Idrett

Innhold

Idrettsanlegg

Bostrak BMX / skateanlegg
Bostrak ballbinge
Drangedal idrettshall
Drangedal skatepark
Drangedal skytesenter
Donken tennisbane, Tørdal

2 tennisbaner.

Gautefall biathlon
Kroken skole, ballbinge
Kroken IL, fotballbane
Kroken volleyballhall
Lia aktivitetsområde, sandvolleyballbane
Prestestranda sandvolleyballbane
Sparebanken Arena
Tørdal skytebane

100 m bane og 300 m bane.

Åkre ballbinge (Kjosen)
Åsheim idrettsplass fotballbane

Idrettslag

Bostrak IL
Drangedal helsesportslag
Drangedal IL
Drangedal o-lag
Drangedal skytterlag
Kjosen IL
Kroken IL
IL Tørn

Drangedal idrettsråd

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og bestemmelser. Alle idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av sitt tilhørende idrettsråd (IR lov § 2).

Styret 2017-2018
Verv Navn Valgt tlf. epost
Leder Per Atle Haugen, Kroken IL 2016 915 96 085 perahaugen@mil.no /
per.atle.haugen@kebas.no 
Nestleder Eldbjørg Lia Ettestad, Kjosen IL 2017 415 01 118 ele@kebas.no
Sekretær Kari Tisjø Tveit, Kroken IL 2017 913 77 032 ktt@kebas.no 
Kasserer Anne Brit Kåsa, Drangedal IL 2016 477 08 455 an-br-ka@online.no
Styremedlem Karl Gunnar Bø, IL Tørn 2017 952 32 455 karl.gunnar.bo@kebas.no
Styremedlem  Tor Vidar Kilane, Drangedal IL 2016 469 64 214 tor.vidar.5@kebas.no
Styremedlem,
ungdomskontakt
Emil Mikkalsen, Drangedal IL 2016  949 80 749 emil@kebas.no
Varamedlem Asbjørn Håstul, Kjosen IL  2017 911 30 703 hastul@kebas.no
Varamedlem Elin Reiersdal, IL Tørn 2016 901 03 898 er@drangedal.kommune.no
Valgkomite Navn Valgt tlf epost
Leder Einar Straume 2015   einst@online.no
Medlem Bjørnar Luggens, Drangedal IL 2016 913 50 789 blugge@online.no
Medlem Vakant      

 

Formål

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeidet mellom idrettslagene, mellom lagene og kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen (IR lov § 1).

Idrettsrådets arbeidsoppgaver
  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

I 2012 vedtok Drangedal kommune en kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. Planen inneholder en langsiktig plan og er et styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor idrettsområdet og tilrettelegging for fysisk aktivitet i kommunen. Planperiodens varighet er 2012-2024. Planen inneholder visjon, mål (med forslag til konkrete tiltak), oversikt over idrettsfeltet og folkehelse. Visjon: "Sammen om fysisk aktivitet for alle!".

Last ned Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 


Publisert: 11.11.2015 11:59
Sist endret: 11.11.2015 12:23