logo
Toppbilder. Snøskutershow på Toke
overlag

Oppstart av arbeid med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Drangedal 2011 – 2023

Printer
I forbindelse med at planperioden for ”Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Drangedal kommune, 1999 – 2011” går ut, er det igangsatt et arbeide med å revidere denne. Kommunen ber om innspill til planen.


Den nye planen, som gjelder for 2011 – 2023, skal vedtas i Drangedal kommunestyre i desember i år.

Vi ønsker at flest mulig skal engasjere seg i planarbeidet og ber derfor om innspill til denne fra lag og organisasjoner, skoler, barnehager og enkeltpersoner.

Planens områder er idrett og friluftsliv og skal bl.a. beskrive:

  • dagens anleggssituasjon. Hvilke anlegg har vi? Hvilken stand/vedlikeholdsbehov?
  • hvilken organisert aktivitet innen idrett og fysisk aktivitet vi har i kommunen. Utfordringer her?
  • fremtidig behov for anlegg og aktivitet

Det er ingen begrensninger for hvem som kan komme med innspill, men vi ber om at de er skriftlige, kortfattede og undertegnet med fullt navn og adresse.

Frist for innspill er 1. mai 2010

Når det gjelder innspill om nye planlagte anlegg skal dette meldes inn på eget skjema: ”Skjema for registrering av nye anlegg”.

Det er lagt opp til at planforslaget skal legges ut på høring innen august 2010. Det vil da være mulig å komme med høringsuttalelse.

Spørsmål, kommentarer og innspill rettes til Johnny G. Stene, på:
mail: johnny.stene@drangedal.kommune.no
tlf: 35 99 70 35 / 97 77 81 95
post: Drangedal kommune, kulturkontoret v/Johnny G. Stene, 3750 Drangedal

Informasjon vil kontinuerlig bli lagt ut på www.drangedal.kommune.no


Eksisterende plan: Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Drangedal kommune, 1999 - 2011

Publisert
22.03.2010
Sist endret
22.03.2010
Opprettet av
Johnny G. Stene
Del |

Kontakt oss

Adresse
Drangedal kulturkontor
Gudbrandsvei 7
3750 DRANGEDAL

Telefon
35 99 70 35 / 97 77 81 95

Kontaktperson
Kulturkonsulent Johnny G. Stene
johnny.stene@drangedal.kommune.no

 

  Webansvarlig:  Johnny Stene