logo
Kommunehuset sett på litt avstand
overlag

Rådmann med stab

Printer

 

Jørn C S Knudsen

Rådmannen er øverste administrative myndighet i kommunen.
Rådmannen har direkte personalansvar for stab og sektorledere.

Rådmannskontoret ledes av rådmann Jørn Christian Schjøth Knudsen.
Rådmannen er ansvarlig for alle saker som legges fram for politisk behandling.

Rådmannens stab består i tillegg av:

 

  • Personalavdeling med lønningskontor
  • IKT avdeling med ansvar for datatjenester
  • Arkiv med ansvar for journalføring av post, offentlige postlister,  arkivering og gjenfinning av dokumenter
  • Politisk sekretariat med ansvar for saker til politisk behandling, innkallinger og protokoller
  • Økonomiavdeling med ansvar for regnskap, budsjett, fakturering og skatt
  • Servicekontoret er organisert under økonomiavdelingen

 

Publisert
06.02.2008
Sist endret
16.01.2014
Opprettet av
Trude Eli Tveit
Del |

Kontakt oss

Adresse:
Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal

Rådmann:  Jørn Christian Schjøth Knudsen 
Tlf. 35 99 70 02

e-post: Jørn Christian Schjøth Knudsen

  Webansvarlig:  Johnny Stene