logo
Toppbilde. På tur. Foto, Kjell peder haugene
overlag

Aktivitetstilskudd

Printer

Aktivitetstilskudd
Gjelder støtte til enkelttiltak. Det kan søkes om inntil kr. 7.000,- pr. enkelttiltak.

Ordningen har to tildelinger pr. år, med følgende frister:
1. mars og 1. september

Ordningen har eget søknadsskjema (lastes ned fra link til høyre)

Søknadene adresseres til:
Drangedal kommune v/kulturkontoret, 3750 Drangedal, leveres til servicekontoret eller sendes til: johnny.stene@drangedal.kommune.no


Formål med ordningen
Ordningen skal stimulere til aktivitet og i størst mulig grad utadretta virksomhet blant frivillige organisasjoner.

Kriterier for ordningen med aktivitetstilskudd
- Ordningen gjelder både innadretta og utadretta aktivitet.
- Aktiviteten må høre inn under kulturkontorets virkeområde.
- Tilskudd utbetales i etterkant av tiltakets gjennomføring.

Følgende gis ikke anledning til å søke aktivitetstilskudd
- Yrkes-/interesseorganisasjoner som primært ivaretar medlemmenes egne særinteresser, yrkes- eller økonomiske interesser.
- Rene kommersielle tiltak.
- Idrettslag tilknyttet Drangedal idrettsråd. Disse har en egen tilskuddsordning og har ikke anledning til å søke aktivitetsmidler til ordinær virksomhet. Unntak er tiltak av ekstraordinær karakter, som faller utenfor idrettsrådets fordelingsnøkkel.

Forpliktelser
- Alle tiltak som får tilsagn om aktivitetstilskudd, skal gjennomføres innen ett år etter tildeling
- Lag, foreninger og institusjoner som mottar kulturmidler, forplikter seg til å følge kommunens ordning med ledsagerbevis.
- Alle åpne arrangement må meldes inn til kommunens kulturkalender  i god tid før arrangementene. Arrangementer som er registrert her, blir i tillegg til kommunens hjemmesider, formidlet på www.visitgrenland.no og hjemmesidene til Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner.
- Alle lag/foreninger som mottar aktivitetstilskudd, plikter på forhånd å registrere seg i Drangedal kommunes registreringsskjema på lag og foreningsregisteret.
- I tilfeller der tiltak ikke har blitt gjennomført i samsvar med forutsetningene for tildelingen, skal gitt tilskudd tilbakeføres Drangedal kommune.
- Der de ulike tiltak og arrangementer markedsføres, skal det fremgå at tiltaket blir støttet av Drangedal kommune. Dersom dette ikke følges, kan gitt tilsagn bli inndratt.

Prioriterte grupper
Barn og unge opp til 20 år, funksjonshemmede og flyktninger/ innvandrere.

Prioriterte aktiviteter
Tiltak som er direkte aktivitetsretta, som bidrar til egenaktivitet og holdningsskapning og som dekker hele kommunen.

Søknadsskjema (last opp dok.)

Publisert
27.03.2008
Sist endret
31.01.2014
Opprettet av
Johnny G. Stene
Del |

Kontakt oss

Adresse
Drangedal kulturkontor
Gudbrandsvei 7
3750 DRANGEDAL

Telefon
35 99 70 35 / 97 77 81 95

Kontaktperson
Kulturkonsulent Johnny G. Stene
johnny.stene@drangedal.kommune.no

  Webansvarlig:  Johnny Stene