Drangedal kulturskole

Innhold

DRANGEDAL KULTURSKOLE

Drangedal kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom. Kulturskolen ønsker å kunne bidra til gode oppvekstvillkår for barn og unge i kommunen, og gi elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet, og for hver enkelt elev.

I tillegg til de ordinære tilbudene har kulturskolen også hovedansvaret for Ungdommens Kulturmønstring(UKM) og Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Kulturskolen samarbeider også med andre kommunale tjenesteytere og lokale kulturaktører. Fra 2017 bidrar kulturskolen også med ulike kulturtilbud som en del av ferieaktivitetene i kommunen.

Ønsker du på sikt å ta en yrkesutdanning innen kunstfag eller kun har lyst til å ha en positiv fritidsaktivitet, er du uansett hjertelig velkommen som elev hos oss! Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

Velkommen til et kreativt år ved Drangedal kulturskole!

Undervisningstilbud

Undervisningen skjer hovedsakelig etter skoletid, som enkeltundervisning eller i grupper. Undervisningen er i utgangspunktet 25 minutter pr. uke for de som har enkeltundervisning. 

Visuell kunst 2.-4. klasse

Her jobber elevene med bl.a. tegning, malign og origami. Elevene har også utstillinger.

Det er ukentlig undervisning med 1,5 pr. uke. Lærer: Flora Voje (tlf. 9224176)

Visuell kunst 5.-7. klasse

Her jobber elevene med bl.a. tegning, malign og origami. Elevene har også utstillinger.

Det er ukentlig undervisning med 1,5 time pr. uke. Lærer: Flora Voje (tlf. 9224176)

Gitar elektrisk

Du lærer å spille kjente sanger i ulike musikkstilarter som for eksempel rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Som elev lærer du å spille komp, melodi og solo. Du får også mulighet til å spille sammen med andre. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 94166843)

Gitar akustisk

Som elev lærer du å spille komp, melodi og solo. Du lærer å spille kjente sanger i ulike musikkstilarter som for eksempel rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Du får også mulighet til å spille sammen med andre. Kulturskolen har gitarer, både barnestørrelse og vanlig størrelse, til gratis utlån. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 94166843)

Gitar metal/rock

Dette tilbudet er spesielt tilpasset elever som ønsker å fordype seg innen denne sjangeren. Tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 94166843)

Bassgitar

Velger du dette tilbudet lærer du å spille kjente sanger i ulike stilarter. Du får tilbud om å spille med andre elever, og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 94166843)

Piano

Som elev lærer du å spille kjente stykker og sanger etter noter og besifring. Du lærer både å akkompagnere og spille melodier. Du får også mulighet til å spille med andre og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Katrine Kristiansen (tlf. 95742296)

Torader/trekkspill

Dette kurset er et samarbeid med Toraderklubben Sokkelesten og Drangedal Trekkspillklubb.

Elevene lærer kjente melodier i ulike stilarter. Elevene deltar også på samspillprosjekter og elevkonserter. Undervisningen er tilrettelagt både for nybegynnere og for elever som har grunnleggende kunnskap om instrumentet. Lærer: Håvard Hagen (tlf. 90505453)

Trommer

Her lærer du grunnleggende rytmer i ulike stilarter både med trommesett og perkusjon (congas og andre rytmeinstrumenter). Undervisningen er både notebasert og gehørbasert. Elevene får også mulighet til å spille sammen med andre elever, og delta på elevkonserter. Lærer: Dag Kristoffersen (tlf. 90755515)

Fløyte

Du lærer å spille kjente stykker i ulike stilarter. Elevene lærer å spille etter noter. Elevene deltar på elevkonserter og samspillprosjekter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende.

Nedre aldersgrense på dette tilbudet er 3.klasse. Lærer: Karolina Czyz (tlf. 41309594)

Keyboard

Som elev lærer du å spille kjente stykker/sanger etter noter og besifring. Du lærer både å akkompagnere og spille melodier. Du får også mulighet til å spille med andre elever og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende.

Sang

Vil du lære å synge? Her får du mulighet til å lære sangteknikk og sanger fra forskjellige sjangre. Sangglede står i fokus, og undervisningen tilrettelegges hver enkelt elev. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Anne Gravir Klykken (tlf. 95700083)

Andre tilbud

Dukketeater (nytt tilbud)

Innføringskurs i figurteater. På dette kurset vil vi lære grunnleggende teaterferdigheter og dukkeføringsteknikk. Det blir fokus på samarbeid og kreativitet. Dette kurset er for nybegynnere, og har plass til 8-10 elever. Kurset avsluttes med en miniforestilling.

Lærer: Ilona Buraka

Tidspunkt: 6 dager fra klokka 16.00 til 17.30 i oktober-november 2017. Undervisningsplan sendes ut før oppstart.

Aldersgrense: 3-5. klasse

Pris: 450,-

Hip-hop dans 2.-4. klasse (nytt tilbud)

I tillegg til undervisning i dans vil det på kurset også bli lagt vekt på koreografi. Elevene deltar også på en offentlig opptreden.

Tidspunkt: 7 dager i januar – februar 2018 med 1,5 time undervisning pr. gang. Undervisningsplan sendes ut før oppstart.

Pris: 500,-

Hip-hop dans 5.-7. klasse (nytt tilbud)

I tillegg til undervisning i dans vil det på kurset også bli lagt vekt på koreografi. Elevene deltar også på elevkonsert og på UKM.

Tidspunkt: 7 dager i januar – februar 2018 med 1,5 time undervisning pr. gang. Undervisningsplan sendes ut før oppstart. 

Pris: 500,-

Yoga for barn (nytt tilbud)

Aldersgrense 2. – 5.klasse

Tidspunkt: 8 undervisningsdager fra februar til april 2018. Undervisningsplan sendes ut før oppstart.

Pris: 450,-

UKM-arrangør

Kulturskolen har ansvaret for å arrangere UKM i Drangedal. Ønsker du å være med å arrangere Ungdommens Kulturmønstring i Drangedal kan du melde deg på her. De som melder seg på vil delta i planleggingsfasen og gjennomføringen av dette arrangementet. For mer info se ukm.no

Aldersgrense: 8.-10.kl.

Pris: 0,-

Elevbetaling

Her finner du satser for elevplass ved Drangedal kulturskole: Avgift elevplass 

Søk elevplass

Her kan du søke plass ved Drangedal kulturskole: Til elektronisk søknadsskjema

UKM

Drømmestipendet

Vedtekter

Kontakt oss:

Drangedal kulturskole
Gudbrandsvei 7

3750 DRANGEDAL

tlf. 902 49 311
e-post: thomas.moen@drangedal.kommune.no

Finn ansatte i Drangedal kulturskole

Rektor: Thomas Moen (tlf. 90249311) 


Publisert: 02.11.2015 12:56
Sist endret: 02.11.2015 13:13