logo
Toppbilde. masker. kultur
overlag

Kulturkontoret

Printer
Kulturkontoret har ansvar for rådgivning, saksbehandling og forvaltning av generelt kulturarbeid, idrett, friluftsliv, kunst, musikk, kulturvern og barne- og ungdomsarbeid.


Kulturkonsulent Johnny SteneKultur er en viktig faktor for at folk skal trives et sted. Det er en kilde til kreativitet, inspirasjon, kunnskap og opplevelse for alle.

Kulturkontoret skal legge forholdene til rette for at kommunens innbyggere og tilreisende skal kunne utøve og oppleve et bredt spekter av kulturelle tilbud og aktiviteter.


 Kulturkonsulent Johnny Stene


Drangedal kulturkontor kan bl.a. tilby følgende tjenester:

  • Fordeling av kommunale tilskudd til kulturformål
  • Formidling av statlige tilskudd til kulturformål
  • Saksbehandling og rådgivning innenfor kulturfeltet
  • Bistand i planlegging og gjennomføring av arrangementer
  • Planarbeid innenfor kulturfeltet 

Grease

Aktivitetstilskudd 1. tildeling 2014
Lag og foreninger kan søke tilskudd til aktivitetsretta tiltak innen kulturfeltet. Ordningen har 2 tildelinger pr. år, hvorav frist første tildeling er 1. mars 2014.
Les mer  29.01.2014

Hair

Tokestua har åpnet!
Fredag 25. oktober åpnet Drangedals nye kultursal, Tokestua, med høytidelige taler, snorklipp og et fantastisk åpningsshow. Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen klippet snoren, som var startskuddet for åpningsforestillingen.
Les mer  26.10.2013

Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga

Tokestua har åpnet billettsalget og nye hjemmesider
På www.tokestua.no kan man nå finne hele høstprogrammet til Drangedals nye kulturelle storstue, som åpner 25. oktober. Det er også nå mulig å kjøpe billetter til alle høstens kulturarrangementer.
Les mer  12.10.2013

Barn i lek

Tilskudd til lag og foreninger
1. sept. er en viktig dato for frivillige lag og foreninger i Drangedal. Da utgår fristen for å søke tilskudd gjennom kommunens ordning med Aktivitetstilskudd, tilskudd til bygg og rehabilitering av anlegg gjennom spillemidler og kompensasjon for mva.
Les mer  19.08.2013

Tokestua

Ledig 2-årig prosjektlederstilling for drift av Tokestua kultursal og kino
Drangedal kommune søker etter prosjektleder (2 år) i inntil 85 % stilling. Stillingen innebærer ansvar for drift av Tokestua kultursal og kino, i samhandling med kulturlivet, skolen og kulturskolen. Søknadsfrist 15. august.
Les mer  23.07.2013

momskomp

Kompensasjon for merverdiavgift til frivillige lag og foreninger
Nå kan lag og foreninger søke tilbakeføring av merverdiavgift. Dette er en ordning som skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfrist: 1. september.
Les mer  15.07.2013

Barn i aktivitet

Endringer i ordningen om spillemidler
Det er nå vedtatt en rekke endringer i ordningen om tilskudd gjennom spillemidler. Dette gjelder både tilskuddssatser, målgrupper og krav til søker.
Les mer  09.07.2013

kulturskolen lærere

Opptak til Drangedal kulturskole (2013-2014)
Nå er det igjen tid for å søke opptak til Drangedal kulturskole for skoleåret 2013-2014. Kulturskolen tilbyr fast opplæring i 9 ulike instrumenter, i tillegg til kurs av kortere varighet innen hip-hop dans og kulturkarusell. Søknadsfrist: 1. juli.
Les mer  08.06.2013

Drangedal kommunes kulturpris 2012

Vi søker kandidater til Drangedal kommunes kulturpris 2013
Drangedal kommune deler hvert år ut kulturpris til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som særlig har utmerket seg i positiv kulturell sammenheng i Drangedal. Frist for innsending av kandidater er 15. mars.
Les mer  07.03.2013

Vi søker kandidater til Drømmestipendet!
100 nye kulturutøvere skal i juni få til sammen én million kroner i form av Drømmestipendet 2013. Nå er jakten på gode drømmestipendkandidater i Drangedal i gang.
Les mer  12.02.2013

