Idrett

Innhold

Idrettsanlegg

Bostrak BMX / skateanlegg
Bostrak ballbinge
Drangedal idrettshall
Drangedal skatepark
Drangedal skytesenter
Donken tennisbane, Tørdal

2 tennisbaner.

Gautefall biathlon
Kroken skole, ballbinge
Kroken IL, fotballbane
Kroken volleyballhall
Lia aktivitetsområde, sandvolleyballbane
Prestestranda sandvolleyballbane
Sparebanken Arena
Tørdal skytebane

100 m bane og 300 m bane.

Åkre ballbinge (Kjosen)
Åsheim idrettsplass fotballbane

Idrettslag

Bostrak IL
Drangedal helsesportslag
Drangedal IL
Drangedal o-lag
Drangedal skytterlag
Kjosen IL
Kroken IL
IL Tørn

Drangedal idrettsråd

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og bestemmelser. Alle idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av sitt tilhørende idrettsråd (IR lov § 2).

Styret 2017-2018
Verv Navn Valgt tlf. epost
Leder   2016    
Nestleder   2017    
Sekretær   2017    
Kasserer   2016    
Styremedlem   2017    
Styremedlem    2016    
Styremedlem,
ungdomskontakt
  2016     
Varamedlem   2017    
Varamedlem   2016    
Valgkomite Navn Valgt tlf epost
Leder   2015    
Medlem   2016    
Medlem Vakant      

 

Formål

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeidet mellom idrettslagene, mellom lagene og kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen (IR lov § 1).

Idrettsrådets arbeidsoppgaver
  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

I 2012 vedtok Drangedal kommune en kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. Planen inneholder en langsiktig plan og er et styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor idrettsområdet og tilrettelegging for fysisk aktivitet i kommunen. Planperiodens varighet er 2012-2024. Planen inneholder visjon, mål (med forslag til konkrete tiltak), oversikt over idrettsfeltet og folkehelse. Visjon: "Sammen om fysisk aktivitet for alle!".

Last ned Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 


Publisert: 11.11.2015 11:59
Sist endret: 11.11.2015 12:23