Drangedal kulturskole

Innhold

DRANGEDAL KULTURSKOLE

Drangedal kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom. Kulturskolen ønsker å kunne bidra til gode oppvekstvillkår for barn og unge i kommunen, og gi elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud er viktig både for lokalsamfunnet, og for hver enkelt elev.

I tillegg til de ordinære tilbudene har kulturskolen også hovedansvaret for Ungdommens Kulturmønstring(UKM). Det gis også kulturskoletilbud på SFO. Kulturskolen samarbeider også med andre kommunale tjenesteytere og lokale kulturaktører. 

Ønsker du på sikt å ta en yrkesutdanning innen kunstfag eller kun har lyst til å ha en positiv fritidsaktivitet, er du uansett hjertelig velkommen som elev hos oss! Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

Velkommen til et kreativt år ved Drangedal kulturskole!

Undervisningstilbud

Nedre aldersgrense for søkere er 1.klasse. Voksne kan også søke, men søkere i skolealder blir prioritert. Det er også mulig å søke på flere tilbud. Undervisningen skjer hovedsakelig etter skoletid som enkeltundervisning eller i grupper. Undervisningen er i utgangspunktet 25 minutter pr. uke for de som har enkeltundervisning. Kulturskolen følger hovedsaklig skoleruta for grunnskolen.

Kulturskolen har også elevkonserter og offentlige opptredener i løpet av skoleåret. Undervisningen foregår hovedsaklig på Drangedal 10-årige skole, men enkelte tilbud er, som en prøveordning skoleåret 2019/2020, lagt til Kroken skole.

Det er mulig å søke plass ved kulturskolen når som helst i skoleåret. Elevene blir da tildelt plass dersom det er ledig kapasitet på det aktuelle tilbudet. Dersom det ikke er ledig plass, blir eleven satt på venteliste.

Undervisningstilbud skoleåret 2019/2020

Trommer

Her lærer du grunnleggende rytmer i ulike stilarter både med trommesett og perkusjon (congas og andre rytmeinstrumenter). Undervisningen er både notebasert og gehørbasert. Elevene får også mulighet til å spille sammen med andre elever, og delta på elevkonserter. Lærer: Dag Kristoffersen (tlf. 907 55 515)

Perkusjon

Her lærer du å spille Latin-amerikanske og afrikanske slagverkinstrumenter som bl.a. Congas, Bongos, Cabasa, Claves, Shaker og Maracas. Elevene får delta på samspillprosjekter og på konserter. Lærer Dag Kristoffersen (tlf. 907 55 515)

Torader/trekkspill

Dette kurset er et samarbeid med Toraderklubben Sokkelesten og Drangedal Trekkspillklubb.

Elevene lærer kjente melodier i ulike stilarter. Elevene deltar også på samspillprosjekter og elevkonserter. Undervisningen er tilrettelagt både for nybegynnere og for elever som har grunnleggende kunnskap om instrumentet.
Lærer: Håvard Hagen (tlf. 905 05 453)

Gitar elektrisk

Du lærer å spille kjente sanger i ulike musikkstilarter som for eksempel rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Som elev lærer du å spille komp, melodi og solo. Du får også mulighet til å spille sammen med andre. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 941 66 843)

Gitar akustisk

Som elev lærer du å spille komp, melodi og solo. Du lærer å spille kjente sanger i ulike musikkstilarter som for eksempel rock, viser, blues, pop, jazz og bossa-nova. Du får også mulighet til å spille sammen med andre. Kulturskolen har gitarer, både barnestørrelse og vanlig størrelse, til gratis utlån. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 941 66 843)

Gitar metal/rock

Dette tilbudet er spesielt tilpasset elever som ønsker å fordype seg innen denne sjangeren. Tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 941 66 843)

Bassgitar

Velger du dette tilbudet lærer du å spille kjente sanger i ulike stilarter. Du får tilbud om å spille med andre elever, og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 941 66 843)

Låtskriving gitar

Her lærer du alt som skal til for å lage egne låter innen sjangerne pop og rock. Tilbudet tar utgangspunkt i elever som har grunnleggende ferdigheter på akustisk gitar eller elgitar. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 941 66 843)

