logo
Toppbilde. skog2
overlag

Jord- og skogforvaltning

Printer
Det er kommunen som har det utøvende ansvaret for den nasjonale landbrukspolitikken. Dette skjer dels gjennom vedtatt rammeforvaltning, men også gjennom lokalpolitiske vedtak innenfor et bredere mulighetsområde.


JordbrukVi kan si at kommunens oppgaver innen landbrukssektoren er todelt:

Det ene er å bidra til bygde- og næringsutvikling innen tradisjonelt jord- og skogbruk samt tilknyttede næringer.

Det andre er  å sikre bærekraftig bruk av landbrukets arealressurser.

Dette betyr at både næringsutøvere, faglag, rådgivere og offentlige tilretteleggere må ha fokus på det eksisterende, men også nye muligheter og hvordan vi kan være med og utnytte disse.

I tillegg til tradisjonell landbruksforvaltning, er Drangedal kompetansemessig godt rustet innenfor vilt- og fiskeforvaltning. Som en av Telemarks viktigste utmarkskommuner, er dette selvsagt.

Drangedal kommune skal gi god faglig rådgivning til landbruket og sikre kontakt med eksterne kunnskapsmiljø til nytte for næringa.

Publisert
06.02.2008
Sist endret
20.10.2011
Del |

Enhetens temaer


Kontakt oss

Adresse:
Drangedal kommune,
Gudbrandsvei 7
3750 Drangedal

Jordbrukskonsulent:
Pål Henne
Telefon: 35 99 70 26

Fagkonsulent skog:

Thor Wraa
Telefon: 35 99 70 28

Sekretær (Viltforvaltning/skogfond):
Erik Selander Jensen /
Telefon: 35 99 70 25

  Webansvarlig:  Johnny Stene