Eks. på konsert i Tokestua

Til kulturlivet i Drangedal: bestill innen 1. april og test ut Tokestua gratis!
25. oktober vil Tokestua offisielt bli åpnet. I drøye 2 uker fra åpningen, blir kulturlivet i Drangedal invitert til å prøve salen og oppleve dens mange muligheter.
Les mer  09.02.2013

Tokestua

Tokestua: moderne, flerbruk, fleksibel og funksjonell
Dette er fire stikkord som kan beskrive den nye kulturelle storstua, som åpnes 25. oktober i Drangedal 10-årige skole. Her kan du lese litt av det du kan forvente deg av Tokestua.
Les mer  09.02.2013

musikal

Invitasjon til audition!
I forbindelse med åpningen av vår nye kultursal i Drangedal 10-årige skole, vil det bli satt opp en åpningsforestilling med premiere 25. oktober. Vi søker derfor barn (fra 6 år) og unge til å delta på audition 16. og 17. mars. Frist for påmelding: 1. mars
Les mer  07.02.2013

På ski i skogen

Tilskudd til løypekjøring 2013
Lag og foreninger i Drangedal kan søke tilskudd til oppkjøring av skiløyper for allmennheten. Skriv kortfattet søknad med beskrivelse av løype, mengde arbeid og enkelt budsjett. Søknadsfrister: 1. mars
Les mer  05.02.2013

penger

Aktivitetstilskudd 1. tildeling 2013
Nå er det igjen mulig for frivillige foreninger innen kulturområdet i Drangedal å søke tilskudd til sin virksomhet. Aktivitetstilskudd gjelder støtte til enkelttiltak og ikke generell drift, og dekker inntil kr. 7.000,- pr. tiltak.
Les mer  05.02.2013

UKM

Til alle unge mellom 10 og 20 år: UKM 2013 gir nye muligheter
26. februar går igjen Ungdommens kulturmønstring av stabelen i Drangedal. For aller siste gang arrangeres festivalen i Storsalen på Drangedal 10-årige skole. Har du lyst til å bli med, meld deg på innen 15. februar.
Les mer  05.02.2013

Drangedal - årets kulturkommune i Telemark

Drangedal - årets kulturkommune i Telemark 2013!
Under årets Fylkeskulturkonferanse i Bø i Telemark, ble Drangedal kåret til årets kulturkommune i fylket. Juryen la bl.a. vekt på kommunens satsing på kulturell infrastruktur, et rikt og mangfoldig frivillig arbeid og at knappe ressurser brukes effektivt.
Les mer  13.11.2012

Ansiktsmaling

Gratis markedsføring av kulturarrangementer!
Drangedal kulturkontor tilbyr gratis markedsføring av kulturtiltak og arrangementer i Vinteravisa. Denne dekker alle husstander og hytteeiere i Drangedal og Nissedal, i tillegg til at den formidles på møteplasser og knutepunkt i hele sørlandsregionen.
Les mer  09.10.2012

Sandvolley. Foto: Kjell Peder Haugene

Spillemidler 2013
Idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger kan nå søke spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, som ikke har kommersielt formål. Frist for kommunal forhåndsgodkjenning er 1. september, endelig frist er 1. oktober.
Les mer  09.08.2012

Penger

Aktivitetstilskudd 2. tildeling 2012
Nå kan alle lag og foreninger i Drangedal søke tilskudd til aktiviteter gjennom Aktivitetstilskudd. Denne ordningen har to tildelinger hvert år. Frist 2. tildeling 2012 er 1. september.
Les mer  09.08.2012

Levi Henriksen

Levi Henriksen og Thomas Mårud til Halfdans Bokhus
Fredag 9. mars arrangerer Drangedal Folk Fest, bokbad og konsert med Levi Henriksen og Thomas Mårud på Halfdans Bokhus. Redaktør Åse Dvergsdal vil være bademester.
Les mer  05.03.2012

Tone og Halfdan Esborg. Vinner av kulturprisen i 2010

Ber om forslag til kandidater til kulturprisen 2012
Drangedal kommune deler hvert år ut kulturpris til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som særlig har utmerket seg i positiv kulturell sammenheng i Drangedal. Frist for innsending av kandidater er 15. mars 2012.
Les mer  09.01.2012