Piano

Som elev lærer du å spille kjente stykker og sanger etter noter og besifring. Du lærer både å akkompagnere og spille melodier. Du får også mulighet til å spille med andre og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Solveig Åmland (tlf. 908 34 085)

Keyboard

Som elev lærer du å spille kjente stykker/sanger etter noter og besifring. Du lærer både å akkompagnere og spille melodier. Du får også mulighet til å spille med andre elever og delta på elevkonserter. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende. Lærer: Solveig Åmland (tlf. 908 34 085)

Vokal

Vil du lære å synge? Her får du mulighet til å lære sangteknikk og sanger fra forskjellige sjangre. Sangglede står i fokus, og undervisningen tilrettelegges hver enkelt elev. Dette tilbudet er både for nybegynnere og viderekommende.
Lærer: Turid Jørgensen Honerud (tlf. 411 47 524)

Visuel kunst 2-4 klasse

Her jobber elevene med blant annet tegning, maling og origami. Elevene har også utstillinger. Det er ukentlig undervisning med 1,5 per uke. Lærer Flora Voje (tlf. 922 47 176)

Visuell kunst 5-7 klasse

Her jobber elevene med blant annet tegning, maling og origami. Elevene har også utstillinger. Det er ukentlig undervisning med 1,5 per uke. Lærer Flora Voje (tlf. 922 47 176)

Visuell kunst 8-10 klasse

Her jobber elevene med blant annet tegning, maling og origami. Elevene har også utstillinger. Det er ukentlig undervisning med 1,5 per uke. Lærer Flora Voje (tlf. 922 47 176)

I tillegg tilbyd følgende undervisningstilbud skoleåret 2020/2021

Kveding

Kveding er en type vokal folkemusikk med lange og spennende tradisjoner. Dette er et gehørbasert fag der elevene lærer mange flotte melodier. Elevene får også delta på samspillprosjekter og konserter. Lærer: Anne Gravir Klykken.

Folkedans

Dette tilbudet tar utgangspunkt i norsk folkedans. Elevene får delta på prosjekter og konserter. Lærer: Anne Gravir Klykken.

Folkelig sang 

Her kan du lære gamle sanger fra Drangedal og få et innføring i en spennende måte å synge på. Folkelig sang er gehørsbasert og passer for barn og unge i alle aldre. Lærer: Anne Gravir Klykken.

Komponering, piano

Her lærer du å lage melodier og sanger med bruk av piano. Søkerne må ha grunnleggende ferdigheter på piano for å søke plass på dette tilbudet. Elevene lærer også hvordan de noterer og skriver ned det som de har laget. Lærer: Solveig Åmland (tlf. 908 34 085)

Gitar notalære

Her lærer du grunnleggende notelære. Tilbudet er både teoretisk og praktisk rettet. Kulturskolen har utleieinstrumenter. Lærer: Demetrio Scopelliti (tlf. 941 66 843)

Yoga for barn 2.- 6.klasse

Undervisningsplan sendes ut før oppstart. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper for å starte på dette tilbudet.
Lærer: Flora Voje  (tlf. 922 47 176)

Yoga for ungdommer 7.- 10.klasse

Undervisningsplan sendes ut før oppstart. Det er ikke nødvendig med noen forkunnskaper for å starte på dette tilbudet. 
Lærer: Flora Voje  (tlf. 922 47 176)

UKM-arrangør 8.- 10. klasse

Kulturskolen har ansvaret for å arrangere UKM i Drangedal. Ønsker du å være med å arrangere Ungdommens Kulturmønstring i Drangedal kan du melde deg på her. De som melder seg på vil delta i planleggingsfasen og gjennomføringen av dette arrangementet. For mer info se ukm.no

Pris: 0,- 

Elevbetaling

Her finner du satser for elevplass ved Drangedal kulturskole: Avgift elevplass 

Søk elevplass

Her kan du søke plass ved Drangedal kulturskole: Til elektronisk søknadsskjema

UKM

Drømmestipendet

Vedtekter

Kontakt oss:

Drangedal kulturskole
Gudbrandsvei 7

3750 DRANGEDAL

Rektor: Thomas Moen

Tlf. 902 49 311
E-post: thomas.moen@drangedal.kommune.no

Finn ansatte i Drangedal kulturskole


Publisert: 02.11.2015 12:56
Sist endret: 02.11.2015 13:13