logo
Stemmenbrua-topp
overlag

Sektor for plan, næring og kultur.

Printer
Sektoren består av virksomhetsområdene plan, landbruksforvaltning, teknisk forvaltning, kultur og bibliotek. Sektoren er ledet av Arne Ettestad.


Sektorens viktigste ansvarsområde, tjenester og oppgaver:

 • Jord, skog og viltforvaltning
 • Bygge- og reguleringsplansaker
 • Kart- og oppmålingsarbeid
 • Etablering og oppfølging av kommunale boligfelt
 • Drift og vedlikehold av kommunale veier, plasser og bruer
 • Drift av kommunale vannforsyning og avløpsrenseanlegg
 • Drift av feievesen, brann- og redningsvesen
 • Miljøoppgaver og miljøretta helsevern
 • Kommuneplan og annet overordna plan- og strategiarbeid
 • Ansvar for kommunens byggeprosjekter
 • Forvaltning av kulturfeltet, herunder tilskuddsordninger
 • Drift av Drangedal bibliotek

Arne Ettestad Foto: Pål Heimdal 
Sektorleder: Arne Ettestad

Mål for enheten

 • Sektoren skal gjennom sin virksomhet bidra til å styrke Drangedal som et robust lokalsamfunn.
 • Etablere opplegg og rutiner for løpende kommuneplanlegging.
 • Heve standard på kommunale veier
 • Sikre avdelingens ressurssituasjon for derigjennom imøtekomme innbyggernes ønsker og behov på en bedre måte.
 • Legge tilrette for trivsel og et kulturelt mangfold
Publisert
05.02.2008
Sist endret
22.09.2012
Del |

Enhetens temaer


Kontakt oss

Sektorleder Arne Ettestad
tlf. 35 99 70 18

Adresse
Sektor for teknikk, landbruk og kultur
Gudbrandsvei 7
3750 DRANGEDAL 

  Webansvarlig:  Johnny Stene