Tre sopranos3

Arrangementer i førjulstiden
I Drangedal arrangeres en mengde større og mindre arrangementer oppunder jul, arrangementer som kan gi oss et lite avbrekk i en ellers hektisk tid for mange. Her vil det være mulig å finne noe for enhver smak.
Les mer  09.12.2011
På nytt klart for Heilt Vilt i Drangedal
Til helgen 19.-21. august blir villmarksfestivalen Heilt Vilt i Drangedal gjennomført for fjerde gang. Det vil også i år bli et variert program, med mye underholdning, konkurranser, foredrag, utstillinger og en mengde aktiviteter for små og store.
Les mer  17.08.2011

Det norske flagg

Program for 17. mai i Drangedal
Her finner du programmet for 17. mai i Drangedal.
Les mer  11.05.2011

Drangedalsdagene 2010. Folkemengde

Gratis standplass til lag/foreninger under Drangedalsdagene 2011
17.-18. juni arrangeres de tradisjonelle Drangedalsdagene i Drangedal sentrum. Her vil det også i år bli et mangfoldig program for store og små og en flott anledning for frivillige lag/foreninger til å reklamere for sin virksomhet.
Les mer  19.04.2011

Barn i lek

Drangedal kommune har tildelt kr. 100.000,- i Aktivitetsmidler
12. april bevilget formannskapet i Drangedal kommune kr. 100.000,- i Aktivitetstilskudd til lag og foreninger i kommunen. Dette ble fordelt på 21 søkere og 58 ulike tiltak.
Les mer  18.04.2011

Fele

Drømmestipendet
Alle talentfulle barn og unge i Drangedal innen kulturområdet inviteres til å søke om stipend som skal inspirere og hjelpe til å oppfylle sine drømmer. Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.
Les mer  31.01.2011

Gratis markedsføring av arrangementer for vinteren 2010-2011
Drangedal kommune tilbyr alle arrangører i Drangedal gratis markedsføring av sine kulturarrangementer, som gjelder perioden f.o.m. desember t.o.m. april 2011.
Les mer  22.10.2010

Fotball

Fotballskole i august
13. og 14. august blir det arrangert fotballskole på Sparebanken arena (tidl. Sentralidrettsanlegget) i Drangedal sentrum. Fotballskolen er beregnet på målgruppe 6 -15 år og er et samarbeid mellom Drangedal kommune, Drangedal fotball og Umbro.
Les mer  08.07.2010

Dragnedal bygdetun

Åpent bygdetun alle søndager i juli
Det vil bli åpent hus på Drangedal bygdetun alle 4 søndags ettermidagene i juli; 4.,11., 18. og 25.juli. Da vil det fra kl.13-17 bli anledning til å få en gratis omvisning i husa.
Les mer  06.07.2010

Kultur

Drangedal kulturråd deler ut midler
Drangedal kulturråd støtter dette året lokale kulturaktører med kr.45.000,- . Dette gjelder aktører innen estetiske fag: billedkunst, teater, dans, musikk og litteratur.
Les mer  05.05.2010
Oppstart av arbeid med Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Drangedal 2011 – 2023
I forbindelse med at planperioden for ”Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Drangedal kommune, 1999 – 2011” går ut, er det igangsatt et arbeide med å revidere denne. Kommunen ber om innspill til planen.
Les mer  22.03.2010
Flott og variert kulturmønstring
Torsdag 4. mars ble det gjennomført Ungdommens kulturmønstring (UKM) i Drangedal, med mange spennende og flotte innslag. 34 ungdommer deltok i arrangementet som elegant ble ledet av Hanne Lunden og Ane Vrålstad.
Les mer  05.03.2010
Søker kandidater til Drangedal kommunes kulturpris 2010
Drangedal kommune deler ut kulturpris til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som særlig har utmerket seg i positiv kulturell sammenheng. Frist for innsending av kandidater er 1. mai 2010.
Les mer  24.02.2010

Kulturmidler

Drangedal kulturråd deler ut prosjektmidler
Drangedal kulturråd har en pott midler som deles ut til lokale aktører/prosjekter innen teater, musikk, dans, billedkunst og litteratur. Lag, foreninger, uorganiserte og enkeltpersoner kan søke. Søknadsfrist er 10. november.
Les mer  19.10.2009

Grenlandssamarbeid om ny kulturkalender

Ny kulturkalender - et grenlandssamarbeid
Drangedal kommune har sammen med kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble inngått et samarbeid med Visit Grenland om felles kulturkalender på våre hjemmesider.
Les mer  18.09.2009

