denne stipendutdelingen skal kommunens arbeid for barn og unge synliggjøres. Her kan du lese mer: Drømmestipendet

Kontakt oss:

Drangedal kulturskole
Gudbrandsvei 7

3750 DRANGEDAL

tlf. 902 49 311
e-post: thomas.moen@drangedal.kommune.no

Finn ansatte i Drangedal kulturskole


Publisert: 02.11.2015 12:56
Sist endret: 02.11.2015 13:13