logo
Toppbilde. Rønnomnibben. Foto, Kjell peder haugene
overlag

Barnevernet

Printer
Barneverntjenesten er en tjeneste med mye kunnskap om barn og barns behov i et utviklingsperspektiv. Vi ønsker å være en pådriver for å sette barns situasjon og rettigheter i fokus, der helheten i barns situasjon er grunnlaget for vår forståelse.

Rus, psykiatri og barnevern

 

De siste årene har en blitt mer oppmerksom på betydningen av samspill og relasjon i familien og dette innebærer at bruken av hjelpetiltak har endret seg. Tidligere var støttekontakter, avlastning og tiltak som tok barn ut av familien enerådende. I dag ønsker vi i større grad å arbeide inn i familier med samspill og det vi kaller tiltak for å bedre foreldrekompetansen.

Barnevernlovgivningen inneholder også mulighet for barnevernet til å iverksette tvangstiltak og da enten i form av omsorgsovertakelse der omsorgen er så svak at barns utvikling er i direkte fare, eller i form av å plassere unge på institusjon dersom atferd og vansker er så omfattende at en ikke kan gi hjelp i deres naturlige miljø. Dersom barneverntjenesten ønsker å iverksette tvangstiltak så forutsetter det at saken legges frem for Fylkesnemnda for sosiale saker, som så avgjør den.

 

Kontakt

Dersom du ønsker å snakke med oss, kan du ta kontakt med:

Ole Ivar Luggens (Leder Familiens Hus/ Slt Koordinator) 35 99 70 70
91 68 79 36 
Lisa Sivertsen (barnevern. konsulent) 97 69 71 11
Stine Aasen (barnevern.konsulent) 95 33 29 90

Linn Siri Eidet (barnevern.konsulent)

90 40 47 44
Siw Bastnes (Sekretær) 35 99 70 70
Margrethe Ellefskås Kaasa (barnev.konsulent)

90 91 63 89


Du kan også kontakte Servicekontoret tlf. 35 99 70 00, skrive til oss eller besøke oss på Helsehuset bak den gamle sjukeheimen

Kriseberedskap
Barneverntjenesten har en akutt og kriseberedskap utover kontortiden og i helger og høytider.

Denne beredskapen er lagt til Barnevernvakta og kan treffes på tlf. 900 53 304.

Publisert
06.02.2008
Sist endret
04.10.2013
Del |

Kontakt oss

 

tlf: 35 99 70 70

Post adresse
Drangedal kommune

Gudbrandsvei 7
3750 Drangedal

Besøksadresse

Stemmenveien 6

Servicekontoret: 3599 7000

Kontaktskjema

Epost adresse:
Ole Ivar Luggens

  Webansvarlig:  Johnny Stene