Teatermasker

Audition til Folk og røvere i Kardemommeby
Lørdag 24. oktober arrangerer Telemark Barne- og Ungdomsteater autidion til "Folk og røvere i Kardemommeby". Forestillingen skal spilles i perioden 15.-18. april 2010 i Ibsenhuset i Skien. Teateret søker barn/ungdom i alderen 10-18 år.
Les mer  09.09.2009

Tilskudd

Minner om frist for søknad om Aktivitetstilskudd 3. tildeling
1. august er neste frist for å søke Aktivitetsmidler. Ordningen gjelder tilskudd til tiltak innenfor kulturfeltet og har fire tildelinger pr. år. 1. november er neste og årets siste søknadsfrist. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.
Les mer  30.07.2009
Festivaler og større arrangementer sommeren 2009
Det er en mengde større og mindre arrangementer i Drangedal i sommer. Her er en liten oversikt over de største:
Les mer  04.06.2009
Forslag til kulturpris 2009
Drangedal kommune deler ut kulturpris til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som særlig har utmerket seg i positiv kulturell sammenheng. Frist for innlevering av forslag til årets pris er 24. april.
Les mer  10.03.2009

Rafael Johansen

Vellykket UKM i Drangedal
Tirsdag 24. februar ble det gjennomført en flott mønstring i Storsalen på Drangedal ungdomsskole. Med 19 innslag og 26 deltagere ble det satt ny deltagerrekord og aldri har mønstringen vært så variert.
Les mer  25.02.2009
Godt nytt år, fra Drangedal kulturkontor!
Drangedal kulturkontor setter pris på den store innsatsen det frivillige kulturlivet har lagt ned i året som har gått og takker for flott samarbeid.
Les mer  16.01.2009
Innspill fra Ad hoc utvalg kultur til ny 1-10 skole i sentrum
I Oktober 2008 la en administrativ forprosjektgruppe, frem en prosjektrapport med forslag til innhold, arealdisponering og plassering av ny Solberg skole og ungdomsskole i Drangedal sentrum. Ad hoc utvalg for kultur ønsker å kommentere deler av denne.
Les mer  09.12.2008

Konsert

Ad hoc gruppe for kultur etablert
Et ad hoc-utvalg bestående av syv personer er nedsatt av Drangedal kommunestyre. Utvalget skal bl.a. arbeide med en helhetlig strategiplan for kultur, i tillegg til å fremme konkrete tiltak.
Les mer  07.10.2008

Drangedal kulturråd, logo

Drangedal kulturråd lyser ut midler
Alle som driver med teater, musikk, litteratur, billedkunst eller dans, har nå mulighet til å søke økonomisk støtte fra Drangedal kulturråd.
Les mer  11.09.2008
Snart blir det Heilt vilt i Drangedal!
Helga 22. - 24. august vil en ny stor festival se dagens lys i Telemark, når Heilt vilt i Drangedal - Telemark villmarksfestival gjennomføres for første gang.
Les mer  19.08.2008

Biblioteket med internettcaféen Nettmus@

Redusert åpningstid på Biblioteket og Nettmus@ i uke 23 og 24
I uke 23 og 24 blir Drangedal bibliotek og Nettmus@ internettkafé bare åpent på tirsdagene fra kl 14.00-20.00
Les mer  28.05.2008

penger, illustrasjon

Tid for å søke kulturmidler
Alle lag og foreninger innenfor kulturområdet, kan nå søke tilskudd til arrangementer og tiltak. Aktivitetstilskudd 3. tildeling har søknadsfrist 6. juni.
Les mer  27.05.2008

Sandvolley. Foto: Kjell Peder Haugene

Drangedal kommune arrangerer sommeraktiviteter for ungdom
Drangedal kommune arrangerer sommeren 2008 ulike ferieaktiviteter knyttet opp mot ungdom.
Les mer  21.05.2008

Christiandssand String Swing Ensemble

Konsert med Christiansand String Swing Ensemble
Det blir en fyrverkeri av en konsert, når Christianssand string swing ensemble gjester Lorenzas pub.
Les mer  21.05.2008
Publisert
06.02.2008
Sist endret
09.02.2013
Del |

Kontakt oss

Adresse
Drangedal kulturkontor
Gudbrandsvei 7
3750 DRANGEDAL

Telefon
35 99 70 35 / 97 77 81 95

Kontaktpersoner
Kulturkonsulent Johnny G. Stene
johnny.stene@drangedal.kommune.no

Kulturkonsulent Anne Kjendsheim
anne.kjendsheim@drangedal.kommune.no

 

  Webansvarlig:  Johnny Stene